Artista: Zarahn

Letra da Música Too Late de Zarahn

< Zarahn

Zi siu tin zan di nei hot mong sai gaai wo peng
Seoi liu dou jat saang lei kap tung fu dau cin zoek bun sai

Ngo zan bat se dak nei cam zoek hei sung zau nei
Fan hoi waak ze zaau dou ang mei jaa jyu
ji caam tung ho jyu jat hei

Min deoi jin sat ho paa ze jat haak zam ziu gaa
Hon baa jan zoeng tou aa nin jyut zoeng taa mei miu jung faa

Loek hin mei jan maa naa zoek gei jik fo faa
Bat jiu hoi paa jyu paa zik mok bin cam seoi heoi

Zik sai mou noi nei lei heoi dou tong jyu mung lei
Maa maa gam tin hou maa zoi gung nei hon laai haa

Si jat seon gaan zing faat kap nei zuk fuk mou noi taai maan
Jyun fong tin sik hou maa naan gap nei di jau aa

Cyun so mung zung heng heng sai
sou nei jaa soeng hon gin ngo jat tin gou fei
Min deoi jin sat ho paa ze jat haak zam ziu gaa

Hon baa jan zoeng tou aa nin jyut zoeng taa mei miu jung faa
Loek hin mei jan maa naa zoek gei jik fo faa

Bat jiu hoi paa jyu paa zik mok bin cam seoi heoi
Zik sai mou noi nei lei heoi dou tong jyu mung lei

Ficha Técnica da Música Too Late

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Too Late de Zarahn.

Número de Palavras 214
Número de Letras 849
Intérprete Zarahn

Análises de Significado da Letra da Música Too Late

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.

Amazon Music Unlimited