Artista: Zarahn

Letra da Música Road Trip de Zarahn

< Zarahn

Jyu bei maat leng bo lei tou cung
liu din wun deu gwo hei bam baa go ce toi bat kui sin
Jat gaa cuk ting zoi gung dang cin zau dong hei paau sin
Ceoi si cai sin laai hau jat bin na si gei ji bat gin
Zoeng miu zam ting haa gung zok dou lau haa bat
lei taa yeah yeah

Gaa cuk lai zoeng bei gun siu faa zoi naa jau
jik aat fong bat haa cung lai mei paa laai jyu zau lam faa
Ce cuk jau biu baan sik fong taa cung cung lou
zoeng jik bat seoi zim gwaa cin lou ang gaa jau aa

Mong mong jyun cyu suk suk na dyun daa
do mei jim mong mong zyun gok fu cai deoi zai jyu do baak jim
Jat gaa cuk cin min pong bin nang mong gin
di jaa dou zoi bin jau bin yeah yeah

Gaa cuk lai zoeng bei gun siu faa zoi naa
jau jik aat fong bat haa cung lai mei paa laai jyu zau lam faa
Ce cuk jau biu baan sik fong taa cung cung
lou zoeng jik bat seoi zim gwaa cin lou ci fuk waa

Jyut faai jyut faai gam maa fong hoi taa jaa bat caa

Gaa cuk lai zoeng bei gun siu faa zoi naa jau
jik aat fong bat haa cung cung lou zoeng zau dong zou nai saa
Ce cuk jau biu baan sik fong taa cung lai mei
paa jik bat seoi hin gwaa cin lou ang gaa jau aa

Ficha Técnica da Música Road Trip

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Road Trip de Zarahn.

Número de Palavras 240
Número de Letras 950
Intérprete Zarahn

Análises de Significado da Letra da Música Road Trip

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.

Amazon Music Unlimited