Artista: Abu Yasser

Letra da Música Saleel Al Sawarim de Abu Yasser

< Abu Yasser

Saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

behi azadini w galal bugha faya qawmi hubu lidarbil kumah
fa ima hayatun tasurul hudah wa ima ma'matun yughighul uda
wa ima ma'matun yughighul uda

saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

faqum yaw'faya lidarbin naja lilamdi saweeya nasudul ghuza
wa narfa umajida wa nu'leh jiba abat antadila be ghairil ilah
abat antadila le ghairil ilah

saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

il al haqi haya da'ana lewa
li sahil manaya be harbi aydah
faman ma ta'minna fi dan an himah
bi janati khuldin sayaghdu azah
bi janati khuldin sayaghdu azah

saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

saleelul sawarim nasheedul ubah
wa darbul qitaly tariqul haya
fa baynaq tihamin yubidu tugha
wa kateem musawtim jamilun sadah

saleelul sawarim

Ficha Técnica da Música Saleel Al Sawarim

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Saleel Al Sawarim de Abu Yasser.

Número de Palavras 159
Número de Letras 1240
Intérprete Abu Yasser

Análises de Significado da Letra da Música Saleel Al Sawarim

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.

Amazon Music Unlimited