Zerrin Özer

Zerrin Özer - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "z"

Conheça as 23 letras de músicas de Zerrin Özer cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Alacakara

Çek yüreðim çek, çek bu acýyý da; Dur örtme yansýn, yine çek yana yana; Yüreðim bu sevdayý da; Kaç beyaz gecedir biz gözyaþý sildik; Böyle yakamýza hani hep dünlere; Dönüyorduk günler suçluysa; Sabahl...

Veja a letra completa da música Alacakara


2. Artýk Sevmeyeceðim

Artýk sevmeyeceðim; Bütün kabahat benim; Ne kadar aðlasam boþ; Ne kadar yalvarsam boþ; Bana dönmeyeceðim; Bitsin artýk bu çile; Çekemem bile bile; Sen ne söylersen söyle; Bu hayat geçmez böyle; Sana d...

Veja a letra completa da música Artýk Sevmeyeceðim


3. Ben Seni Sevmeyi Sevdim

Dar zamanýmda geldin hep bana; Nefesimi týkayýp durdun; Dar zamanýmda koþtun hep bana; Allak bullak edip durdun; Dar zamanýmda yoktun ki yanýmda; Çok yalnýzdým dar zamanýmda; Ben seni deðil seni sevme...

Veja a letra completa da música Ben Seni Sevmeyi Sevdim


4. Beni Kaybettin

Ýçi neyse dýþý oymuþ seven insanýn; Gözü pekmiþ, gönlü tokmuþ; Gerçek sevdanýn; Sen beni sen, sen miydin çok seven; Ýç yüzünü gösterdin bilmeden; Ben, sana ben, ben miydim aldanan; Bir þekerin tadýna ...

Veja a letra completa da música Beni Kaybettin


5. Bir Gülü Sevdim

Bu son buluþmamýz; Bu son görüþmemiz; Kim bilir bir daha karþýlaþmayýz; Belki de bir daha görüþemeyiz; Ayrýlmalýyýz. Ayrýlmalýyýz; Bir gülü sevdim bir seni sevdim; Bir mevsimlik ele aþkýmýz; Gel etme ...

Veja a letra completa da música Bir Gülü Sevdim


6. Býrak Ellerimi

Gidiyorum çaresizim yalvarýrým; Ellerimi býrak... Böyle bir anda sanma ki hissizim; Gidiyorum içim burkularak; Býrak býrak ellerimi, býrak býrak ellerimi; Arzularým çýlgýn gibi nasýl istiyorum; Bilsen...

Veja a letra completa da música Býrak Ellerimi


7. Dayanamýyorum

Kalbimde hep o yangýn var gel; Dayanamýyorum; Ýster su ol ister rüzgar gel; Dayanamýyorum; Yýkýlýyor hatýralar yalnýz tutamýyorum; Neye baksam aþkýmýz var gel; Dayanamýyorum; Bazen sýzý bazen sancý yü...

Veja a letra completa da música Dayanamýyorum


8. Daðýnýk Yatak

kim geri verebilir bana; Harcadým gençliðimi; Daðýnýk yataðým, mutsuz yataðým; Onardýn mý yüreðimi? Gün gelir hesap sorar; Yaþanmamýþ duygular; Yüzünüze örtülür böyle; Geç kaldýðýnýz kapýlar; Sevginin...

Veja a letra completa da música Daðýnýk Yatak


9. Dünya Tatlýsý

En güzel o çaðým haný; Deli dolu sevdik ikimiz; Solmadý daha gülleri; Kalbimde bak o sevgimizin; Yaðmurlarla rüzgarla dost; Her akþam bir köþe baþý; Gizlice buluþurduk; Sokaklar ikimizin; Hani dünya t...

Veja a letra completa da música Dünya Tatlýsý


10. Gönül

Nedir bu çektiðim senden; Gönül derdin hiç bitmiyor; Yediðin darbelere bak; Bu da mý sana yetmiyor... Gönül; Her çiçekten bal alýrsýn; Her gördüðünle kalýrsýn; Sen kendini ne sanýrsýn; Belki bir gün u...

Veja a letra completa da música Gönül


11. Gurur Duyarým

Saçlarým ne zaman yüzüne düþse; Ellerim ne zaman eline deðse; Gözlerim ne zaman seni görse; Sevmekten seni gurur duyarým; Yaz, sonbahar, kýþ ve baharda; En sýkýntýlý günümde ve anýmda; Sen varken veya...

Veja a letra completa da música Gurur Duyarým


12. Hekimden Sorma

Bak nasýl aðlýyorum ben; Çiçek gibi soluyorum ben; Ne umut bir çare var; Sensiz geçen yaþamda; Bak nasýl yanýyorum ben; Alevdir bu aþkýn her yaný; Ne gecem ne gündüzüm var; Sensiz geçen zamanda; Hekim...

Veja a letra completa da música Hekimden Sorma


13. Kar Beyaz

Hasret vuruyor gecenin koynunda; Anýlar vuruyor göz yaþlarýma; çýlgýn bulutlar dönüyor baþýmda; Uykusuz geceler kapýmda; Yýkýlsa dünya kýyamet kopsa; Yine da vaz geçmem ölürüm derdimden; Kar beyazdýr ...

Veja a letra completa da música Kar Beyaz


14. Kar Tanesi

Gökten oynaya oynaya yaðar kar tanesi; Düþer sessiz sessiz döne döne kar tanesi; Havalar çok ayaz çok ayaz çok ayaz üþüyorum; Dön gel dön gel artýk dön gel dön gel artýk; Seni seviyorum istiyorum özlü...

Veja a letra completa da música Kar Tanesi


15. Kül Kedisi

Bu defa son; Bana söz ver; Þehrin ýþýklarý sönmeden gel; Bu defa sus; Karþý koyma; Saatler onikiyi vurmadan gel; Zaman dursun; Yat yanýmda; Nedir tutan bizi nedir korkma; Bana sarýl; Sarýl utanma; Ken...

Veja a letra completa da música Kül Kedisi


16. Kýyamam

Ne yükseklerde gözüm var; Ne para pulda; Bir tek sen mühimsin aþk sen hayatamda; Tahammülüm yok gözlerinde; Bir damla yaþa... Kýyamam; Ne hasret biter bu yolda ne sevdam sana; Bir tek sen emirsin aþk ...

Veja a letra completa da música Kýyamam


17. O Yaz

Ne güzel geçmiþti bütün bir yaz; Baþýmda kavak yelleri esen o yaþ; Bense hanýmeli kadar beyaz; Çalmýþtýnýz kalbimi bilmeden biraz; Bense hanýmeli kadar beyaz; Çalmýþtýnýz kalbimi bilmeden biraz; Nasýl...

Veja a letra completa da música O Yaz


18. Olamazdým Senle

Hayli zor oldu sevdandan vaz geçmem; Herþeyden acý bile bile aldanmam; Çok yazýk oldu seninle geçen zamana; En büyük suçtu inanmak yalanlara; Olamazdým senle yapamazdým senle; Bitecekti elbet günün bi...

Veja a letra completa da música Olamazdým Senle


19. Paºa Gönlüm

Ne günler gördük seninle; Biraz dert biraz keder; Yalancı sevdaları, yaºadık birer birer; Hey benim paºa gönlüm; Yılları çürüttün mü; Bunca zaman sonunda; Kendini büyüttün mü; Ne dostlar tükettin sen;...

Veja a letra completa da música Paºa Gönlüm


20. Sevdam Kara

Yýllardýr aþk için yaþanan; Kederden, acýdan yüreðim yorulmadý; Baþýmda sevdanýn rüzgarý; Derd ile durulmadý; Geceler þahidim, sýrdaþým; Köþeme çekilip her vedada aðladým; Yine de doymadým sevmeye; Se...

Veja a letra completa da música Sevdam Kara


21. Son Mektup

Yazdýðýn son mektup þu an elimde; Okuyup aðlýyorum her kelimede; Demek ki yalanmýþ aþkýn sevginde; Mutlu ol diyorsun sinsez olur mu hiç? Teselli artýk neyi deðiþtirir ki; Elinle kabrimi kazdýn demek k...

Veja a letra completa da música Son Mektup


22. Veda Þarký Sözü

Konuþ konuþ sevdiðim; Yüreðinin þarkýsýný söyle bana; Gece karanlýk; Yýldýzlar bulutlarýn arkasýnda yitip gitmiþ; Rüzgar iç çekiyor yapraklarýn arasýnda; Býrak çözeyim saçlarýný; Kulaklarýmý göðsüne b...

Veja a letra completa da música Veda Þarký Sözü


23. Yalan

Aðlýyorum ben sensiz köþelerde; Aðlýyorum ben sensiz anýlarda; Soruyorum dostlara neden böyleyim; Ben bu muyum sevgilim düþtüm bu hale; Ben bu muyum sevgilim düþtüm bu hale; Yalan, yalan beni düþündüð...

Veja a letra completa da música Yalan


Amazon Music Unlimited