Walter de Buck

Walter de Buck - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "w"

Conheça as 62 letras de músicas de Walter de Buck cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ballerina Van de Zeeman

Stalen reuzen met zware vrachtenkruisen over de wilde zee; voortgestuwd door domme krachten; in stalen buiken de lading mee. Vele diepe havens; varen ze plechtig in en uit, waar de pas geleegde buiken...

Veja a letra completa da música Ballerina Van de Zeeman


2. d Haven Van Gent

‘d Haven van Gent is niet zoveel bezongenals Buenos Aires, London of New York; al h’ en de Gentenirs altijd aangedrongen; bij God Neptunus, den diene mee zijne vork; om van Gent een wereldhaven te mak...

Veja a letra completa da música d Haven Van Gent


3. De Besten

Jonge meiskes vol verlangen; Naar een jongen knap en fijn; Laat u niet te spoedig vangen; Want ge kunt bedrogen zijn; 't is een hemel, ja te paren; Met een jongen fris en zoet; Maar welhaast zult gij ...

Veja a letra completa da música De Besten


4. De Controleurs

De zwarte controleurs van Gent; Die zitten zo bitter te klagen; Al zo een buize veur present; Als kontroleurs independent; Kunnen zij nie verdragen; De tjeefkes kwamen nu te gaar; Om onder malkaar te ...

Veja a letra completa da música De Controleurs


5. De Creativiteit

Staa’ d’ alleene zonder bezigheidzijt ge al uw zelfvertrouwen kwijt; laat dat gevoel los en twijfel niet; zet iets op papier of zing een lied. ; Tel’ de nie meer mee, zit ‘e zonder wirk; en wordt de e...

Veja a letra completa da música De Creativiteit


6. De Eenzame Moeder

Z' is in de haven geboren,haar vader was visser op zee. Haar moeder bezweek aan tering, zij scharreld in een café. Haar vader nam dienst in het leger; maar kwam uit de oorlog niet weer. Zo moest zij g...

Veja a letra completa da música De Eenzame Moeder


7. De Grote Kuis

Vrienden, de grote kuis staat weeral veur de deuremaar al diene verhuis he ‘k liefst nie in mijn huis. De kuisers staan gereed mee bezems en mee stokken, maar al die propereteit, daarvan ben ik benijt...

Veja a letra completa da música De Grote Kuis


8. De Kloterijen

Hoe dikwijls he'k na al 't zuchte gestaakt; gedichtjes geschreven en liedjes gemaakt d'onmeugelijkste dingen aaneengerijmd; gedachte als puzzels tesame gelijmd; om te geraken uit de verwarring van woo...

Veja a letra completa da música De Kloterijen


9. De Luchtballon

Als ge in Gent iets wilt belevenwaar kunde nog beter zijn; 't is overlaatst weeral bewezen; 't is op het Sint Jacobsplein. ; Waar kunde nog beter zijn; dan bij ons, op het Sint Jacobsplein; al vele ja...

Veja a letra completa da música De Luchtballon


10. De Nieuwe Zondvloed

Vrienden, wie vaart er mee,‘t Is hogen tijd da’k ulder verlaat; als ge wilt kunde mee, veur dat den boel vergaat; vrienden, wie vaart er mee, ‘k vertrekke zonder spijt, o wee; het schip ligt veur de r...

Veja a letra completa da música De Nieuwe Zondvloed


11. De Pater Klokkenluider

Bieme bieme bieme biem bom bom; geld met hopen, voor trouwen en voor dopen; bieme bieme bieme biem bom bom; 's morgens 's noens en 's avonds wederom; biem bom bom; Wat droeve tijden, 't es om er van t...

Veja a letra completa da música De Pater Klokkenluider


12. De Pompiers Van Ledeberg

Ledeberg is nu verzekerd; tegen brand en alle gevaar; iedereen mag gerust gaan slapen; de sapeurs-pompiers zijn daar; onze blussers zonder schromen; geven menig klaar bewijs; laat de vijand nu maar ko...

Veja a letra completa da música De Pompiers Van Ledeberg


13. De Poorte Van Den Hemel

Aan de poorte van den hemel; Klopte'r overtijd ne man; Sinte Pier springt uit zijn bedde; En zijn broek was seffens aan; Spoedig steekt hij zijnen sleutel; In het slot van d'hemeldeur; En hij trekt de...

Veja a letra completa da música De Poorte Van Den Hemel


14. De Realiteit

Wij zitten altijd met de realiteitIst er geen geld in 't bakske dan ist er veel lawijt; Tons moeten wij sparen, ons zegelkes bewaren; Met afslag kopen en ons niet laten stropen; Met die realiteit zitt...

Veja a letra completa da música De Realiteit


15. De Rivier

Ach ja, als ekik nog een klein manneke wasVertelde de schoolmeester voor de klas; Over puiten, salamanders en gracht en plas; Over plantjes en bloeiend gewas; En tons zongen we een lied; Over de schoo...

Veja a letra completa da música De Rivier


16. De Simpliest

Ik zinge mijn liedjes gelijk da ‘k ze peiz‘k hèwe ‘t girre duidelijk simpel en wijs; ‘k zinge over wel en wee, zowel op straat of in ‘t café; toch valt mijn publiek niet altijd mee; ‘k hore ulder zegg...

Veja a letra completa da música De Simpliest


17. De Spiegelkas

Overtijd nen onderpaster; had een spiegelkas gekocht; om zijn kleren in te leggen; en dat wierd hem thuis gebrocht; en de brave man die was er; toch zodanig van voldaan; dat 't hij seffens ging gaan m...

Veja a letra completa da música De Spiegelkas


18. De Stier

Pier Sies, knecht van boer Adriaan; die moest de koe gaan halen; om daarmêe bij den stier te gaan; ge moet dat goed verstaan; omdat dat beestje tuchtig was; en maakte nogal veel ambras; Marianne ging ...

Veja a letra completa da música De Stier


19. De Tijd Van de Kersen

Als wij zullen zingen, over de tijd van de kersenzal de spottende merel en de kleine nachtegaal, ons begeleiden. Jonge meiskes voor wie de lente pas begon, verliefde koppels het hart vol zon. Als wij ...

Veja a letra completa da música De Tijd Van de Kersen


20. De Veugelmarkt

Mijn vrouwe es an 't treure; ja da schaap zit in groten nood; gelijk of dat 't ook kan gebeure; heure vogel die gaat dood; ons gebuurte lacht mee Fiene; in plaatse kompase 't hen; maar ze zullen raar ...

Veja a letra completa da música De Veugelmarkt


21. De Vier Getouwen

Wevers, der is iets aan 't broeienVoelde niet die hongerpijn; Op vier getouwen gade knoeien; Als ge laf genoeg zult zijn; Nee nee, nee nee, kapoen nee; Nee, wij gaan dat hier niet doen; Nee nee, nee n...

Veja a letra completa da música De Vier Getouwen


22. De Vijf Zintuigen

Hoorde gij ook, het geluid van de stiltehoorde gij ook, die hemelse muziek. Hoorde gij ook ‘t gebulder der kanonnen; roep van de beschaving uit het verscheurde lijf. ; Ziede gij ook, het vuur uit de h...

Veja a letra completa da música De Vijf Zintuigen


23. De Vischmerkt

'k Kwam lest op de vischmarkt gegaan, Waar dat die beelden prijken, 'k Zag daar een viswijf slille staan, Die gulzig stond te kijken; Ba, riep zij sacrenon; La faridondaine, la faridondon, Voor zo ne ...

Veja a letra completa da música De Vischmerkt


24. De Visserkes Van de Leie

Ik en mijn maatje waren op van ‘t alverdreieom te gaan visschen op den bliek al in de Leie. Al in den èwe end te Gent zo wel bekend, waar dat iedereen zo zot van is in Gent. ; Maar zie da’ d’ is komie...

Veja a letra completa da música De Visserkes Van de Leie


25. De Vissers Van Astene

Ne visser ziet soms zijne pèredeur de zonne of deur ‘t slecht were; heeft hij gene vis, ‘t is ambras; zonder da’t zijn feite was. Maar heeft hij soms veel vis gevangen; tons die wordt hij wreed goed o...

Veja a letra completa da música De Vissers Van Astene


26. De Volkszanger

Luistert vrienden pas maar op; Alles staat op zijn kop; Als ge van tijd een liedje durft te zingen; Ook de merel weet dat wel; De mens heeft truken in zijn vel; Daarmee zit hij van hak op tak te sprin...

Veja a letra completa da música De Volkszanger


27. De Volle Maan

't Is volle maan, me liefke wordt wakkerSta op, kom mee, 't is klare nacht; Kom dans nu in de mane; Die fluisterend op u wacht; Die fluisterend op u wacht; Kom mee met ons allen tegare; Dans mee in de...

Veja a letra completa da música De Volle Maan


28. De Wereld Rond

Wel vrienden dat doe mij plezier, zoveel volk alhier.‘t Is wellicht een jaar misschien, dat de mij nog hebt gezien. Ge zult zeggen diene guit waar komt die were uit. Wel ‘k benne ‘k ik ongegeneerd de ...

Veja a letra completa da música De Wereld Rond


29. De Wirkman Betaald

We leven girre goed, maar comfort kost energie.We verbruiken om ter meeste, ik en gij, om ‘t even wie. Het is altijd dezelfde die daarvan profiteert; de multinationalen, de bank die ons regeert; de mu...

Veja a letra completa da música De Wirkman Betaald


30. De Zeeman

Vleggen dekken nooit de ladingmaar elk schip heeft een vlag. Het schip zal were rap vertrekken; en de zeeman staat op wacht. Op reuzeschepen mee zware vrachten; is de zeeman een kleine muis; in de sto...

Veja a letra completa da música De Zeeman


31. De Zeeman En Zijn Ankerke

De zeemanis 'nen mensdie heeft als enige wens; het zeegat uit te varen; de wijde wereld in. Bij storm of wervelwind; tons zingt hij welgezind; hij houdt van de gevaren; dat is naar zijne zijn. ; De ze...

Veja a letra completa da música De Zeeman En Zijn Ankerke


32. Den Doender

Omdat de altijd were dezelfde vragen steltof dat ‘t succes aleene in mijn leven telt. Ofdat ik met de vrèwen compromissen heb gemaakt; en hoe da’k uit de klèwen van mijn vijanden ben geraakt; heb ‘k e...

Veja a letra completa da música Den Doender


33. Den Onderwereld

Hoort wat er mij overkomen es; 't es wel een raar verhaal; 'k kwam in den onderwereld terecht; heb daar een toerke gedaan; 'k Weet niet meer hoe da'k er gekomen ben; 'k Was daar zander het te weten; e...

Veja a letra completa da música Den Onderwereld


34. Domme Dingen

Ik ben hier weer met een liedOver wat weet ge sebiet; En 't klinkt goed zoals ge ziet; Heel veel woorden zijn d'er niet; Dinge dinge ding ... ; Zie dat ding, dat is komiek; Zowel bij d'ene als bij d'a...

Veja a letra completa da música Domme Dingen


35. Duf, Duf, Duf

Ik had ooitne vissersboot; en ‘k ben der mee naar Engeland gevaren. Wij waren mee vijf; en ons baarden stonden stijf; van het zout, de zeelucht en de baren. ; Duf, duf, duf, zongen de kinders langs de...

Veja a letra completa da música Duf, Duf, Duf


36. Emielke

Emielke lief, schone hertediefNu zit hier zo kleine op mijne schoot; Mee uw poepke bloot; Mor straks zijde zelve groot; Nu speelde girre; Mee ne kamion; Soldaatjes en gewirren; Nen tank mee een kanon;...

Veja a letra completa da música Emielke


37. Emigrantentango

Emigrantentango, lied van verdriet en troostIn west of oost, zuiden of in 't noorden; Emigrantentango, lied van verlatenheid; Eenzaamheid, vertaald in klank en woorden; Niemand gaat weg waar hij geluk...

Veja a letra completa da música Emigrantentango


38. Ge Zegt Dat Ge Mij Nodig Hebt

Ge zegt dat ge mij nodig hebtZonder mij niet kunt leve; Ge zegt da de u allene voelt; Niemand u iets wil geven; Maar als ik u een liedje zing; Kunde mij den tekst niet vergeve; Ge zegt mij dat ge hong...

Veja a letra completa da música Ge Zegt Dat Ge Mij Nodig Hebt


39. Gebed

Ach God 't zal wel ne keer betere; als we wat ouder zijn; 't verstand komt niet veur de jaren; en we zijn toch nog zo kleine; Ach God 't zal wel ne keer betere; geef ons maar nog wat cens; n'en auto e...

Veja a letra completa da música Gebed


40. Help Mij

Help mij, ik kan mijn huis niet vindenHelp mij, 'k ben mijne sleutel kwijt; Help mij, mijn vrewe lot mij niet binnen; Help mij, ik ben toch zo benijt; Maar morgen zal alles weer veranderen; Morgen zie...

Veja a letra completa da música Help Mij


41. Het Eigen Gelijk

Wie heeft er nooit geen woordeke g’had‘t is eender waar, nuchter of zat. Iedereen zoekt altijd zijn eigen gelijk; ‘k heb veel gestreden en getwist; tot da ‘k het noorden niet meer wist; zelfs ik krege...

Veja a letra completa da música Het Eigen Gelijk


42. Het Schoonste Gedacht

We zijn veel meer waard dan da we peizenOver ons eigen wat dat we zijn; Meer waard dan het schoonste gedacht; Ooit onder woorden gebracht; Het leven is schoner dan da we 't bekijken; Armen of rijken, ...

Veja a letra completa da música Het Schoonste Gedacht


43. Ik Ben Zo Lang Op Weg Geweest

k Ben al zo lang op weg geweestAl meer dan duizend jaren; Ik ben al overal geweest; Alle zeeën bevaren; En waar dat 'k zie en waar dat 'k kijk; Het zijn dezelfste dingen; Van koninginnen en koningen; ...

Veja a letra completa da música Ik Ben Zo Lang Op Weg Geweest


44. 'k Ben Al Zo Lang Op Weg Geweest

'k Ben al zo lang op weg geweest; Al meer dan duizend jaren, 'k Ben al overal geweest; Alle zeeën bevaren; En waar dat 'k zie en waar dat 'k kijk; Het zijn dezelfde dingen; Van koninginnen en koningen...

Veja a letra completa da música 'k Ben Al Zo Lang Op Weg Geweest


45. 'k Zou Zo Gere Willen Leven

'k Zou zo gere willen levenIn ne wereld zonder haat; Zonder macht en zonder streven; Waar dat 't al vanzelf gaat; 'k Zou zo gere willen leven; In ne wereld zonder pijn; Waar iedereen het al kan geven;...

Veja a letra completa da música 'k Zou Zo Gere Willen Leven


46. Klaaglied Van de Leie

Het zijn slechte tijden veur het waterland.Zijt ge geboren in de Leie of aan de waterkant; ‘t zij veugel, ‘t zij bloeme, ne pui, ne vis; hoort z’ allemaal klagen van ‘t water dat bedorven is. ; Ik ben...

Veja a letra completa da música Klaaglied Van de Leie


47. Kleine Jan

Ach, ze was zo fijn, mee moeite zestien jaarMaar ze werd de kriebels van de liefde al gewaar; Zelve nog een kind en door iedereen bemind; Toch ging z' heuren eigen gang; Ach, ze was zo jong en ze had ...

Veja a letra completa da música Kleine Jan


48. Koevoet Es Beter Dan Boelie

't Werkvolk moet niet meer klage; Da 't hier in Gent nie kan bestaan; Als het maar naar 't sermoen wil gaan; Door een madam gedaan. Hoor die madam vertellen; 't Vlees is voor de werkman te goed; Triep...

Veja a letra completa da música Koevoet Es Beter Dan Boelie


49. Lied Van de Tv

Als u ‘k ik een kind was, ach ‘t is lang voorbijToch lijkt het precies gisteren voor mij. Toen kon ik niet weten, mijne wereld was zo klein; dat alles nu anders zou zijn. ‘t Veranderde zo rap, ‘k en k...

Veja a letra completa da música Lied Van de Tv


50. Lied Van de Zee

Mijn gedachten willen altijd varendrijven naar de open zee. Al is het hier rustig en droge aan de wal; en kom ik over land bijna overal; toch drijven mijn gedachten altijd were mee; als een schip met ...

Veja a letra completa da música Lied Van de Zee


51. Macht En Waarde

Tussen macht en waarde is er een diepe kloofmoeilijk te overbruggen met een lied of een stroof. Tussen macht en waarde is er zoveel verdriet; ne zee vol tranen te veel voor een lied. Gelovigen gaan ni...

Veja a letra completa da música Macht En Waarde


52. Mijn Loetse

Zijt gij kwaad op mij, ge zijt gij toch mijn loetse, ja mijn loetse dat zijt gij. Zijt gij kwaad op mij, ge zijt gij toch mijn loetse, mijn suikerloetse dat zijt gij. ; En moeder, strijk mijn kleed, e...

Veja a letra completa da música Mijn Loetse


53. Mijne Velo

Het leven hier op aarde is al zo rap voorbijwe trappelen en ‘n en tredmolen ter plaatse zij aan zij; maar ‘t is ne mallemolen, ‘t verrapt van langsom meer; en ik mee mijne velo rije door dat druk verk...

Veja a letra completa da música Mijne Velo


54. Ode Aan Het Lied

‘k Hore zo girre het morgenlied,buiten onder mijn vijster; gezongen elken dag opnieuw; deur ne merel of ne lijster. ‘k Hore het bijna elken dag; bij ‘t eerste morgendgloren; daar worden er elke dag op...

Veja a letra completa da música Ode Aan Het Lied


55. Rosalie Mijnen Bon Amie

Ach Rosalie, ach Rosalie, ach Rosalie mijnen bon amie; en die handjes glngen van klappe, klappe, klap; en die voetjes gingen van takke, takke, tak; En dat pluimken op den hoed, den sabel aan de zij; e...

Veja a letra completa da música Rosalie Mijnen Bon Amie


56. Samba Van de Verloren Tijd

Ach, al verliesde soms veel tijdAls ge mee liedjes bezig zijt; Als g' uw gedachten op woorden wilt zetten; En goed klinkende dingen wilt zingen; Maar al verlieze 'k soms veel tijd; Zelfs al ben ik som...

Veja a letra completa da música Samba Van de Verloren Tijd


57. 't Es Al Van Macht

't Es al van macht, 't is al van geldVan schone woorden en van geweld; Het es het leven niet dat hier telt; Ge zijt ne slechten of tewel nen held; Al was het op een voetbalveld; Als ge de waarheid maa...

Veja a letra completa da música 't Es Al Van Macht


58. 't Es Al Zo Lank Geleden

'I Es wel vreed lank geleden; waar dat mijn verhaal begint; tons ware 't andere zeden; 'k hope dat' het de moeite vind; want 'k begin in die tijden; dan we leefden in een hol; en ik kan het niet vermi...

Veja a letra completa da música 't Es Al Zo Lank Geleden


59. 't Vliegerke

Ik ben nie al te zot van 't spel; Maar 'k vange gere musschen; Marblen en toppen kan ik wel; Maar daarin ben ik nie fel; 'k Zie tegenwoordig overal; En ook al in mijn straatje; Jongens schuppen op nen...

Veja a letra completa da música 't Vliegerke


60. 't Vrijen

'k Zong voor 't publiek al menig lied, Waarop eenieder zei, subiet:; Hij zoekt langs kant en hoeken, En zijn gezang is juist en waar, En altijd nieuw of 't riekt er naar, 'k Weet niet waar 't hij gaat...

Veja a letra completa da música 't Vrijen


61. Utopia

Moeste kik in de wereld die ik kenEn gelijk of dak ben; Het veur het zeggen hen; 'k Zou het zo regelen dat; Iedereen zijn goeste had; Deur het leven gaat; Gelijk dat de wereld draait; Ik liet iedereen...

Veja a letra completa da música Utopia


62. Vaar Mee

Wie vaart er mee op d'oceanenweg van de wereld van wit of zwart. De zee is even zout al tranen; maar kent geen vreugde of smart. Kom mee met ons allen tegoare, dans mee in de grote kring. 't Is geen m...

Veja a letra completa da música Vaar Mee


Amazon Music Unlimited