Vintersorg

Vintersorg - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "v"

Conheça as 77 letras de músicas de Vintersorg cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A Dialogue With The Stars

Ardent starshine upon my face, The monumental nightsky reveal its torches. Unaltered for aeons, yet zestful they're flaming; Like ornamental diamonds. In my telescopes focus, a striding light; Conjure...

Veja a letra completa da música A Dialogue With The Stars


2. A Metaphysical Drama

Revealed are the legends coronal; In a fiery illusion; An esoteric festival; The logical is trapped in confusion; Unmasked are theorems of invocation; Consigned to the thirsty soul; Parallel dimension...

Veja a letra completa da música A Metaphysical Drama


3. A Microscopical Macrocosm

Sensory impulses commanding us; Still we're aware of its centre; Structuring thoughts from a blurry muss; With the analogy of electricity to enter; I've painted a world in the dark, With elegant patte...

Veja a letra completa da música A Microscopical Macrocosm


4. A Sphere In A Sphere? (to Infinity)

An alternation of progress and reaction, Envelop the surroundings of man; Wavelengths build its sparkling attraction, Is it an accident or a plan? Creation models, one by one; Don't dare to look close...

Veja a letra completa da música A Sphere In A Sphere? (to Infinity)


5. A Star-guarded Coronation

The noctilucent cloud's extensibility; Engorges my ocular ardour; Hiding in the auroral breakup's visibility; Its genie I once saw; Growing in the binocular's prism, Systematic in the substorm's fract...

Veja a letra completa da música A Star-guarded Coronation


6. Algol

Algol; [Music: Vintersorg]; [Lyrics: Karl-Erik Forsslund, freely translated by Vintersorg]; Algol, demon, capricious your brightness; shifts from day to day - rises, abates, intesifies; again, sometim...

Veja a letra completa da música Algol


7. Ars Memorativa

Ars Memorativa; [Music & Lyrics: Vintersorg]; [story about the memory artist Giordano Bruno]; THROUGH THE LABYRINTH OF THE MIND. ; You built all memories on a framework; of the zodiac and other known ...

Veja a letra completa da música Ars Memorativa


8. Artifacts Of Chaos

The curtains never fall - they only rise; At the cosmic theatre; standing ovations came at the 15 billion-mark"; Blurs and vague impressions aside -; the engineer, the director; had the galaxies dispo...

Veja a letra completa da música Artifacts Of Chaos


9. Asatider

I friskan storm som kraft mig bringen; Om afton jag skådar huginsvingen; Ett sändebud som stärker anden; Vi samlas skall under fadershanden; Runt hyllingsstenen hålls ett råd av; Belästa män, nu fränd...

Veja a letra completa da música Asatider


10. Astral & Arcane

Twilight visions reflowers my shackled mood; It's time to heal, to join the unearthly's galanty show; My spirit hungers for the night's remedies; which breeds in the depths of mother nature's wide wom...

Veja a letra completa da música Astral & Arcane


11. Astral And Arcane

Astral & Arcane; [Music & Lyrics: Vintersorg]; Twilit visions reflowers my shackled mood; It's time to heal, to join the unearthly's galanty show; My spirit hungers for the night's remedies; which bre...

Veja a letra completa da música Astral And Arcane


12. Att Bygga En Ruin

Kollaps är tillstandet vid alla koordinater; När ridan gar upp pa naivitetens teater; När moder jords talamod tryter, När människan kväver hennes blom; Da, världsalltets väldiga kör ryter; Och förkunn...

Veja a letra completa da música Att Bygga En Ruin


13. Blindsight Complexity

The optical nerve screened off since birth, Alone where the proximity of darkness reposed; By undiscovered mysteries, as concealed in dirt; The quiescent eye got exposed; The physical range of vision ...

Veja a letra completa da música Blindsight Complexity


14. Cosmic Genesis

Formulas of an ethereal intellect strayed through black and empty; planes, into the auditorium of evolution. In devious ways magic; came and created a spectra of fiery celestial bodies. Since then the...

Veja a letra completa da música Cosmic Genesis


15. Curtains

The curtains never fall - they only rise; At the cosmic theatre; standing ovations came at the 15 billion-mark"; Blurs and vague impressions aside -; the engineer, the director; had the galaxies dispo...

Veja a letra completa da música Curtains


16. Dark Matter Mystery (blackbody Spectrum)

"Matter creates a play, persistent and keen, Where the night have opened its curtain; Harmonic pictures on the sky's enormous screen; With a contra positioned twin hiding within"; Faster, twice as fas...

Veja a letra completa da música Dark Matter Mystery (blackbody Spectrum)


17. Demarkens Son

Vid ttelkullans horg, i sangarmod och dyrkan; Av jordpuls bliver adlad en avskorlig vildmarkskung; En urtidskraft nu sknker den slagfrdiga styrkan; Till vist och myrar med aska uti hjrtat; Dimmans flj...

Veja a letra completa da música Demarkens Son


18. Döpt I En Jökelsjö

Isvind, frostvind i armodsbunden skrud; En ljudfylld fristad åt vinterrikets sendebud; Han som föddes under polstjärnen, i sträng köld; Under stormslitna skarviddars gnistrande sköld; Elementens symbo...

Veja a letra completa da música Döpt I En Jökelsjö


19. E.s.p. Mirage

A spiral orbit circumnavigates the axis; Fragments, threads of the origin's shape; The dreary synopsis of an aeon-old praxis; Encircles the thoughts from which minds escape; "And when my soul and spir...

Veja a letra completa da música E.s.p. Mirage


20. Elddraken

Osande svaveldoft från stigande motlut; Marken vibrerar av en inre resonans; Jordskorpan spricker, ett bål vältras ut; Likt ett sagomonster som virar ut sin flammande svans; Elddraken vaknar ur berget...

Veja a letra completa da música Elddraken


21. En Blixt Från Klar Himmel

Åskvigg slår mot regnblöt bark; Jordströmmar antänder sedan roten; Fåror har plöjts likt vidsträckt odlingsmark; Av källan som slungar ut eldkloten; Det rullas ut en brokig linda; Med verkning att för...

Veja a letra completa da música En Blixt Från Klar Himmel


22. Epilogue Metalogue - Sharpen Your Mind Tools

[Man:]; Our evolving existence; Is the wording of our endless strife; [Matter:]; But what about my assistance? Of granting you these questions of life; [Man:]; I'm built by you, but you live only thro...

Veja a letra completa da música Epilogue Metalogue - Sharpen Your Mind Tools


23. Fångad Utav Nordens Själ

Nordstjärnan vandrar min dunkelblåa vy; Naturen slår på sin harpas strängar; Trollelden skär genom bergluft och sky; Upplyser talhed och spirande ängar; Fångad utav nordens själ, fångad utav nordens s...

Veja a letra completa da música Fångad Utav Nordens Själ


24. Fran Materia Till Ande

Transformera eder till levande Filosofiska Stenar” – Dorneus; Exoterisk var metoden som blev till kemiska förgreningar; Pa ytan var malet att transformera kvicksilver till guld, Men det esoteriska änd...

Veja a letra completa da música Fran Materia Till Ande


25. Havets Nåd

Vågdal och vågtopp förrättar sin eviga handling; Dyningar som tilltar för varje vågnedslag; Min skuta översköljs av denna kaotiska förvandling; Vid utloppet till en vidsträckt arkipelag; Här har jag s...

Veja a letra completa da música Havets Nåd


26. Hednad I Ulvermanens Tecken

När ulvermånen ånyo står; En töckenslöja flätas runt Odens präster; Ordkarg ritsång ohednad når; Från skogbrynets kanter av modstyrkta gäster; Mot stjärnprakt höjs nu mjödfyllda stop; Sermonimästaren ...

Veja a letra completa da música Hednad I Ulvermanens Tecken


27. Hednaorden

Hednaorden; I ekot av fäders stolthet; Vår hednaorden väpnar sig till kamp; Att bardas med kristus veka bröder; Ett blot till gudamakters ära; Nu hammarslagen rungar över skyn; Med högaktning vi hylla...

Veja a letra completa da música Hednaorden


28. I Den Trolska Dalens Hjärta

Det gnolande skydrag svävar tungt; Genom barrbältens mörka sal; En dryadlik stämma som mässar lugnt; Under ärans grönskande symboler; De äro markens väktare i ursprungets dal; En furobrödraskara konun...

Veja a letra completa da música I Den Trolska Dalens Hjärta


29. Idétemplet

En tanke bygger nya mönster, I tanken ligger världsalltet gömt; Den öppnar stängda portar och fönster; Och fann sin stig i det vi redan glömt; Der föregaende tanken, som bar en historia; Av tänkarverk...

Veja a letra completa da música Idétemplet


30. Isjungfrun

En skepnad som vintern kår; I nattens stjärnaurora; Frostens dotter som fimbulkronan bär; Den isblåa huldra tiga; Svept I slöjor vinterliga; En nysnöns ängel från vitklädd glaciär; Över skarbekrönta b...

Veja a letra completa da música Isjungfrun


31. Istid

Berggrundsväxlingens diadem; Spänner bågen för geologisk dramatik; Vittnet är älvdalars sjösystem; Dömda av solfläckars historik; Bland flyttblock som ishyveln transporterat; Där lager av svallgrus fu...

Veja a letra completa da música Istid


32. Jkeln

Som en gammal isbelupen drake ligger Jkeln tung; Och vitgrnraggig nedfr branten mellan tvenne toppar; Stjrten lindad runtom hgsta; Spetsen, buken spnd och stinn; I fjllets kittel; Ryggen krnt av mittm...

Veja a letra completa da música Jkeln


33. Kosmosaik

Ur medvetandets reflexer; Skapas magnifika salar och modesta rum; Det lilla krymper, det stora växer, Växer utanför universum; Där arstiders utspridda glitterstänk; Förenas i varje stjärna; Ty vinterk...

Veja a letra completa da música Kosmosaik


34. Lågornas Rov

En löpbrand sprids över markvegetation; Sakta, metodiskt gör den sin räd; Vinden andas lätt I respiration; Över döda kvistar, mossa och träd; En glödbrand pyr I torv och rötter; Omringar artfattig dju...

Veja a letra completa da música Lågornas Rov


35. Manskensmän

I gnistors regn binds en krans; En cirkel sluten av stjärnors glans; Fran fjärranhet, fran dunkel sfär; I töckenvirvlarnas atmosfär; Nu rider de fran pol till pol; Mot rymdens tinnar, mot slocknad sol...

Veja a letra completa da música Manskensmän


36. Matrix Odyssey

"With whom shall I have this dialogue? The mad, the noble, the wit? The past lurks under layers of fog, Evolution's hall is unlit; Thoughts and visions confuse, Mental wounds start to grow; But the qu...

Veja a letra completa da música Matrix Odyssey


37. Mörk Nebulosa

En aktör i ett stundligt kretslopp avtecknas som en dunkel mastodont; Och spirar alltmedan stjärngenerationer passerar; Dess molnlika väsen döljer solar och bildar en vag horisont; Mot evighetsfacklor...

Veja a letra completa da música Mörk Nebulosa


38. Myren

Tyst ligger myren i dimma klädd; Blott ekot av enslighet förestår; När regndis väter en gölrik bädd; Dess mörkröda purpurvitmossa och sileshår; Min vandring ut på gungfly irrar; I skymning mellan skug...

Veja a letra completa da música Myren


39. Nar Alver Sina Runor Sjungit

Solmärkets br1adfang nu star; Vid storskog och rimhöljda snar; Kom! Syster och broder fran lid; Nu stundar en alvehögtid; En gatfull släkt; I daggkapa skrudad; Av skymningen väckt; Ur mossan som dess ...

Veja a letra completa da música Nar Alver Sina Runor Sjungit


40. Natten Visste Vad Skymningen Såg

Jag välkomnas till ett aftonland; Med prunkande skyar österut; Omringad av kvällningens purpurbrand; Från sekelbörjan till sekelslut; Om jag vågar mig genom dunklets portal; En vandring där skuggor ru...

Veja a letra completa da música Natten Visste Vad Skymningen Såg


41. Naturens Galleri

Naturens Galleri (The Gallery Of Nature); [Music & Lyrics: Vintersorg]; En grottmyning gapar m†rk och dyster; i bergsidans stenstruktur. Vid glimmerschiffrets lyster, min blick f„sts vid dess arkitekt...

Veja a letra completa da música Naturens Galleri


42. Norrland

Ett trolskt vargaland; Insvept i höstlig mantel; Utav tussmörkrets sfär; Ur sagans natt det stillsamt föddes; Likt nordanvädrets färd; Genom lövsalars prakt; En äventyrsvärld; Med drömmande tjärn och ...

Veja a letra completa da música Norrland


43. Norrskensdrömmar

Norrskensdrömmar; Ljusdimmor av andlig lust; Smyckar minnets gråa värld; Vintergatans kungadömme; Skimrar över riket; Där frostdrakar vakar dess gräns; Norrskenskronan prålar över stjärnhimlen; Änuu e...

Veja a letra completa da música Norrskensdrömmar


44. Norrskenssyner

Beskuggad av atmosfärers doktrin; Förföljd av vidskeplighetens fenomen; I mörkrets kista ryms fantasin; Som släppts ut av solvindens stundliga sken; Sinnesupplevelse och sensation;; Dödsinsikt och liv...

Veja a letra completa da música Norrskenssyner


45. Ödemarkens Son

Vid ättelkullans horg, i sangarmod och dyrkan; Av jordpuls bliver adlad en avskorlig vildmarkskung; En urtidskraft nu skänker den slagfärdiga styrkan; Till vist och myrar med aska uti hjärtat; Dimmans...

Veja a letra completa da música Ödemarkens Son


46. Offerbäcken

I bäckfaran ivrigt tumlar du, djärva vag; Skogens pulsader pa statligt strövartag; Med spelglittrande kammar du strömmar pa lyss och lur; En fornvärldens gudom, en porlande trubadur; Vid dimomsvept fu...

Veja a letra completa da música Offerbäcken


47. Om Regnbägen Materialiserades

En daggvuren gryningshimmels disiga bud; tjönar som arlaregnets segel. Till soleld begnistrar dess mantelskrud, och var droppe bildar en spegel. Som länkas mot en rymd i bågad ström, ett draperi som i...

Veja a letra completa da música Om Regnbägen Materialiserades


48. Orkan

Genom floddalar river en hastig blåst; Vindens stämmor sorlar om storm; Och öppnar den port som fridfullhet låst; Till skypalatsets grå uniform; Jord och bråte slungas runt orkanens öga; En plats urti...

Veja a letra completa da música Orkan


49. På Landet

Här i vårens och naturens sköte; Dit jeg flytt från stadens kvalm och tvång; Här jeg stämt med dig, min lyra, möte; Här du äter klinga må, min sång! Flora blomsterprydda spiran sträcker; Över bladlös ...

Veja a letra completa da música På Landet


50. Perfektionisten

Ur Vincis ide väcktes tidernas universalgeni; Med pensel i handen, men paletten i sinnets sal; Studerade allt fran faglars lyftkraft till vattnets; rörelseenergi, En fackelbärare av renässansens männi...

Veja a letra completa da música Perfektionisten


51. Prologue Dialogue

[Man:]; Our evolving existence; Is the wording of our endless strife; [Matter:]; (silence); [Man:]; ; I'm built by you, but you live only through me; A paradox that I still escape; [Matter:]; (silence...

Veja a letra completa da música Prologue Dialogue


52. Prologue Dialogue - The Reason

[Man:]; Our evolving existence; Is the wording of our endless strife; [Matter:]; (silence); [Man:]; I'm built by you, but you live only through me; A paradox that I still escape; [Matter:]; (silence)

Veja a letra completa da música Prologue Dialogue - The Reason


53. Quotation

The only laws of matter are those our mind must fabricate, And the only laws of mind are fabricated by matter; By Kwê

Veja a letra completa da música Quotation


54. Rainbow Demon

There rides the rainbow demon; On his horse of crimson fire; Black shadows are following closely; On the heels of his desires; ; Ridin’ on in the mist of morning; No one dared to stand in his way; Pos...

Veja a letra completa da música Rainbow Demon


55. Spegelsfaeren

Inciklad av stjärnhärars krestsande fält; Från alla väderstreck en vidgande reflektor; Likt en fabeldröm som sammansmält; Och visas av av en översinnlig projektor; En bländande aftonsol där står förbl...

Veja a letra completa da música Spegelsfaeren


56. Spegelsfären

Inciklad av stjärnhärars krestsande fält, från alla väderstreck en vidgande reflektor; Likt en fabeldröm som sammansmält; och visas av av en översinnlig projektor; En bländande aftonsol där står förbl...

Veja a letra completa da música Spegelsfären


57. Spirar Och Gror

Ett varregn seglar fram och sprider sin väta; Över marken, som tänd av tidens laga; I denna längtans trakt har ljusdroppar börjat fläta; Sommarväven som ivrigt vill atertaga; Livskraftens gatfullhet; ...

Veja a letra completa da música Spirar Och Gror


58. Star Puzzled

["God does not play dice with the universe" - Albert Einstein]; If you glance into nebular haze; Toward the light of a galactic emperor; An excursion through an advanced maze, Following the intensity ...

Veja a letra completa da música Star Puzzled


59. Stilla

Fjället nu andas, kring mig susa; Jämna djupa andedrag; Fjället nu sover, stora ljusa; Skyar gå för kvällsvind svag; Det är fjällets sommardrömmar; Som i tusen ådror strömmar; Blodet friskt och porlan...

Veja a letra completa da música Stilla


60. Stralar

Under flitens lampa hon äntrade sin scen; För att fälla masken fran ämnen fördömda; Och bryta förtrollningen hos dessa stralningsfenomen; Som bor och verkar I det gömda; Med mödans aror pa en obruten ...

Veja a letra completa da música Stralar


61. Svältvinter

Den birfilande snöstorm vid herkuliska uren; Över iskrönt gränsrygg i ursprungsmakt; Fran bergryggens skulderblad hörs näverluren; De klagande toner i svältande trakt; [Ref:]; Med hungerns sorgevagnar...

Veja a letra completa da música Svältvinter


62. The Enigmatic Spirit

from a far existence a phantom came; to gibe and curse the mortal. Abhorrent was its bleareyed glance; wich petrified everything, even the wind. So, from wich dimension did it travel? This metaphysica...

Veja a letra completa da música The Enigmatic Spirit


63. The Essence

An extension of the theories; Gravitates across the seas; Changing the accepted terms, But still it only confirms; That it is as equal close (or far); To an atom as it's to a star; We know that signal...

Veja a letra completa da música The Essence


64. The Explorer

Born in the auroral arc's centre; with eyes reflecting its sublime ways; A splendid vision to enter, robed in the semblance of beams in haze; It enlights his eternal questioning; of worlds in space af...

Veja a letra completa da música The Explorer


65. The Thesis's Seasons

[Experiencing order:]; Through sonorous lands my senses float; Mesmerized by an harmonious note; Which are leaping from a string within; I'm holding the tuner; I'm controlling the pin; The cycle of sy...

Veja a letra completa da música The Thesis's Seasons


66. Till Fjälls

Trädgränsens lövsal i brandgul skiftning flammar; Hösten uppvaknar att gälda livets lån; Branternas sagosyn min törstiga själ nu ammar; Neröver ormlikt ringlar sig ån; Tungt jag uppför sträva blint; i...

Veja a letra completa da música Till Fjälls


67. To The Mountains

To The Mountains; The leafhall of the timberline in fireyellow shift blazes; The autumn awakens to repay the loans of life; The fairysight of the slopes now nurses my thirsty soul; Downover, the strea...

Veja a letra completa da música To The Mountains


68. Trance Locator

A fiery soul's motion; Inside a vibration never seen; Fragments from our existence; Cosmic instruments released; I travel mathematical events; The mind's space in centre; Beams of a star, hides; The f...

Veja a letra completa da música Trance Locator


69. Tussmörkret

Tussmörkret; Aftonens rodnad likt en brinnande gloria; Mantlar nu trevande moln, det ymniga färgspel; Det skymmer i dalgång där fjällälv sig banar; Blodröd nu gnistrar forsens ström, famnad av tussmör...

Veja a letra completa da música Tussmörkret


70. Under Norrskenets Fallande Ljusspel

Likt manghövdad grönskimrande orm; Ringlar sig färgpraktsdragen; Över tindrande stjärnbilders glitterspel; Fran sprakande ögon i lönnlig kropp; De dunkla behagen; Nu fäller sin bage vid himlens sel; D...

Veja a letra completa da música Under Norrskenets Fallande Ljusspel


71. Universums Dunkla Alfabet

Likt ett levande väsen i harmonerande dynamik, Besjälad i den stora talens lagar; En mondial kompositör av sfärers musik; Sedan begynnelsens skaparrusiga dagar; Dess språk är grunden till brinnade nov...

Veja a letra completa da música Universums Dunkla Alfabet


72. Ur Aska Och Sot

Svart och grå står hela panoramavyn; Härjad av vilt spraksken allena; Frigjord värme har seglat mot skyn; Och aska iscensatt en ny arena; Dramat gick ifrån rasande inferno till en stillhetsö; Kvar stå...

Veja a letra completa da música Ur Aska Och Sot


73. Ur Stjärnstoft Är Vi Komna

Vintergatan välver sig där mörkret tar vid; "Ur stjärnstoft är vi alla komna"; En växelverkan mellan tanke och tid; Kompositioner, konstellationer vaknar för att sedan somna; Ur synlinjers dimensioner...

Veja a letra completa da música Ur Stjärnstoft Är Vi Komna


74. Urdarmåne

Över fjällryggen syns en halvmåne vågrätt; Den lyser inöver skogsfolkens palissader; Förskräckelsens tid nu belägrar denna ätt; Som irrar mellan folktrons pelarrader; Månens fasaväckande skimmer strös...

Veja a letra completa da música Urdarmåne


75. Urvädersfången

Ett snöfall färdas horsiontellt; När gryning och skymning sammansmält; I ett molntäckt kulet töcken; I långvarig helg och söcken; Likt en fånge bakom galler; När blodet tjälas av iskristaller; Mot evi...

Veja a letra completa da música Urvädersfången


76. Vem Styr Symmetrin

Allt synes fragmenterat i matematisk logik; Dock vilar frågor i flickerbrusets mystik; Tystnadens sigill höljer dess anor; som vi spårar i varje molekyl och atom; I trädstammar, årsringars cirkulära b...

Veja a letra completa da música Vem Styr Symmetrin


77. Vildmarkens Fortrollande Stammor

Utmed brådkalla rännilars fors och fall; Yrvädrets svepduk i andakstfull ton; Jökelsnön smaältflod silar liv ur iskristall; Med stormfylld ande i vårfärd mot mon; Med frihestrånad och kämpande vid dit...

Veja a letra completa da música Vildmarkens Fortrollande Stammor


Amazon Music Unlimited