Özlem Tekin

Özlem Tekin - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "o"

Conheça as 45 letras de músicas de Özlem Tekin cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ýki Adým

Çýk gel, hesap yapma; Uymazsa gidersin yoluna; Artýk beklemem ben; Çýk da gel; Çýk gel, oyun kurma; Birkaç gün gidersin huyuma; Çok þey beklemem senden; Çýk da gel; Aklýnda bulunsun bak; San ne diyece...

Veja a letra completa da música Ýki Adým


2. Þýk

Bana bir seyler oldu; Nefes nefese kaldým; Feci ter bastý bir anda; Ellerim titriyo bak; Hepsi senin yüzünden; Çok hoþsun tamam; Bana bakmazsýn tamam; Evet yok arabam falan; Paramda yok bir taraftan; ...

Veja a letra completa da música Þýk


3. Adresler Karýþtý

Kaybettim kendimi karanlýklarda; Unuttum derdimi boþ sokaklarda; Dolaþtým yollarda avare avare; Dolaþtým baþý boþ bir çocuk gibi saatlerce; Kaybettim kendimi karanlýklarda; Unuttum derdimi boþ sokakla...

Veja a letra completa da música Adresler Karýþtý


4. Aj Sik

A bana birþeyler oldu; b nefes nefese kaldým; c feci ter bastý bir anda; d ellerim titriyo bak; e hepsi senin yüzünden; A çok hoþsun tamam; b bana bakmazsýn tamam; c evet yok arabam falan; d paramda y...

Veja a letra completa da música Aj Sik


5. Aºk Her ªeyi Affeder Mi

Çok üzgünüm istemeden; Seni dün gece aldattım; Kim oldığu mühim değil; Sana bağlanmaktan kaçtım; Çok üzgünüm istemeden; Bir bakıºa aldandım; İnan bana bütün sabah; Piºmanlıktan ağladım; Aºk herºeyi af...

Veja a letra completa da música Aºk Her ªeyi Affeder Mi


6. Aºka Dair

Belki baºka bir yer baºka zamanda; Yine bulurum sevdayı; Saçları senin gibi olmaz; Gözleri belki yeºil değil; Ama bu defa bu son olucak; Aºka dair ne var ne yoksa; Al giderken; ݺime yaramaz, bana yar...

Veja a letra completa da música Aºka Dair


7. Aþinayým Firara

Sustum konusamiyorum pranga dilimde; Dogru söz hangisi karisti içimde; Herkesin dogrusu yanlisi egrisi bügrüsü var; Sevmek yanlissa dogru kimin ipinde; Bir saklambaç oyunu gibi; Kaybettim bir yerde se...

Veja a letra completa da música Aþinayým Firara


8. Bahar

Bir elimde solan çiçekler var; Boðazýmda düðümlü sözler var; Gözlerimde bir ince yaðmur var; Tomurcuklar açýnca dallarda; Yolcular yol alýnca yollarda; Bulurum aþký baþka kollarda; Bir baþka baharda; ...

Veja a letra completa da música Bahar


9. Belki

Belki; Güç senin karar senin; Hata benim olsun; Söz senin mertlik senin; Yalan benim olsun; Yanýmda resimlerinle gömleðin kalsýn; Gün senin hayat senin; Geçmþ benim olsun; Haz senin hak senin; Ceza be...

Veja a letra completa da música Belki


10. Beni Yakan Aþkýn

Seni ilk gördüðüm an; Kalbim duracaktý inan; Kor alevler içinde; Yanýyordum heyecandan; Seni ilk öptüðüm an; Dudaklarým kalbimde; Seni beklemiþ inan; Ölüyordum heyecandan, ölüyordum heyecandan; Beni y...

Veja a letra completa da música Beni Yakan Aþkýn


11. Biberi Bol

Yorgun düþtüm aþktan hergün sil baþtan; Gece gündüz haram kesildim aþtan; Zora gelmez zora gelmez bu can; Böyle gitmez böyle gitmez inan; Biberi bol tuzu az; Böyle sevgili olmaz kime bu naz; Gecesi bo...

Veja a letra completa da música Biberi Bol


12. Biri Var

Gözleri yeþil gibi; Sözleri þiir gibi; Dalgaalý deniz gibi; Biri var; Yaþadýðým þehir gibi; Çöllerde nehir gibi; Sanki beni sever gibi; Biri var; Güzel gözleri haraz; Çatal dilleri ölüm; Bugünlerde be...

Veja a letra completa da música Biri Var


13. Cinayet

Arasira butarafa bakiversen; Hani bide beni farkedebilsen; Neler olur bak yolunu bilirsen; Bir bakisin yeter bir gülüsün beter; Ah bide yanima geliversen; Elini atip beni aliversen; Neler olur bak doz...

Veja a letra completa da música Cinayet


14. Çok

Bunca zamandan sonra seni özledim; Kalabalýkta birini sana benzettim; Koptum dünyadan geçmiþi düþündüm; Ne kadar yakýnmýþýz bir daha gördüm; Bilemedim deðerini ah çok üzgünüm; Seni üzdüm,çok üzdüm; Öz...

Veja a letra completa da música Çok


15. Daa

kalp kalbe karsý olsaydý; hemen anlardý beni; göz göze geldiðimiz ilk ilk günden beri; dur desem dursa; ne mümkün; aþkým ölmeye deðer; hayaller kurmaya bir tek; merhaba yeter; beraber olduk bile; sevi...

Veja a letra completa da música Daa


16. Daðlarý Deldim

bomboþtu uzun zamandýr kalbim; düþlerim evim buz gibi ellerim; seni buldu karanlýkta; yanlýzdým sende yanlýzdýn aslýnda; güzel olduðu gibi olduðu yerde; ama olduðu gibi görünecek cesur adam nerdeeeeee...

Veja a letra completa da música Daðlarý Deldim


17. Deli Gibi

yoldan çýktým elinde; burdan artýk dönüþ yok ki geriye; zorla deðil; ya bile bile; yangýn çýktý içimde; bakmam artýk senden; baþka birine; zorla deðil ya göz göre göre; herþey yerli yerinde daha þimdi...

Veja a letra completa da música Deli Gibi


18. Dene

Zor zamanlarým oldu; Baþýma neler geldi; Bekledimde öðrendim; Sabýr iyi birþey, sabýr iyi birþey; Babamý ne çok üzdüm; Dostlarýmla küstürdüm; Söyledimde öðrendim; Yalan kötü birþey, berbat birþey; Bel...

Veja a letra completa da música Dene


19. Deðmez

Bugün doganin dengesi yok; Öyle herseyden alinmayalim; Aglasam kizsam hic yeri yok; Basladik yarim birakmayalim; [ref:]; Daha seninle isim bitmedi bitmez; Ask gün yüzü görmedi görmez; Sana söylemeye d...

Veja a letra completa da música Deðmez


20. Dünya

Herþey bir anda olup bitti; Geriye hayallerim kaldý; Kimse bir þey sormadan bana; Ýstediði gibi geldi gitti; Rengarenk bir cennettim kimse; Beni bulmaz sanýrdým; Taptaze bir nefestim kimse; Beni duyma...

Veja a letra completa da música Dünya


21. Duvaksýz Gelin

Dur gülüm,sus aðlama; Yeter çektiðin; Kördüðüm körpe yüreðin; Bak titriyor ellerin; Seni ezenler ezip geçenler; Taþ olsun birer birer; Neler ettin,neler buldun; Yok de haykýr gelin; Böyle zorla düðün ...

Veja a letra completa da música Duvaksýz Gelin


22. Duvar

Sevgi birikti yüreðimde bir alev; Alevden bir küre; Ellerimden gözlerimden akmak ister; Birine,birilerine; Sevgi birikti yüreðimde; bir coþku; Coþkuyla bir buse; Sormadan çekinmeden konmak ister; Biri...

Veja a letra completa da música Duvar


23. Gel Bu Yaz

Mektup attým yalnýzlýða; Bir de baktým bir gün sonra; Milyonlarca mektup var kapýmda; Mektuplarý bir bir açtým; Senden bir satýr aradým; Ama bir tek sen yoktun ya orda; Yaz biraz ya da gel bu yaz; Dün...

Veja a letra completa da música Gel Bu Yaz


24. Hep Yek

Gün benim günüm hiç bi engelim yok; Bu kez önümde; Az düþünmedim çok üzülmedim; Yaþ da yok gözümde; Ayrýlýk ya bu zor biraz; Ama geçer günün birinde; Sensiz olmaya razýyým; Býrak bitsin bittiyse kalam...

Veja a letra completa da música Hep Yek


25. Herkes Þanslý Doðmuyor

Bir kuþluk vakti çýktý karþýma; O günden beri kýrgýným aklým hep onda; Bir yol olsa söylesem dilim varmýyor; Varmýyor niye; Çok küçük yaþý zulmetmiþ sokaklar; Çocukluk gitmiþ gözünde yýllar var; Bir d...

Veja a letra completa da música Herkes Þanslý Doðmuyor


26. Hiç

Hiç kafa yormam; Bir zor varsa bir de çok kolay var hayatta; Hiç medet ummam; Bir giden varsa dönenler de var bu yollarda; Yine kara kara geceler bana boyun eðerse; Hele kalbim benden ayrý düþmezse; Ö...

Veja a letra completa da música Hiç


27. Kaf Daðý

Ýnsan istemez oldum hayatýmda; Ne kadar sosyaldik zamanýnda; Görüþmek fazla sohbet gereksiz aslýnda; Bütün gün yattým durdum yatakta; Amma ateþliydik zamanýnda; Seviþmek fazla; Deðmek lüzumsuz aslýnda...

Veja a letra completa da música Kaf Daðý


28. Kara Sevda

Gökte yildiz ellidir de ellisi de bellidir; Gizli sevda çekenin de gözlerinden bellidir; Kara sevda çekenin de gözlerinden bellidir; Yuvasinda dertli kuþ da ne suyu var ne yemi; Güzelimle buluþmak da ...

Veja a letra completa da música Kara Sevda


29. Kim Bilir

Önce ben geldim sonra sen; Öpüþtük elin belimde; Aþkýný ilan ederken; Ýnceden keyfim yerinde; Önce sen korktun sonra ben; Bi daha sevmek mi tövbe; Kimseler bilmesin derken; Yarýn milletin dilinde; Kim...

Veja a letra completa da música Kim Bilir


30. Kime Ne

Gönlümde taþ sevgim üç kuruþluk; Cimridir gözlerim zorlasan aðlamaz; Kime ne; Dostlar kýsa bir sürelik çünkü; Vefasýzlýk diz boyu; Anlatmam derdimi caným istemez; Kime ne; Kime ne karman çorman hayatý...

Veja a letra completa da música Kime Ne


31. Kýrýldým

Kýrýldým,Kýrýldým,Kýrýldýmm; Yolun sonu Görünmüyor sislere karýþým yüzünden; Hemen derman bulunmuyor kanayan yaralar çok derinken; öyle bi filiz verdi ki aþkýn kýyamam kesip atmaya kökünden; Yüreðin z...

Veja a letra completa da música Kýrýldým


32. Lâubali

Sen beni sevdin, ben de seni; Bir zaman sonra sevgi ucuzlukta; Konuþuruz laubali, konuþuruz laubali; Laubali la la laubali; La laubali la la la la la la; Özledim seni, sen de beni; Biz yakýn yerlerde,...

Veja a letra completa da música Lâubali


33. Niye Bana Bu Ceza

Zordur zor yalnýz olmak bazen; Yok mu sor bir bileni; Çoktur çok yalnýz olan zaten; Var mý sor benim gibisi; Yandým bittim kül oldum uðruna; Nafile yarim gitti; Yandým bittim kül oldum uðruna; Sevdiði...

Veja a letra completa da música Niye Bana Bu Ceza


34. Of

çok pis terketti yar; acýmadý bana bu defa; isyan beni bozar bozar of; aniden gitti yar; tutamadým onu bu defa; bu tarz bana koyar koyar of; aþýktým sana deli; affetmem asla seni; yalnýzým günlerden b...

Veja a letra completa da música Of


35. Öz

En güzel renkler gözümde; En doðal hisler sazýmda,sözümde; Yürek ister mutlu olmak,korku yaþatmaz; Tanýþtým ben özümle; Þimdi ,burda; Ýste ,durma; Herþey mükemmel ve tam inan buna; En özel pýrýltý sen...

Veja a letra completa da música Öz


36. Paparazzi

Kim anladý dilimden; Kim merak etti aslýný; Kim zarar gördü söylediklerimden; Olan bitenden; Dediklerim tersine; Yaptýklarým üstüne; Tek günahkar ben miyim yeryüzünde; Anlamadý kimse dediklerimi; Yara...

Veja a letra completa da música Paparazzi


37. Saat

Saat görünmüyor yattýðým yerden; Gün aðardý biliyorum; Biri saati söylesin; Güneþ görünmüyor yattýðým yerden; Perdeler kapalý biliyorum; Yeter gölge etmesin; Ölmeye yattým,ecel gelmedi; Sevmeye kalktý...

Veja a letra completa da música Saat


38. Sebepsiz Savaº

Günlerdir bir an olsun yağmur dinmedi; Rüzgar feryat figan hiç durmak bilmedi; Ne yapraklar kaldı; Ne solmuº çiçekler dalında; Leylekler göç yolunda seyretti yitti; Sebepsiz savaºın izleri; Dostların ...

Veja a letra completa da música Sebepsiz Savaº


39. Sil Baºtan

Dört duvar arası ömrümün yarısı; Silerim değiºir alnımın yazısı; Silerim değiºir alnımın yazısı; Bahtımın karası dostumun acısı; Sarılırım iyileºir kalbimin yarası; Sarılırım iyileºir kalbimin yarası;...

Veja a letra completa da música Sil Baºtan


40. Sorma

Ah!Yanýyorum eyvah! Yine yanlýþ yaptým,yine aldandým; Ah!Beni sevmek günah! Bir beni bilmeyen yine ben vardým; Sorma,soru sorma; Biri gider biri gelir nasýl olsa; Sorma,soru sorma; Bilen yok,cevap yok...

Veja a letra completa da música Sorma


41. Tarlalar

Tarlalar gördüm otlar tertemiz taptaze; Yüce ýþýðýn yüzünü gördüm sýmsýcak sapsarý; Duygular dokunmalar hesapsýz; Nasýl olmalýysa öyle; Mutluluk kucak açmýþ zararsýz; Nasýl olmalýysa öyle; Rüyamda:sev...

Veja a letra completa da música Tarlalar


42. Var Mý Yan Bakan?

Güneþ yavaþ yavaþ aþaðý iniyor; Gölgeler upuzun uzun; Yollar yavaþ yavaþ tenhalaþýyor; Benim saatlerim baþlýyor; Giyinip süslenip son bir sigara; Son kez aynaya bakýp kusur istemem artýk; Gece benim o...

Veja a letra completa da música Var Mý Yan Bakan?


43. Yar Bana Varmadý

günler geçti hasretinle; hasret döndü özlemine; kara haber kýyýlara varmýþ eyvah; el ver boy ver ben geleyim; tuzak olmuþ yoldan geçeyim; demir aldým fýrtýna seçeyim; ölürüm terketmem seni; yar bana v...

Veja a letra completa da música Yar Bana Varmadý


44. Yazmamýþlar

Kýrýlmak çok kolay oldu; Alýþmak bir o kadar zor; Yaþým sýr verir oldu; Darýlmak çok kolay oldu; Barýþmak bir o kadar zor; Vakit az gelir oldu; Ölümden beter oldu; Yazmamýþlar kaderimi kimse ile; Sarý...

Veja a letra completa da música Yazmamýþlar


45. Yol

Bir sis var önümde hiç bilinmeyen; Bir ses var içimde yolu gösteren; Bu hayat benim ,benimse eðer; Kimse karýþmazsa yaþamaya deðer; Daha yol yakýnken; Herþeyi kendine sor kendinden öðren; Yanlýþ senin...

Veja a letra completa da música Yol


Amazon Music Unlimited