Özlem Özdil

Özlem Özdil - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "o"

Conheça as 49 letras de músicas de Özlem Özdil cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ak Gö?sünde

Ak Gö?sünde Nokta Nokta Ben Olam; Sen Çiçek Ol Ben Petekte Bal Olam; Siyah Saçlar?ndan Ak Bir Tel Olam; Tararken Kopartma Beni Sevdi?im; Kuma? Olan Ellerinle Biç Beni; ?çki Olan Yudum Yudum ?ç Beni; M...

Veja a letra completa da música Ak Gö?sünde


2. Anadolu

Ne Sevdalar Ya?anm??t?r; Sende Güzel Anadolum; Ne Yi?itler Ku?anm??t?r; Sende Güzel Anadolum; Nakarat; Anadolu Anadolum; Sevdams?n Sen Anadolum; Anadolu Anadolum; Gurbetsin Sen Anadolum; Mevlana Kalbi...

Veja a letra completa da música Anadolu


3. Anaya A??t

Sensiz ?u Dünya Zindan; Günüm Geçmiyor Anam; Senin Sevginden Yoksun Anam; Bir Ömür Bana Haram; Yanar Yüre?im Yanar; Bu Gönlüm Seni Arar; Her And?kça Ben Seni Anam; Dolar Gözlerim Dolar; Analar Hep Kut...

Veja a letra completa da música Anaya A??t


4. Ba?lamam Var Boyal? (Mengi)

Ba?lamam Var Boyal? ?çi Bülbül Yuval? Böyle Sevda Görmedim; Ben Anamdan Do?al? Oyna Kiraz Gelin Oyna; Deniz Dalgal? Dalgal? Oban?zdan Bir Yar Sevdim; O Da Benden Sevdal? Derenin Derincesi; Akarsuyun ?...

Veja a letra completa da música Ba?lamam Var Boyal? (Mengi)


5. Bana Okudun Mu Diye Sormay?n

Bana Okudun Mu Diye Sormay?n; Kitap Okumad?m ?nsan Okudum; Kitab? ?nsandan Ayr? Görmeyen; ?nsan? S?n?rs?z Umman Okudum; Bahçe Oldum Gül Aç?ld? Dal?mdan; Toprak Oldum Canlar Geçti Yolumdan; Dil Bilenle...

Veja a letra completa da música Bana Okudun Mu Diye Sormay?n


6. Bayrama Geldim

Gül yüzlü sevdi?im göster yüzünü; Bu gün cemalini seyrana geldim; Beni görüp yüzün öte çevirme; Gel otur yan?ma ben sana geldim; Güne?ten de öte aydan güzelsin; Nazlan?rs?n gözlerini süzersin; Dar?ld?...

Veja a letra completa da música Bayrama Geldim


7. Ben Mi ?stedim

Yüre?imde Sevda Gönlümde Gam Var; Bu Derdi Cefay? Ben Mi ?stedim; Göz Ya?lar?m Haldan Anlamaz Oldu; Gizli Gizli A?lamay? Ben Mi ?stedim; Çal?lara Dönmü? Ömrümün Gülü; Bayku? F?rsat Konmu? Kovar Bülbül...

Veja a letra completa da música Ben Mi ?stedim


8. Da?lar Bizim Da?lar?m?z

Da?lar Bizim Da?lar?m?z; Ba?lar Bizim Ba?lar?m?z; Kapanmadan Yollar?m?z; Bekliyorum Dön Gel Art?k; Nakarat; Ne Söyledim Küstün Bana; Gelmiyorsun ?mdad?ma; Gönül Ba??m Talan Oldu; Ölüyorum Anlasana; Gö...

Veja a letra completa da música Da?lar Bizim Da?lar?m?z


9. Deli Gönül

Kendini Yakt?n Pi?irdin; Niye Ar Çekersin Gönül; Sevine Güman Dü?ürdün; Derdin Var Çekersin Gönül; Gönül Gönül Dertli Gönül; Gönül Gönül Deli Gönül; Bir Yan?n ?niliyor Yasta; Sense Dem Verirsin Dosta;...

Veja a letra completa da música Deli Gönül


10. Dere Kenar?nda Da? Ben Olayd?m

Dere kenar?nda da? ben olayd?m; Ela göz üstüne ga? ben olayd?m; Senin gibi bir yi?ide e? ben olayd?m; Senin gibi bir güzele yolda? olayd?m; Nenni de nenni de nenni de nenni; Al golun üstüne de ürgele ...

Veja a letra completa da música Dere Kenar?nda Da? Ben Olayd?m


11. Deryan?n ?çinde

Deryan?n ?çinde Durma Yal?n?z; Beri Gel Arkada? A?? De?i?tir; Yar?m Asr? Geçti Emek Verdi?in; Meyve Yemediysen Ba?? De?i?tir; Bilirsin Da??n Ba?? Dumand?r; Tüm Da?lar? Devirecek Zamand?r; Yan?nda Yata...

Veja a letra completa da música Deryan?n ?çinde


12. Dinle Sözüm

Dinle Sözüm Al Nasihat; Gözlerinde Ya? ?ncidir; Cahil ?le Etme Sohbet; Her Sözü Bir Ba? ?ncidir; Mür?it ?le Ha?rolmayan; Dünyas?n?da Ne Bilir; Cahilde Kem Bo? Söz Çok Olur; Kendisini Derya Bilir; Yükü...

Veja a letra completa da música Dinle Sözüm


13. Dinleyin Turnalar

Dinleyin Turnalar Bir Sualim Var; Böyle Bir Ata?a Yand?n?z M? Hiç; Bir Hay?rs?z Yari Kabe Eyleyip; Pervaneler Gibi Döndünüz Mü Hiç; Ucad?r Ç?kamam Gönül Taht?na; Ben Baht?m? Katamad?m Baht?na; Ölüm Pe...

Veja a letra completa da música Dinleyin Turnalar


14. Duman

Sen Gittin Gideli Bu Eller Haram; Da??n Duman?na Döndüm Yal?n?z Yal?n?z; Dost Benim Vebalim Sorulur Senden Yar Senden; Da?lar Duman Haller Yaman Ayr?l?k Ayr?l?k; Ar?y? Ay?r?r Baldan Hasretin Hasretin;...

Veja a letra completa da música Duman


15. Eme?imsin

Ne Zaman Ya?mur Ya?sa Bu ?ehire; Topra??n Kokusu ??ler ?çime; Seni Ben Can?m?n ?çine Saklar?m; O Yasak Ad?n? Yüre?e Saplar?m; Gözümün Bebe?isin Bedenim Yüre?imsin; Sevmeler Emek ?ster; Sen Benim Eme?i...

Veja a letra completa da música Eme?imsin


16. F?rat Suyu

F?rat?n Dibi Kara; Anam Gel Beni Ara; Perçemim Kuma Dalm?? F?rat Sen Ne Zal?ms?n; Yavrumu Da Al?rs?n; F?rat Suyun ?çilir; Etraf?ndan Geçilir; Benim Yavrum Bir Tane; Mekteplerde Seçilir; F?rat Suyun Do...

Veja a letra completa da música F?rat Suyu


17. Gelinin Türküsü

Ku?lar S?ra S?ra Gider; Sevenlere Selam Eder; K?z Dedi?in ??te Böyle; Büyütürsün Ele Gider; Sen A?lama Güzel Gelin; Ellerimde K?na Gelin; Sevdi?ine Gidiyorsun; Dü?ün Dernek Hepsi Senin; Gelin A?lar A?...

Veja a letra completa da música Gelinin Türküsü


18. Giyin Allar? Yarim

Kald?r Kollar?n Kald?r; Doldur Suyunu Doldur; Güzel Kurban?n Olam; Ya Sev Ya Beni Öldür; Giyin Allar? Yarim; Tak?? Allar? Yarim; Ben Seni Çok Severim; Bo? Ver Elleri Yarim; Kar??dan Gelen Yarim; Ka?la...

Veja a letra completa da música Giyin Allar? Yarim


19. Gönlüm Da?larda

Bulutlardan haber sald?m sen selecektin; Ya?mur ya?d? gözlerime sen silecektin aman; Ta? duvarlar s?kar beni; Gönlüm da?larda; Resmin çizdim hasret kokan duvarlar?ma; Güller diktim penceremin ön taraf...

Veja a letra completa da música Gönlüm Da?larda


20. Gözlerin Elad?r Yar

Gözlerin Elad?r Yar; Hicrim Firaredir Yar; Derdimin Derman?d?r; Ba??ma Belad?r Yar; - Nakarat -; Gözlerini Süzme Yar; Yüre?imi Üzme Yar; Senden Ba?ka Kimim Var; Benden Tez Tez Küsme Yar; Taze Bahar Gü...

Veja a letra completa da música Gözlerin Elad?r Yar


21. Gül Dü?er Gülün Üstüne

Bir Gün Bahar K??a Döner; Kar Dü?er Kar?n Üstüne; Hoyrat Girer Dost Ba??na; Gül Dü?er Gülün Üstüne; Nakarat; Derman Arad???m Yerde; Tabip Neylesin Bu Derde; ?ki Gözüm Perde Perde; Can Dü?er Can?n Üstü...

Veja a letra completa da música Gül Dü?er Gülün Üstüne


22. Güley Can

Güne? Bile Yasak Gülüm Güley Gülüm; ?çim S?ms?cak Gülüm Güley Gülüm; Duvarlar? Deler Gülüm Güley Gülüm; Sevdam?n Közü Gülüm Güley Gülüm; Güleycan Güleycan Güleycan; Güleycan Gül Gül Gül; Dertlerim Nic...

Veja a letra completa da música Güley Can


23. Halay

Atlad?m Girdim Ba?a Da; Aln?m De?di Yapra?a Da; Sevdi?imi Verselerde Sevdi?im Verseler; Girmem Kara Topra?a Da Girmem Kara Topra?a; Kayalar Kertilir Mi, Kayalar Kertilir Mi; A? Terlik Y?rt?l?r M?, A? ...

Veja a letra completa da música Halay


24. Hele Yar

Sular Gibi Duruldum Hele Yar; Bir Güzele Vuruldum Yar; Bu Hasretlik Pek Fena Hele Yar; Art?k Bittim Yoruldum Yar; Gülerdim A?lamazd?m; Akard?m Ça?lamazd?m; Bilseydim Ayr?l?k Var; Bel Ba?lamazd?m; Lale...

Veja a letra completa da música Hele Yar


25. Hey Canlar

Gelin Özümüze Sitem Edelim; Hile ?le Hurda ?le Hal Olmaz; Hakk?n Divan?na Hakça Gidelim; Hak Kat?nda Yalan Söze Yer Olmaz; Hey Canlar Canlar Hey Canlar Canlar; Mazlumun Halinden Mazlumlar Anlar; Yine ...

Veja a letra completa da música Hey Canlar


26. Hoy Nani

?ndim çay?r biçmeye de e?ildim su içmeye; Dediler yarin geldi de kanatland?m uçmaya; Hoy nani nani nani da yand?rd? sevdan beni; Öyle bir ate? dü?tü de söndürmez çaylar beni; Kazmay? alaca??m da tarla...

Veja a letra completa da música Hoy Nani


27. Kainat?n Aynas?yam

Kainat?n aynas?yam & Madem ki ben bir insan?m; Hakk?n varl?k deryas?yam & Madem ki ben bir insan?m; ?nsan hakta hak arar insanda & Ne ararsan var insanda; Çok marifet var insanda & Mademki ben bir ins...

Veja a letra completa da música Kainat?n Aynas?yam


28. Kara Hisar Kalesi

Kara Hisar Kalesi Y?k?l?r Gelir; Kakülü Boynuna Dökülür Gelir; Yayladan Gel All? Gelin Yayladan; Kesme Ümidini Kadir Mevladan; Ver Elini Karl? Da?lar A?al?m; Bayramla?al?m; Kap?ma Ba?lad?m K?nal? Koçu...

Veja a letra completa da música Kara Hisar Kalesi


29. Kevser Irma??

Kevser Irma??nda Saki Olan Yar; Bir Bardak Dem ?kram Etmez Mi Ola; S?rat?n Yolunu ?yi Bilen Yar; Benim De Elimden Tutmaz M? Ola; Aman Medet Duy Sesimi Darday?m; Sorma Hallerimi Gayet Zorday?m; Cehenne...

Veja a letra completa da música Kevser Irma??


30. Koç Köro?lu'yam

Ne Çileler Çektim Ben Bu Yollarda; Meçhule Sürüldüm Yine Ölmedim; Ne Kanlar Kaybettim ?u Meydanlarda; S?rt?mdan Vuruldum Yine Ölmedim; Nakarat; Koç Köro?lu'yam Dadalo?lu'yam; Da?larda Arslan Dillerde ...

Veja a letra completa da música Koç Köro?lu'yam


31. Küskün Yollar

?u Dünyaya Geldim Geleli; Ah Çekerim A?lar?m; Varm? Bir Halden Bilenim; Yare Küsmü? Yollar?m; Nakarat; Kimselerbilmez Halimden; Ayr?ld?m Gonca Gülümden; Vefas?z Yarin Dilinden; Ah Çekerim A?lar?m; Att...

Veja a letra completa da música Küskün Yollar


32. Mapus Damlar?

Mapus Damlar?nda Yanmaz M? I??k; Yarinden Ayr?lan Olmaz M? A??k; Ak Bu?day Benizli Zülfü Dola??k; Mapusane Üstümüze Damlama; Yarim Gitti Beni Yoldan Eyleme; (Dostlar Gitti Beni Burda Eyleme); Mapusun ...

Veja a letra completa da música Mapus Damlar?


33. Medet Ya Ali

Enel Hak Dedimde Çekildim Dara; Edep Erkan Bize Bize Do?ru Yol Oldu; ?ki Melek Geldi Sual Sormaya; Yard?mc?m?z ?ah? ?ah? Merdana Dü?tü; Hü Hü Hü Hü Medet Ya Ali; Hü Hü Hü Hü Yeti? Ya Ali; Bir Kap? Aç?...

Veja a letra completa da música Medet Ya Ali


34. Menev?e Koymu?lar Gülün Ad?n?

Menev?e goymu?lar; Gülün ad?n? ad?n? Almad?m dünyadan ben murad?m? Vay vay; Amman?n ninna ninna; Esmerim vay vay; Amman?n ninna ninna; Esmerim vay vay; Ben ölürsem garip koyun; Ad?m? ad?m? Almad?m dün...

Veja a letra completa da música Menev?e Koymu?lar Gülün Ad?n?


35. Munzur

?u Munzurun Da?lar?nda; Öten Bülbül Olayd?m; Yayla Yayla Da?lar?nda; Dola?an Ben Olayd?m; Olayd?m Olayd?m Esen Yelin Olayd?m; Mendil Sallaya Sallaya Halay?na Durayd?m; Kervan Geçmez Yollar?nda; Geçen ...

Veja a letra completa da música Munzur


36. Namerdin Tokat?

Namerdin Tokat? Y?kt?m? Seni; ?öyle Bir Aya?a Kalkmaya Çal?? Tükense Mecalin Tutmazsa Dizin; Yine Yava? Yava? Kalkmaya Çal?? Uyumaz F?rsatç? Gözü Dalsada; ?nanma Sen Ona Yüze Gülsede; Kap?na Engeller ...

Veja a letra completa da música Namerdin Tokat?


37. Sar? Gelin

Saç?n Uzun Örmezler; Leylim Aman Sar? Gelin; Gülü Sulu Dermezler; Leylim Aman Sar? Gelin; Bu Sevda Ne Sevdad?r; Ah Nenen Ölsün; Sar? Gelin Sona Yarim; Seni Bana Vermezler; Ah Nenen Ölsün; Sar? Gelin S...

Veja a letra completa da música Sar? Gelin


38. Sende Yurdun Kokusu Var

Uzak yoldan m? gelmi?sin geldi?in yollar?n olam; Bizim elden konu?sana a?z?nda dillerin olam hey; Sende yurdun kokusu var getirdin mi tatl? haber; Kollar?n? boynuma sar sar?lan kollar?n olam hey; Güz ...

Veja a letra completa da música Sende Yurdun Kokusu Var


39. Sürgün

Gidece?im Yerler Çok Uzak Gülüm; Rüzgarlardan Bile Dost Olmaz; Gidece?im Yerler Kapkara Zulüm; Ne Kadar Çeksem Çilem Dolmaz; Hislerimi Dizelere Yazan; Kalemler A?las?n Bana; Kalpleri A?k ?le Yanan; Se...

Veja a letra completa da música Sürgün


40. Tabip Sen Sorma

Tabip Sen Sorma Derdimi; Benim Derdim Dermans?zd?r; Ya Dost Ya Dost; El Vurup Açma Yaram? Yaralar?m Melhemsizdir; Yar Elinden Yaralar?m; Vurur Sinemi Da?lar?m; Ya Dost Ya Dost; Ah Edip Hep Kan A?lar?m...

Veja a letra completa da música Tabip Sen Sorma


41. Tutuldu Yollar?m?z

Dayan A Yüre?im Dayan Yorulma; Sular Gibi Bulan?pta Durulma; Hasret Kald?k Memlekete S?laya; Nakarat; Ba?land? Kollar?m?z; K?r?ld? Dallar?m?z; Varamam Dost Yan?na; Tutuldu Yollar?m?z; Bir Kez Bir ?? G...

Veja a letra completa da música Tutuldu Yollar?m?z


42. ?u Kar??ki Da?da Kar Var Duman Yok

?u kar??ki da?da kar var duman yok; Ah kar var duman yok; Benim sevdice?imde din var iman yok; Aman off vard?m bakt?m nazl? yarim evde yok; Ah yarim evde yok; Ver benim saz?m efendim ben gider oldum; ...

Veja a letra completa da música ?u Kar??ki Da?da Kar Var Duman Yok


43. Uzaklar?n Türküsü

Karanl?k bir ak?am üstü; Hüzünlü gezer olmu?um; Gözüm dalar uzaklara; Bir hayal rüya olmu?um; ?ehir yanar deniz susar; Fabrikalar zehir kusar; Bize benzemez buralar; Kendime diyar olmu?um; Ba??nda sav...

Veja a letra completa da música Uzaklar?n Türküsü


44. Yaralar Beni

Söylemem ad?n? dü?ersin dile; Meylimi ba?lad?m zülfün teline; Ac? sözlerinle vurdun sineme; Yaralar sevdi?im yaralar beni; Yaralar yaralar yaralar beni; Yaralar sevdi?im yaralar beni; Dü?en iflah olma...

Veja a letra completa da música Yaralar Beni


45. Yol Gerek Bana

Seni Beni Onu Bunu Yermeyen; Gerçekleri Gören Kul Gerek Bana; ?nsanl?k Ad?na Ödün Vermeyen; Gerçekleri Gören Kul Gerek Bana; Bana Bana Bana Yol Gerek Bana; Gerçekleri Gören Kul Gerek Bana; Gafil Olma ...

Veja a letra completa da música Yol Gerek Bana


46. Yol Üstünde Dikili Ta?

Yol üstünde dikili ta? Ah amman amman amman; Yol üstünde dikili ta? Ah amman amman amman; Bir evde iki garda? sevdi?im amman; Bir evde iki garda? sevdi?im amman; Biri gayn?m olursa; Ah aman amman amma...

Veja a letra completa da música Yol Üstünde Dikili Ta?


47. Yolcuydum Misafir Oldum Bu Hana

Yolcuydum misafir oldum bu hana; ?urada üç be? gün yatar giderim; Senden als?n dünya ah ile vah?m; Dertlerim üstüne atar giderim; Senden als?n dünya ah ile vah?m; Dertlerim üstüne atar giderim; Senden...

Veja a letra completa da música Yolcuydum Misafir Oldum Bu Hana


48. Yürü Be Haydar

S?ra Da?lar Korkutmas?n Gözünü; Yürü Sevdam?za Yürü Be Haydar; Yüre?ime Yasla Yüzünü; Sesin Ekme?imin Tuzu Be Haydar; K?raç Topraklar?n Anas?y?m Ben; Sevdal? Gelinin K?nas?y?m Ben; Nice Haydarlar?n Se...

Veja a letra completa da música Yürü Be Haydar


49. Zamans?z Ya?mur

Ben Ayr?l?k ?stemedim; Sebeb Olanlar Utans?n; Ülker Vurdu Yapra??ma; Mevsim Dursun Güz Utans?n; Çürümü? Yaprak Gibiyim; Güz De?il Bahar Utans?n; Çatlam?? Toprak Gibiyim; Irmaklar Çaylar Utans?n; Da?la...

Veja a letra completa da música Zamans?z Ya?mur


Amazon Music Unlimited