Özcan Deniz

Özcan Deniz - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "o"

Conheça as 35 letras de músicas de Özcan Deniz cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Akºam Bize Gel

Evleri kahvenin karºısındadır; Yaºın sormayın onbeºindedir; Boyu selvidir yüzü güzeldir; Beni öldürdü bu zalim dilber; Akºam bize gel; Saza söze gel; Muhabbetimiz çok güzel; Saçı örmeli onu görmeli; G...

Veja a letra completa da música Akºam Bize Gel


2. Anlayamadým

anlayamadým neyi istediðinde saklayýp vermedim, ben senin için akýl almaz ne duygular besledim; ne sevmekten ne de verdiðim hiç sözden ettiðim; yeminden vazgeçmedim.. ; anlatamadým sana kendimi kahred...

Veja a letra completa da música Anlayamadým


3. Aslan Gibi

Yalan doðrudan; Karanlýk aydýnlýktan kaçar; Güneþ yalnýzdýr ama; Etrafýna ýþýk saçar; Üzülme,doðrularýn kaderidir bu yalnýzlýk; Kargalar sürüyle; Kartallar yalnýz uçar; Aslan gibiyim aslan gibi; Yaral...

Veja a letra completa da música Aslan Gibi


4. Ayrýlamam

Karlar kadar temiz bir kalbin var senin; Yýldýz kadar parlak bir gönlün var senin; Daðlar kadar yalnýz bir baþým var benim; Seni unutmadým unutamam ki; Ayrýlamam sevdiðimsin; Ayrýlamam her þeyimsin; A...

Veja a letra completa da música Ayrýlamam


5. Ayrýlýk

Ayrilik acisini sonunda gösterdin ya, sensizligin sancisini sonunda cektirdin ya, ayrilik acisini sonunda gösterdin ya, o kara gözlerinden mahrum biraktin ya, ; [2*]Ellerin ellerimden uzakta cooook uz...

Veja a letra completa da música Ayrýlýk


6. Aþkýmsýn

Sevmek nedir bilmezdim; Sevmeði senden öðrendim; Hasret nedir bilmezdim; Hasreti senden öðrendim; Aþkýmsýn, aþkýmsýn; Acý nedir bilmezdim; Acýyý senden öðrendim; Feryat nedir bilmezdim; Feryadý senden...

Veja a letra completa da música Aþkýmsýn


7. Bahane

Yaktin yiktin nesin ictin bende kaldi bende kaldi; Oyunu bozan bu oyuncuda kim bende kaldi bende kaldi; Giderken unuttun cok seyini bende kaldi bende kaldi; Gelde al onlari atarim simdi bende kaldi be...

Veja a letra completa da música Bahane


8. Beni Affet

Beni affet; Kaybetmek için çor erken; Sevmek için de çok geç; Beni affet; Bir adým kalmalý geriye; Kýrýlmýþ þeylerin nihayetine; Yalnýzlýðýn eþiðinde; Beni affet; Ben seni sevdiðim zaman bu þehirde; Y...

Veja a letra completa da música Beni Affet


9. Bir Umut

Bir umut beslersin; Büyütürsün içinde; Sonra yaðmur yaðar yitirirsin herþeyi; Kahrolursun hep aglarsýn; Haykýrýrsýn amma duyuramazsýn; Baharým gelmezse gönlüme açmasýn; Çiçekleri daglarimin; Güneþi ye...

Veja a letra completa da música Bir Umut


10. Bittikten Sonra

Þu kalbimdeyanan ateþ; Söndükten sonra; Geleceksen gelme gelme yar; Geleceksen gelme gelme yar; Þu kalbimi saran sevdan; Þu kalbimi saran sevdan; Bittikten sonra; Geleceksen gelme gelme yar; Gelecekse...

Veja a letra completa da música Bittikten Sonra


11. Bizim Aþkýmýz

Biz seversek böyle candan severiz, aciya kedere boyun egmeyiz! biz seversek iste böyle candan severiz, aciya kedere boyun egmeyiz! sevda yar isiginin lideri biziz, en büyük askimiz baska büyük yok! so...

Veja a letra completa da música Bizim Aþkýmýz


12. Caným

Sen benim kalbimsin haberin var mý? Kalbi olmadan yaþayamaz insan bi fikrin var mý? [Nakarat]; Sen beni öldürcen mi? Çýldýrtcan mý caným? Sen beni öldürcen mi? Çýldýrtcan mý caným? Gözlerim ne söylüyo...

Veja a letra completa da música Caným


13. Çökertme

Çökertmeden çýktýmda halilim; Aman baþým selamet; Bitezde yalýsýna varmadan halilim; Aman koptu kýyamet; Arkadaþým ibrahim çavuþ; Allahýma emanet; Burasýda aspat deðil halilim; Aman bitez yalýsý; Yüre...

Veja a letra completa da música Çökertme


14. Çýkma Karþýma

Titriyor elim ayaðým; Çýkma karþýma karþýma; Erittin içimde yaðý; Çýkma karþýma karþýma; Ne meleksin ne þeytansýn; Seni soðuran utansýn; Sanki zehirli yýlansýn; Çýkma karþýma karþýma; Oniki ay dört me...

Veja a letra completa da música Çýkma Karþýma


15. Derin Duygular

Kim küstürdü; Seni aþka karþý; Kim kýrdý kalbini senin; Böyle derin; Kim aldattý; Seni baþkasýyla; Kim býraktý gitti seni; Böyle masum; Aþk dediðin; Acýlarla dolu yolculuk; Dikenli bazen soðuk; Aþk de...

Veja a letra completa da música Derin Duygular


16. Dokunma

Daha kapýyý açmadan anladým; Kapýda senin olduðunu; Çalýþýndan tanýdým; Bende öyle çalmýþtým; Beni terk ettiðinde kapýný; Bir gece vakti ansýzýn; Terk edildin deðilmi; Týpký beni terk ettiðin gibi; Ka...

Veja a letra completa da música Dokunma


17. Dön Desem

Bu aralar içimde bir yangýn var; Hem yorgunum birazda suskun; Sabah olmaz gönülde yar sancým var; Hep dargýným birazda kýrgýn; Neler oldu ruhun duymaz; Gözün görse gönlün bilmez; Her ayrýlýk bir baþla...

Veja a letra completa da música Dön Desem


18. Fatma

Pencereden bakar del eyler bizi; Güzelliði yakar bu kalbimizi; Güzel fatma bizim mahle dilberi; Sevdalara salar ah hepimizi; Fatma göbek atma; Erkekleri ayartma; Fatma göbek atma; Kýz bizi derde salma...

Veja a letra completa da música Fatma


19. Geçmiyor Günler

Her sözün aklýmda senden hatýra; Ýçimde bir þeyler can çekiþiyor; Yenildim sonunda bu son ayazda; Baharý beklerken gülüm soluyor; Yüreðim ardýndan düþtü yollara; Kayboldum zifiri karanlýklarda; Yoruld...

Veja a letra completa da música Geçmiyor Günler


20. Gel de Gör

Yokluðun hep soðuk rüzgar; Üþüyorum zalim yar; Seni çok özledim; Esen rüzgar ýlýk ýlýk; Niye bu zamansýz ayrýlýk; Seni çok özledim; Iþýklarým sensiz yanmaz; Ferdayimi kimse duymaz; Seni çok özledim; Y...

Veja a letra completa da música Gel de Gör


21. Kal De

En derin asklarda bile yasanýr bu gel-gitler; Her insanýn içindedir bu hýrçýn dürtüler; Bazen bir an olur ki sasýrýrsýn olanlara; Hiç olmadýk yere sürerler bu zamansýz öfkeler; Yalnýz kalýnca kendinle...

Veja a letra completa da música Kal De


22. Kýskanýrým Seni

Kiskanirim seni güzelim, bana ayit senin gözlerin, bakarsa baskasi kirilir yüregim! YETER ARTIK GEZME FAZLA!!!!!! Kiskanirim seni güzelim, bana ayit senin ellerin, tutarsa baskasi kirilir yüregim! YET...

Veja a letra completa da música Kýskanýrým Seni


23. Leyla

Yar aþkýna düþen; Çare bulamaz; Çöldeki güneþim; Olursun benim; Senin için atan; Yürek durulmaz; Leyla leyla hey le le le; Ay le le le le; Halim virane; Döndü yüreðim; Bir kuru güle; Çekerim derdin; Ç...

Veja a letra completa da música Leyla


24. Munzur Daðý

Sabahtan estide bir kanlý sazak; Felek bize kurmuþ kötü bir tuzak; Bilmem derdimizi kimlere yazah; Daðlar bana geri verin kardaþý; Öle kardaþ öle kardaþ bacýsý; Yüreðe iþlemiþ çýkmaz acýsý; Munzur dað...

Veja a letra completa da música Munzur Daðý


25. Naze

Diyarbakýr bendende; Seni gördüm gidende; Aklýmý baþtan aldýn; Bahan iþmar edende; Naze naze naze naze; Le naze naze le naze naze; Le naze etme bu naze; Eyle gönlümü raze; Olmuþam aþkýn mareze; Dicle ...

Veja a letra completa da música Naze


26. O Beni Bilir

Benim bana aþkýma þansýma; Kara yazýlarýma; Sözüm var yazdým bahara daðlara; Yýllara yollarýma; Sevdan uzayýp gider; Taa öbür dünyalara; O beni bilir benden ayrýlmaz; Gider o gelir benden kopamaz; Gül...

Veja a letra completa da música O Beni Bilir


27. Öldür Beni

Bir sigara elimde, çöktüm duvar dibine; Gidiþini seyretmek dayanýlmaz iþkence; Çivilendim yerimde tutuldu aðzým dilim; Sanki bir el tabancý patladý yarý beynimde; Çivilendim yerimde tutuldu aðzým dili...

Veja a letra completa da música Öldür Beni


28. Sen Gelmezsen

Çýrpýnýr yüreðim sensiz akþamlarda; Avuturum kendimi çocuklar gibi; Bir hüzün çöker hep benim içime; Seni isterim dön artýk geri; Aðlarým geceleri dön artýk geri; Sen gelmezsen halim ne olur; Sensizli...

Veja a letra completa da música Sen Gelmezsen


29. Sen Gidince

Sen Gidince ardimdan duruyor zaman, gecenin keyfine kalsak asirlarca yalniziz, ama ben ite kaka saati yelkovana akribi, getirioyrum sabaha, ardindan keskeler icinde boguluyorum, keske hatirlatmasaydim...

Veja a letra completa da música Sen Gidince


30. Sevdanýn Rengi

Sevdanýn rengini bulamadým bulamýyorum; Bahtýmýn karasýný silmedim silemiyorum; Sende kaybettim ben öbür yarýmý toz bembe baharý; Atessiz yanýyor caným cennetten kovulan melek misali; Ask adamý inleti...

Veja a letra completa da música Sevdanýn Rengi


31. Sonumun Adý

Ne desem anlatamam derdimi; Ne yapsam avutmaz dargýn yüreðimi; Þimdi sensiz kalan umudu yýkýlan; Çocuða aðlarým ben; Sevgine yenik yüreðim; Yalnýzlýða esir bedenim; Kaderimse kurumuþ güller; Sen diken...

Veja a letra completa da música Sonumun Adý


32. Utanýyorum

sen benim gibisini bulamazsýn yar; bir daha böyle sevilmezsin yar; yüreði aslanlar gibi kükreyen; benim gibi bir aptal bulamazsýn yar; ben ilk kez seni sevmiþtim zalim; söylemiþtim sana hatýrlýyorum; ...

Veja a letra completa da música Utanýyorum


33. Uyan

Öyle bir an gelir insan bakar dünyaya, elle tutunmaz hic birsey cikar semaya, feryat figan cigliklarin sessizliginde, yagan yagmur melhem olur sürer yaraya, ; dünya döner günes dogar, yildizlar söner,...

Veja a letra completa da música Uyan


34. Yalan Mý

Seninle yýllar yýlý kadere karþý durdum; Bu sevda denizinde demek bizde boðulduk; Kaç gece sabahladýk uykulardan uyandýk; Bu yaðmurlu gecelerde boþ yere mi; Islandýk; Senin için aðladým yalan mý yalan...

Veja a letra completa da música Yalan Mý


35. Yalvarýrým

Beni böyle sensizliðe; Mahkum etme yalvarýrým; Bilmediðim meçhullere; Çekip gitme yalvarýrým; Bilmiyorum nedir suçum; Günahým ne bilmiyorum; Ölesiye seviyorum; Ne olur gitme ne olur gitme; Ne olur ne ...

Veja a letra completa da música Yalvarýrým


Amazon Music Unlimited