Artista: Ocularis Infernum

Letra da Música Uvu Elles Vartiem de Ocularis Infernum

< Ocularis Infernum

Kapu klusums ledaini auksts,
Rîts ir agrs vçjâ traukts,
Izdziest sveces gaisma aust,
sirdî mieru cenðas paust.
Turas tumsa bezgalîga acîs,
Îsti nezinâs, ko tâ prasîs,
Nemiers pamestu spoku tramdîs,
Elles sâpes gadu simtus gaidîs.

[Piedz.]
Zûdi, zûdi gaisma spilgtâ,
Zûdi, zûdi tumsa melnâ,
Zûdi, zûdi miers mûþîgais,
Zûdi, zûdi haoss neþçlîgais

Katra diena sâpju pilna,
Rîtdiena bezcerîgi melna,
Iestâjies mûþîgs pagrimums,
Sevî glabâts milzîgs noslçpums.
Turas tumsa bezgalîga acîs,
Îsti nezinâs, ko tâ prasîs,
Nemiers pamestu spoku tramdîs,
Elles sâpes gadu simtus gaidîs.

[Piedz.]
Zûdi, zûdi gaisma spilgtâ,
Zûdi, zûdi tumsa melnâ,
Zûdi, zûdi miers mûþîgais,
Zûdi, zûdi haoss neþçlîgais

Ficha Técnica da Música Uvu Elles Vartiem

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Uvu Elles Vartiem de Ocularis Infernum.

Número de Palavras 76
Número de Letras 1031
Intérprete Ocularis Infernum

Análises de Significado da Letra da Música Uvu Elles Vartiem

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.

Amazon Music Unlimited