Negura Bunget

Negura Bunget - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "n"

Conheça as 29 letras de músicas de Negura Bunget cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Þesarul de Lumini

În arc de vînt, trezesc un gînd; Ce suflã-n zare deºteptare... În rîu de salbã selenarã; Curge soma veºniciei; Pe drum bãtut cu piatra rarã. Scãldat în spume ancestrale; Încãlzit rubinul varsã; Prin d...

Veja a letra completa da música Þesarul de Lumini


2. Blaznit

Farmec facatoriu...fiara...faradelege; Dupa duhul dracului; Depreuna dezleaga desavirsit; Inaltime insa ingrozeste...intuneric; Imparatie impotriva; Vintul de miazanoapte; Spinzurind lepadarea; Uriciu...

Veja a letra completa da música Blaznit


3. Ceasuri Rele

Ceas rãu… rãu ceas…; În miãz de noapte, La rãscruce se aºeazã; De cãrare mi se agaþã. ; ...în cerc deschis... ...ºi-n mijloc ºad...

Veja a letra completa da música Ceasuri Rele


4. Cel Din Urmã Vis

În gol mã vîntur nimicniciei, Fãrã însemnare se sorb prãvale…; Vînturat ce-n zãri se stinge, Fãrã cruþare, Tot ce-i dor ºi încleºtare. ; Un ºir foit se rãsfoieºte, Un ghem de vise încolþeºte. ; Tãrîm ...

Veja a letra completa da música Cel Din Urmã Vis


5. Cunoasterea Tãcutã

Atîrna cerul, de sus pãmîntul; De sub rãdãcini, agãtat de glie, În funie dreaptã întinsã-i zarea; Si prinde-n colt de cer vãzduhul. ; Îndreptat e ne-rostitul de necrezut, Descãtusat e ne-vorbitul dãsc...

Veja a letra completa da música Cunoasterea Tãcutã


6. Cunoaºterea Tãcutã

Atîrna cerul, de sus pãmîntul; De sub rãdãcini, agãþat de glie, În funie dreaptã întinsã-i zarea; ªi prinde-n colþ de cer vãzduhul. ; Îndreptat e ne-rostitul de necrezut, Descãtuºat e ne-vorbitul dãsc...

Veja a letra completa da música Cunoaºterea Tãcutã


7. De Piatrã

Pãtruns de nãzuinþã; Aºtern un trup din nou, ªi pieptãn fire luminoase... ; Sunt primul om ce þese lumina, Sunt primul om ce-ºi þese lumea, ...cu veºmînt de sclipire surã, De curînd aprinsã-n a lumini...

Veja a letra completa da música De Piatrã


8. De Rece Singie

Pe-cie re vreme; Vintu cind bate; Lupi hamnisisera; Printre piraie; De rece singie; Sa savirsim; Jitavnic acmu; Noi junghiia-vom; Iara si iara; Nestine lumini; Pieri-va dzua; Si-n veci; Doar nopte; S-...

Veja a letra completa da música De Rece Singie


9. Dedesubtul

În sînul venelor pãmîntului, Cad în hãul de sub care, Foc ascuns sub încuietoare;; Focul viu, mereu nestins, Strãpunge trupul chinului; Arzînd Gemma tãinuitã; Tintuind în vîrf de spadã; Sã despartã de...

Veja a letra completa da música Dedesubtul


10. Dedesuptul

În sinul venelor pamîntului, Cad în hăul de sub care, Foc ascuns sub încuietoare;; Focul viu, mereu nestins, Străpunge trupul chinului; Arzînd Gemma tăinuită; Ţintuind în vîrf de spadă; Să despartă de...

Veja a letra completa da música Dedesuptul


11. Din Afundul Adincului Intrupat

Precum din groaza cea de veacuri, In umbra a gonitu, (Pin copaci), pin glas de frunza, pin virf de piatra, Spurcata-ntelepciune, Tabarit-a vitejaste, Supunindu s-asuprindu. Cu coarne de jirtavnic, Pri...

Veja a letra completa da música Din Afundul Adincului Intrupat


12. Dupre Reci Imbre

Dece radica; Intunecarea; S-or hi vinitu; Dzicind urlindu; Ceii crudz tvorebnici; Zlobivi oblicind; Ferman-olac; Preste paduri; Ce-n veci s-or tinsu; Si or ascunsu; Dupre reci imbre; Cu doao coarne; C...

Veja a letra completa da música Dupre Reci Imbre


13. Hora Soarelui

Un pas adînc, cerul deschide; ªi-n hãul de dedesubt, M-arunc, ºi soarele mã prinde; Cum munþii se rãsun, ºoimii se adun, Codrii se trezesc, frunzele ºoptesc, Oasele trosnesc, stelele sclipesc, ºi-n ca...

Veja a letra completa da música Hora Soarelui


14. I

Poarta-a vintului incet deschide, aspru suier 'ncet purcede; Iarna incuiata, codru inverzit. Alb si negru sa-mpleteste, timpu tainic daspleteste; Picatura pica, piatra sa daspica, Hora sa-nvirteste, a...

Veja a letra completa da música I


15. II

Catre sipotu da piatra, din padurea deasa, deasa si intunecoasa; Pleca dimineata, pa roua, pa ceata, pa roua nepascuta, Cu roua-n picioare, cu ceata-n spinare. Opspe suliti pin-n apus. Sus la naltu ce...

Veja a letra completa da música II


16. III

Colo-n jos catre apus, soare nu-i pe cer in sus;; Ci e nor s-ntunecime, unde muntii varsa foc, In ogasu din adinc, da fiara rau pazit, Da naluca, umbra... ocolit. Natotu, al din tat facut! Vara-ncuiat...

Veja a letra completa da música III


17. IIII

In padure urla lupii, ger napraznic sa porneste; Tat in cale inlemneste, impietreste si topeste. Colo sus la nalt da munte, neaua-i d-un genunche, Vintu cind a bate, prin oi o razbate. Drept viteaz, s...

Veja a letra completa da música IIII


18. In Miaz de Negru

Din sas la colt de stinca, Din munte cufundat in vale, S-asterne ingraditu, Spaia, fala si puterea, Ce mostinare au fost lasate, Pin grai pagin, de slova mare, Mostean sa stapineasca, Pazind, sa pusti...

Veja a letra completa da música In Miaz de Negru


19. Înarborat

Despicã-mi oglinda de dincolo, Cu a ochilor ascuþime... Chip ce neclintit se aºterne-n sine. Þintesc lumile, întorc luminile; Liniºte lãuntricã se dezveleºte; Dincolo de a minþii ºerpuire. ; Despic cã...

Veja a letra completa da música Înarborat


20. Into The Mountains King Realm

Over the Transilvanian's mountains; The Sabbath's haunting down, The black of mystery; The sculptured of woods... From the valley's deepness; Hear it screaming... And griming the fury of; Thee... whic...

Veja a letra completa da música Into The Mountains King Realm


21. Negrii

"En nordan at Svartahafi gengr Svidjot en milka Eda kin kalda. I svidjot eru storherud morg, ok; Margskonar tjodir undarliger ok margar tungur; Tar eru dvegar ok risar ok blammen." Snorri; Sturlusson ...

Veja a letra completa da música Negrii


22. Pohvala Hula

Pren vremi vetuste; Dupre reci imbre; Di pin pregiur; Arunc porunca; Blastamateasca; Pohvala hula; Strapunga horba; Sa pozvoleasca-n; Ucaz pagin; Dentai zapis; Oblicind leftu; Necicind vodata; Haladui...

Veja a letra completa da música Pohvala Hula


23. Primul Om

ªi unde vara cade într-o joi; Acolo eu o sã mor; Ori buni, ori rãi, tot un mormînt! În vînt…

Veja a letra completa da música Primul Om


24. Sala Molksa - Channeling Through Art Immortal

Three hundred sixty - sixty eight - thirteen. Years! - One. The autocracy of strength; initiation. Wizard in wisdom, daimonian occultation (daimon hros); One... quack - man - hero. Epiphany! (qeos anq...

Veja a letra completa da música Sala Molksa - Channeling Through Art Immortal


25. Sculptured Fog

The forest screaming powers' coming down, With the darkness creatures screaming in the moon, As in front of a pagan wind sculptured stone. A blood trail living it behind, From which the death steps in...

Veja a letra completa da música Sculptured Fog


26. Sueir de Solomonar

Suier de solomonar; Solominer siner suier; Secretatorul vamilor... vuiet! ‘N taina vazduhului; ‘Naltilor munti; Iezeri si pesteri adinci. Stapini in imparatia negurilor. ‘N crugul pamintului... La Uni...

Veja a letra completa da música Sueir de Solomonar


27. Tesarul de Lumini

În arc de vînt, trezesc un gînd; Ce suflã-n zare desteptare... În rîu de salbã selenarã; Curge soma vesniciei; Pe drum bãtut cu piatra rarã. Scãldat în spume ancestrale; Încãlzit rubinul varsã; Prin d...

Veja a letra completa da música Tesarul de Lumini


28. Vel Proclet

Olat atocma; Bezzaconic; Blem ciudotvoret; 'N horde salt; Vel proclet au; Pirdalnic ce se cade-n; A stapinirii vilhva; Samodirjet pe thron. Idol moloh; Diiavol cintes; Singe valah; Vampiri si vreji; L...

Veja a letra completa da música Vel Proclet


29. Vint da Rau Pin Valea Iadului

Vânt da noapte... Vânt al sfirsaniei...! Corb da nopte... (Coruiu, caia si cu sorlita); (Corui) purtat da vint; Obori da vru’ vestitu; Urgie cu strainatate - (urgie pe vecie); Cu minie ‘ncurmezisata; ...

Veja a letra completa da música Vint da Rau Pin Valea Iadului