Nazan Öncel

Nazan Öncel - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "n"

Conheça as 33 letras de músicas de Nazan Öncel cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. A Bu Hayat

Bir yarim vardý; Ayýrdýlar bizi; Gözyaþýmý silip; Avuttular bizi aaa aaa; Bir kere sevdim diye; Piþman ettiler bizi; Güldürmediler ama; Aðlattýlar bizi; Böyle oldu þimdi; Sensizlik ömür boyu; Sonsuz ç...

Veja a letra completa da música A Bu Hayat


2. Asik Degilim Olabilirim

Artik sana git diyebilirim; Kendim kendime yetebilirim; Sana karsi koysam da; Yeni bir ben olabilirim; Baska asklar bulabilirim; Seni hiç yok sayabilirim; Yaniliyor olsam da; Buna memnun olabilirim; A...

Veja a letra completa da música Asik Degilim Olabilirim


3. Atýyosun

Burasý dingonun ahýrý deðil; Burasý yolgeçen haný deðil; Peri masalýyla uyuttun beni; Yýldýzlarý saya saya avuttun beni; Her gece bir hatunun derdine düþtün; Kim uysa iþte onu öptün; Esmer sarýþýn kar...

Veja a letra completa da música Atýyosun


4. Ayný Nakarat

Kimi yükseklerden uçuyor; Kimi kimi yükseklerden; Kimi gerçeklerden kaçýyor; Kimi kimi gerçeklerden; Kimine bir haller oluyor; kimi hep bir þeylere takýyor; Kim kimi densiz kimi den'li; Açýyor gülleri...

Veja a letra completa da música Ayný Nakarat


5. Aðlama Gönlüm

Bir ben miyim bu kadar az; Bu yoksulluktur; Ne haram yedim ne eðildim; Bu yalnýzlýktýr; Ya çok sevdim unutuldum; Ya birinde çok þey buldum; Bir gecede aþka durdum; Aðlama gönlüm; Gönlüm aðlama; Ýnsan ...

Veja a letra completa da música Aðlama Gönlüm


6. Aþk Olmalý

Ben giderim kalbim gider; Yan yan gider düz gider; Delidir melidir benimdir; Ne yapsa yeridir kalbimdir; Olmalý aþk olmalý; Cevabý evet almalý; Kalbim elden gidiyor; Biraz çabuk olmalý; Olmalý aþk olm...

Veja a letra completa da música Aþk Olmalý


7. Aþýklar Parký

Aþýklar parkýna gittim; Seni aradý gözlerim; Yaðmurlarda yürüdüm; Islandý yine gözlerim; Bekledim çay bahçesinde; Bekledim öylesine; Gene akþamlar oldu; Gene boynum büküldü; Hiç farkýn yok ötekilerden...

Veja a letra completa da música Aþýklar Parký


8. Bana Özel

Ýçimdeki karanlýk dýþardakine benzemez; Benim doðrularým seninkinle bir deðil; Aþk bir bütün bütünü ayýramazsýn; Yaþanmýþ yaþanmýþtýr bir suçlu arayamazsýn; Gittiðin yerde kal gittiðin yer güzel; Ben ...

Veja a letra completa da música Bana Özel


9. Ben Böyle Aºk Görmedim

Havada aºk havası var; Kanadı kırık kuº yarası var; Bana küsmüº gidiyor gibi; Benden uzak bir edası var; Acep nedendir; Korkma aºktan ölmez insan; Korkma ölmez aºktan insan; Ben böyle aºk görmedim; Be...

Veja a letra completa da música Ben Böyle Aºk Görmedim


10. Ben Sokak Kýzýyým

Salýncakta sallanmadým; Parka gitmedim; Þeker almadým; Ne oyuncaðým oldu; Ne uçurtmam oldu; Yeni papuçlarým; Ne bayramlýðým; Ben çocuk olmadým; Ekmek çaldým fýrýndan; Katýk buldum çöplükten; Polis koþ...

Veja a letra completa da música Ben Sokak Kýzýyým


11. Beni Hatýrla

Resimlere bak; Mektubumla avun; Sarkilar tut; Kendinden vazgec; Yastigina saril; Korkular tut; Dagilsin kalbin; Ol hatta orda; Lanetler yagdir; Beni hatirla; Her telefona sen cik; Her kapiya sen kos; ...

Veja a letra completa da música Beni Hatýrla


12. Beni Söyletme

Biraz sonra ben yolcuyum; Sana bol þans diliyorum; Sil gözlerinin yaþlarýný; Seni iyi tanýyorum; Mutlu son yoktur ne de mutlu aþk; Kim mutlu olmuþ ki ben olayým; Mutlu son yoktur ne de mutlu aþk; Kim ...

Veja a letra completa da música Beni Söyletme


13. Beyoðlu

Beyoðluna götür beni; Kitaplara bakalým; Sokaklarda gitar çalalým; Tatil için para yapalým; Oturalým bir yerde; Bir iki laf edelim; Sinemaya gidelim sonra; Karanlýkta öpüþelim; Mesela acý yok; Aðrý yo...

Veja a letra completa da música Beyoðlu


14. Bir Hadise Var

Vurgunum sana; Bir mahkum gibi; Uykular haram; Bir zehir gibi; Aþýðým fakat; Hasretin deli; Ezelden beri; Bir hadise var; Kimse bilmiyor; Olmuyor bende; Deprem olmuyor; Hiçbir þey beni; Böyle sarsmýyo...

Veja a letra completa da música Bir Hadise Var


15. Birak Seveyim Rahat Edeyim

Am Dm Am Dm Am; Ben aksamlari sevmem aksamlar sorun yaratir; Am Dm Am Dm Am; Ben konusmayi da sevmem gidislerim hep o gidistir; Dm Am G Em Am; Senin gittigin yollardan yalnizlik cikar gelir; Dm Am G E...

Veja a letra completa da música Birak Seveyim Rahat Edeyim


16. Bu Ýstanbul

Akþamlarýn soðuk yüzü; Biraz kavga ve biraz aþk; Bu gece çok sinirliyim; Yine benim þansýn kötü; Ýstanbul'un bir suçu yok; Beni burda çok üzdüler; Bu istanbul geceleri; Bir istanbul hatýrasý; Bu istan...

Veja a letra completa da música Bu Ýstanbul


17. Býrak Seveyim Rahat Edeyim

Her þey çok kolay oldu; Ne sýzlandým ne de aðladým; Ani bir ölüm yada bir kalp krizi gibi kolay; Bütün þehir üstüme gelicek; Dünyam yýkýlacak sanýrdým ama olmadý bitti iþte; Bir süre gelen gidenler ol...

Veja a letra completa da música Býrak Seveyim Rahat Edeyim


18. Demirden Leblebi

Söylenmese de olurdu; Ama þimdi söylemek; Söylemek istiyorum; Belki kalbin kýrýlýr; Gözyaþýna boðulursun; Gözyaþýný sakla; Ben ölürsem aðla; Bunu senle hiç; Hiç konuþmadýk biz; Tek tanýðým sen; Tek ça...

Veja a letra completa da música Demirden Leblebi


19. Dillere Düþeceðiz Seninle

Nazan Öncel; Dillere düþeceðiz seninle; Ýlle de biz düþecek; Taze bahar dallarý gibi; Çiçeklenecek; Tadým tuzum olacaksýn benim; Tadým tuzum olacak; Yataðýma gireceksin benim; Ýlle de sen yatacak; Sen...

Veja a letra completa da música Dillere Düþeceðiz Seninle


20. Erkekler de Yanar

Çok istedim aah; Vermediler aah; Bu ne inat aah; Zalim peder aah; Allah'tan kork aah; Sopasý yok aah; Güzele bakmak sevap; Ötesi yok aah; Erkeklerde yanar; Hem de nasýl yanar; Yanmak çözüm deðil; Bizi...

Veja a letra completa da música Erkekler de Yanar


21. Geceler Kara Tren

Günlerdir kapýmý kimseler çalmýyor; Göðsümden içeri yokluðun sýzýyor; Bir demlik çayým var; Tütünüm de geçiyor; Duvarlara yazdýðým her cümle aðlýyor; Evlerin ýþýklarý tek tek sönüyor; Bu ev bu naðmele...

Veja a letra completa da música Geceler Kara Tren


22. Gidelim Buralardan

Söyleyin yarime baharlarý beklesin; Sögüdün dallarý bugun eðilmesin; Beni geçirmeye kardeþim gelmesin; Annesinin bir tenesini kimseler üzmesin; Gidelim buralardan dayanamýyorum; Gidelim buralardan unu...

Veja a letra completa da música Gidelim Buralardan


23. Gitme Kal Bu ?ehirde

Güz yaprakları düştü gazeller oldu; Bulut indi yeryüzüne sevdalı oldu; Bir avuntu biraz keder böyle bize neler oldu; Bu ayrılık birde hasret çekilmez oldu; Ay karanlık hep karanlık yüzü bize döner old...

Veja a letra completa da música Gitme Kal Bu ?ehirde


24. Göç

Kalp caysa da vur kýyýlarýma; Yaðmur ol yað bana; Gül solsa da dur kapýlarýma; Müjdeler ver bana; Göðsünde avutsaydýn; Uzanýp da öpseydin; Beni sevseydin sevseydin; Söylemesen de anlardým; Gel kýyýlar...

Veja a letra completa da música Göç


25. Gül Pansiyon

Bir odamýz vardý bizim; Denizi kucaklayan; Sarý sarý lambalarý; Bir küçük penceresi; Seyre dalardýk sarhoþ gemileri; Seyre dalardýk sarhoþ gemileri; Gözyaþlarýnýn kýrýk hikayesi; Gözyaþlarýmýz kurumad...

Veja a letra completa da música Gül Pansiyon


26. Hay Hay

O senin neyin olur derlerse; Gülüm olur, balým olur diyeceðim; O senin neyin olur derlerse; Sevgilim sevgilim diyeceðim; O benim kalbimi isterse; Seve seve veririm diyeceðim; Tarkan: Kedisini, köpeðin...

Veja a letra completa da música Hay Hay


27. Hokka

Kuº uctu gitti kafesinden; Bilsem kapatirdim kapilari geceden; Giyindim kostum pesinden; Gordumki hersey gitmis yerinden; Kime anlattin dertlerini; Kimlerle gecirdin gunlerini; Kimler isitti ellerini ...

Veja a letra completa da música Hokka


28. Küçük Gemiler

Burasý evsiz kediler sokaðý; Elden düþme hayatlar iþi bitmiþler yuvasý; Ayný taþa takýlan ayný duvara çarpýyor; Acýyla yankýlanýyor ayak sesleri; Küçük gemiler su alýr bebeðim; Bu sokaktan geçerken ba...

Veja a letra completa da música Küçük Gemiler


29. Leylim Yar

Basimda deli sevdalar; Yüregimde yar; Gözlerim bir mihenktasi; Aynalar kadar; Dallarimi kirdilar da; Susar leylim yar; Korkarim uzaktir yollar; Gençligim kadar; Tutustu kanim ilk önce; Hosçakal gülüm ...

Veja a letra completa da música Leylim Yar


30. Nereye Böyle

Gözümden yaþ geldi; Ýçimden aðlamak; Yüzümden düþen bin parça; Konuþmak lazým konuþmak; Gözlerim dolmuþ boþalmýþ bir kere; Sütten kesilmiþ bebek gibiyim; Soruyor musun bakalým nasýlsýn diye; Ne biliyo...

Veja a letra completa da música Nereye Böyle


31. Otomobil

Bir kavuþturur bir ayýrýr yollar; Bir aðlatýr bir güldürür yollar; Benim de yollarda aklým var; Benim de hayatta gözüm var; Benim de yollarda aklým var; Gel binelim benim otobüse; Geze geze gidivereli...

Veja a letra completa da música Otomobil


32. Sen Beni Öldürüyorsun

Ne zaman caným sýkýlsa, gitmek isterim uzaklara; Ne vakit seni düþünsem, ki düþünmesem olmuyor; Gözlerin gelir aklýma, ah o çocuk gözlerin; Tam göðsüme saplanýr, býçak gibi sözlerin; Sen beni öldürüyo...

Veja a letra completa da música Sen Beni Öldürüyorsun


33. Ukala Dümbeleði

Bir gün tren duracak; Vagonlar boþ kalacak; Bugünün kýymetini bil; Yarýn geç olacak; Býrak gülünç olayým; Ýster sefil olayým; Ýzin ver umutlanayým; Býrak serap göreyim; Baþka hayat yok bunu bende bili...

Veja a letra completa da música Ukala Dümbeleði