Illuminandi

Illuminandi - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "i"

Conheça as 21 letras de músicas de Illuminandi cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. . . And About The Other . .

Father, I have sinned; I am no longer worthy to be called your son; But if you please let me be; One of your hired men; So that I could serve you well; Son, I've been waiting for so long; Here, put on...

Veja a letra completa da música . . And About The Other . .


2. Alleluja

Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? Nie ma Go tu, zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co mówił wam w Galilei:; "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników; i ukrzyżowany, lecz trzeciego ...

Veja a letra completa da música Alleluja


3. Alleluja (english)

Hallelujah; Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was with you in Galilee:; 'The Son of Man must be delivered into the hands o...

Veja a letra completa da música Alleluja (english)


4. Czterdziesta Doba

Ucieknij z Ziemi Niczyjej, chwyć mą dłoń; Kamienie w chleb zamienię Ci, zgłodniały; Ja niosę światło, przeprowadzę Cię przez mrok; Ze szczytu skocz, aniołom każ, by cię złapały; Spójrz wkoło, powiedz ...

Veja a letra completa da música Czterdziesta Doba


5. Don't Be Afraid

Don't be afraid, for I have redeemed you; I have summoned you by name; You are mine; When you pass through the waters; I will be with you; And when through the rivers; They won't sweep over you! Choru...

Veja a letra completa da música Don't Be Afraid


6. Get On! (zacchaeus)

Jesus:; Zacchaeus, come down that tree! At your house today I must stay. Zacchaeus, come down that tree! How much longer will you linger? Zacchaeus:; You know my fear and pain, my sin and my despair; ...

Veja a letra completa da música Get On! (zacchaeus)


7. Hallelujah

Why do you look for the living among the dead? He is not here; he has risen! Remember how he told you, while he was with you in Galilee:; 'The Son of Man must be delivered into the hands of sinners, A...

Veja a letra completa da música Hallelujah


8. I O Tym Drugim... (syn)

*SYN*; Ojcze zgrzeszy³em; Nie jestem godzien ju¿; Nazywaæ siê twym synem; Lecz jeœli chcesz uczyñ mnie; Jednym z twoich s³ug; Abym tobie wiernie s³u¿yæ móg³; *OJCIEC*; Synu - tak bardzo chcia³em byœ; ...

Veja a letra completa da música I O Tym Drugim... (syn)


9. I O Tym Drugim... (syn) - English

... and about the other... (the Son); *THE SON*; Father, I have sinned; I am no longer worthy to be called your son; But if you please let me be; One of your hired men; So that I could serve you well;...

Veja a letra completa da música I O Tym Drugim... (syn) - English


10. Kielich

Ojcze, jeżeli możesz, Oddal ode mnie ten kielich! Ref:; Jednak niech nie moja, Ale Twoja stanie się wola!

Veja a letra completa da música Kielich


11. Kielich (English)

The Cup; Father if you are willing; Please take this cup from me; Chorus:; Yet not my will; But yours will be done.

Veja a letra completa da música Kielich (English)


12. Kto Mnie Wyzwoli...?

Nie rozumiem tego, co czyniê, Bo nie czyniê tego, co chcê, Ale to, czego nienawidzê. ; £atwo przychodzi mi chcieæ tego, co dobre, Ale wykonaæ - nie. Nie czyniê dobra, którego chcê, Ale czyniê to z³o, ...

Veja a letra completa da música Kto Mnie Wyzwoli...?


13. Nie L?kaj Si?

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem; Wezwałem cię po imieniu, Tyś moim; Gdy pójdziesz przez wody; Ja będę z tobą; I gdy przez rzeki; nie zatopią ciebie; Ref:; A więc nie lękaj się; Bo wykupiłem ciebie; We...

Veja a letra completa da música Nie L?kaj Si?


14. Nie L?kaj Si? (English)

Don't be afraid, for I have redeemed you; I have summoned you by name; You are mine; When you pass through the waters; I will be with you; And when through the rivers; They won't sweep over you! Choru...

Veja a letra completa da música Nie L?kaj Si? (English)


15. so We

*THE CROWD:*; With his teaching he stirs up the crowd; And claims to be the Son of God; We heard him blaspheme; So we've brought him to the trail; Crucify! Crucify him!!! *THE PILATE:*; I find no reas...

Veja a letra completa da música so We


16. The 40th Day

Leave the no-man's-land; Take my hand; These stones for you; I'll turn into bread; I bear the light; I'll lead you through the dark; Jump of the edge; Let the angels catch you; Look around; Say what y...

Veja a letra completa da música The 40th Day


17. The Cup

Father if you are willing; Please take away this cup from me; Chorus:; Yet not my will, Father; But let your will be done; ; by Zé Mingau

Veja a letra completa da música The Cup


18. The Light

The people walking in darkness; Have seen a great light;; On those living in the shadow; A light has dawned. ; You've enlarged the nation; Increased their joy;; They rejoice before you; As people rejo...

Veja a letra completa da música The Light


19. Wejd?! (zacheusz)

*Jezus:*; Zacheuszu, zejdŸ z tego drzewa! W domu twym muszê dziœ byæ. Zacheuszu, zejdŸ z tego drzewa! Jak d³ugo jeszcze chcesz tam tkwiæ? *Zacheusz:*; Ty znasz mój strach, mój ból, m¹ rozpacz, mój grz...

Veja a letra completa da música Wejd?! (zacheusz)


20. Who Will Set Me Free?

I don't understand what I do; For what I want to I don't do; But what I hate I do; I have desire to do what is good; But I can't carry it out. For what I do is not the good I want; But the evil I hate...

Veja a letra completa da música Who Will Set Me Free?


21. Wi?c My

*T³um:*; On nauk¹ sw¹ podburza lud; I twierdzi, ¿e; Mesjaszem jest! ZbluŸni³, wiêc my dajemy tê; Sprawê pod s¹d; Ukrzy¿uj; Ukrzy¿uj go! *Pi³at:* Nie widzê w nim ¿adnej winy; Wych³oszczê go i niech idz...

Veja a letra completa da música Wi?c My


Amazon Music Unlimited