Ich Troje

Ich Troje - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "i"

Conheça as 13 letras de músicas de Ich Troje cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Babski Wiat

Czy przypominasz sobie stary przyjacielu; Jak powiedzia³eœ mi, ¿e z t¹ to ju¿ po grób; Wnios³a tak wiele w nas a¿ znów sie wtedy chcia³o ¿yæ; Choæ posz³a, by³a - wypijmy za ni¹ CHLUP ! Za ca³y babski ...

Veja a letra completa da música Babski Wiat


2. Ci Wielcy

tak dużo zrobiłem, wierz mi naprawdę; by odnaleźć siebie - by odnaleźć prawdę; i wszystko już wiem - aż wstyd się przyznać; rzucić się w przepaść jest prościej niż ją wyznać... ; ci wielcy ludzie - im...

Veja a letra completa da música Ci Wielcy


3. Drzwi

W pustym światłocieniu uczuć; wiem, że chcesz odnaleźć sens; bliskich sercu cichych pragnień, prostych słów; odejdź stąd - nie znam cię; w bladym wyrzeźbionym geście odnajduję własną twarz; drzemie we...

Veja a letra completa da música Drzwi


4. Geranium

Szybo; Czy pamietasz mnie; Czy pamietasz moje myœli; Tamten dzieñ ... Mrony dzieñ ... ; W³aœnie ten ... ; Gwiazdko; Co na szybie lœnisz; Dla mnie z dnia na dzieñ powstajesz; Przyniós³ cie ... Przywia³...

Veja a letra completa da música Geranium


5. Jak Mogles

Czy nie jest Ci wstyd; zapukac do mych drzwi; i jak nigdy nic; wejsc zostac i byc; wziasc w rece nasz los; kolejny juz raz; wymagasz i chesz; czy potrafisz cos dac; rozbilem cos wiem; skrzywdzilem nie...

Veja a letra completa da música Jak Mogles


6. Keine Grenzen

ich wär so gerne mal ein astronaut; der von dort oben auf die erde runterschaut; denn alle, die dort oben einmal war'n; sie alle sagen, es ist wunderbar; poczujesz tu p³yn¹cy wolniej czas; cisze i spo...

Veja a letra completa da música Keine Grenzen


7. Mandy

Chcia³bym poznaæ, ka¿dy dzieñ; ¿ycie przesz³o obok mnie; czy to jest twój cieñ czy twarz, któr¹ zna³em; przep³aka³em noc, ³ez morze wyla³em; wpad³em w dzieñ kolejnych k³amstw; szczeœcie inn¹ drog¹ gna...

Veja a letra completa da música Mandy


8. Poka Swoj Twarz

Spójrz choæ raz w lustro; co pojawia sie w nim, Jest ok to co widzisz; i czy dobrze ci z tym? Nie graj, bo nie jesteœ; tym kim chcialabyœ byæ, Kim cie widzieæ chc¹ inni; wiesz-to takie denne jest. ; P...

Veja a letra completa da música Poka Swoj Twarz


9. Powiedz

Powiedz, powiedz czemu; Œwiat twój milczy ca³y blady od wzruszeñ; Niczym s³oñce zaæmione przez ksie¿yc; Czekaj¹ce na chwile poruszeñ ? Czemu, czemu pragniesz; Dojrzeæ w oknach œwiata czeœæ odleg³¹; Ni...

Veja a letra completa da música Powiedz


10. Prawo

naszym prawem jest byæ dzieckiem mi³oœci; powitanym tu jak najmilszy z goœci; choæ wiem, ¿e tych uczuæ nie odda mi nikt; naszym prawem jest krew pe³na ekstazy; pieknych dziewcz¹t jak i me¿czyzn bez sk...

Veja a letra completa da música Prawo


11. Spojrzenia Mowia Wszystko

Kto jak nie jak sie bal; pozszywanych nas, chcesz win mnie; spadl i sie stlukl to nasz; uscisk z pocalunkiem w tle; twoj zimny list, jak klucz, ktory pod naporem wstydu pekl; spojrz prosto w twarz ten...

Veja a letra completa da música Spojrzenia Mowia Wszystko


12. Tango Straconych

Siedze przy stole,tato; Pisze do Ciebie; Najd³u¿szy w ¿yciu list; Choæ wielu ich nie by³o; Mam prawo wiedzieæ; Czy kiedyœ powiesz mi?. Choæ tak daleko jesteœ, Czuje,¿e blisko; Sam dobrze wiesz,jak jes...

Veja a letra completa da música Tango Straconych


13. Zawsze Z Tob Chciabym Byae

Zadzwoni³em w œrodku lata; Choæ mine³y ju¿ dwa lata; Ty nadal nie odzywasz sie; Dziœ ten list ci napisa³em; Lato zbli¿a sie wiec chcia³em, powtórzyæ tobie jeszcze raz, to co wtedy:; Zawsze z tob¹ chci...

Veja a letra completa da música Zawsze Z Tob Chciabym Byae


Amazon Music Unlimited