Homem de Bem

Homem de Bem - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "h"

Conheça as 25 letras de músicas de Homem de Bem cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Bhaja Sri Krishna

Bhaja Sri Krsna Chaytania; Prabhu Nytiananda; Sri Advaita Gadadhara; Srivasadi Goura Bhakta Vrinda

Veja a letra completa da música Bhaja Sri Krishna


2. Bolo Hare

Bolo hare rama hare rama; Rama rama hare hare; Bolo hare krsna hare krsna; Krsna krsna hare hare

Veja a letra completa da música Bolo Hare


3. Cinco Mantras Para Shiva

Shiva shamkara ( bis 3 vêzes ); Rupa mahe ishvara jaya; Shiva shamkara; Shakara Jaya ( bis ); Om namah shivaya ( bis 3 vêzes ); Shivaya namah om; Arunachala shiva ( bis 3 vêzes ); Aruna shiva om; Guru...

Veja a letra completa da música Cinco Mantras Para Shiva


4. Estrela Guia

Minha estrela-guia que desfaz a escuridão; Minha estrela-guia que desfaz a escuridão; Brilha, brilha intensamente dentro do meu coração; Brilha, brilha intensamente dentro do meu coração; Onde existe ...

Veja a letra completa da música Estrela Guia


5. Ganesha

Ganesha sharanam; Sharanam Ganesha. Ganesha sharanam; Sharanam Ganesha. ; ( Ganesha, o Deus da sabedoria, filho de Shiva e Parvati, é aquele que "engole" as dificuldades. )

Veja a letra completa da música Ganesha


6. Gayatri Mantra

OM BHUR BHUVAH SVHA; TAT SAVITUR VARENYAM; BHARGO DEVASYA DHIMAHI; DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

Veja a letra completa da música Gayatri Mantra


7. Gopala

Gopala, Gopala; Deva ki ananda na gopala; Gopala, Gopala; Deva ki ananda na gopala; Deva ki ananda na gopala; Deva ki ananda na gopala; Deva ki ananda na gopala; Deva ki ananda na gopala; Gopala, Gopa...

Veja a letra completa da música Gopala


8. Govinda Jaya Jaya

Govinda jaya jaya; Gopala jaya jaya; Radha-ramana Hari; Govinda jaya jaya; (translation); In praise of the Supreme Lord Hari, who is known as Govinda, the lord of the cows and cowherds, Gopäla, the co...

Veja a letra completa da música Govinda Jaya Jaya


9. Hari Bol

Hari Bol Hari Bol; Hari Hari Bol; Mukunda Madhava Govinda Bol; Keshava Madhava Govinda Bol

Veja a letra completa da música Hari Bol


10. Hari Om

Hari om paz noite e dia ( bis ); Hari om paz e alegria ( bis ); Hari om paz e harmonia ( bis )

Veja a letra completa da música Hari Om


11. Hari Om Tat Sat

Hari Om Tat Sat; Sat Chit Ananda; Shanti; Om

Veja a letra completa da música Hari Om Tat Sat


12. Haribol Haribol

Haribol Haribol; Hari Haribol; Mukund Madhava; Govinda Bol; Keshava Madhava; Govinda Bol

Veja a letra completa da música Haribol Haribol


13. Hino a Brahma

Brahmanandam; Parama sukhadam; Kevalam gyana murtim; Dwadwa titam; Gagana sadrisham; Tattwa Masyadi lakshyam; Ekam nityam vimalam achalam; Sarvadhi sakshi bhutam; Bhava titam triguna rahitam; Sadgurum...

Veja a letra completa da música Hino a Brahma


14. Jhaya Radha Madava

JHAYA RADHA-MADAVA(jhaya) KUNJA-BIHARI; (jhaya)GOPI-JANA-VALLABHA(jhaya)-GIRI-VARA-DHARI; (jhaya); -JASHODA-NANDANA(jhaya),BRAJA-JANA-RANJANA(jhaya); JAMUNA-TIRA-VANA-CARI

Veja a letra completa da música Jhaya Radha Madava


15. Jhaya Radha Madava(do Cd "haribol")

JHAYA RADHA-MADAVA(jhaya) KUNJA-BIHARI; (jhaya)GOPI-JANA-VALLABHA(jhaya)-GIRI-VARA-DHARI (jhaya); -JASHODA-NANDANA(jhaya),BRAJA-JANA-RANJANA(jhaya); JAMUNA-TIRA-VANA-CARI.

Veja a letra completa da música Jhaya Radha Madava(do Cd "haribol")


16. Madana Mohana Murari

Madana Mohana Murari; Haribol Haribol Haribol

Veja a letra completa da música Madana Mohana Murari


17. Maha Mantra

Hare Krishna Hare Krishna; Krishna Krishna Hare Hare; Hare Rama Hare Rama; Rama Rama Hare Hare

Veja a letra completa da música Maha Mantra


18. Maha Mritunjaya Mantra(do Cd "haribol")

OM TRYAMBAKAM YAJAMAHE; SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM;; URVARUKAMIVA BANDHANAM; MRITYORMUKSHEEIA MAAMRITAAT.

Veja a letra completa da música Maha Mritunjaya Mantra(do Cd "haribol")


19. Om Assatomá

Om assatoma sat Gamaya; Tamasoma jotyr Gamaya; Mrityoma Mritan Gamaya; Om

Veja a letra completa da música Om Assatomá


20. Om Muni Muni

Om Muni Muni Maha Muni; Shakya Muni Soha; Om Muni Muni Maha Muni; Shakya Muni Soha; Om Muni Muni Maha Muni; Shakya Muni Soha.

Veja a letra completa da música Om Muni Muni


21. Os Quatro Elementos

Busque a Harmonia e saiba que o Amor faz bem ao Coração; Busque a Harmonia e saiba que o Amor faz bem ao Coração; Terra, Água, Fogo e Ar; Terra, Água, Fogo e Ar; Proteja a Natureza e saiba respeitar o...

Veja a letra completa da música Os Quatro Elementos


22. Paz, Amor E Harmonia

Pela verdade, pelo seu poder; Paz, Amor e Harmonia; Pela verdade pelo seu poder; Paz, Amor e Harmonia; Paz, Amor e Harmonia; ... Eu quero paz!!!! Euquero paz!!!!

Veja a letra completa da música Paz, Amor E Harmonia


23. Shiva Shamkara

Shiva shamkara; Shiva shamkara; Shiva shamkara; Shiva shamkara shamkara shamkara jay

Veja a letra completa da música Shiva Shamkara


24. Shri Rama

Shri Rama; Shri Rama, jay Rama, jay jay Rama; Shri Rama, jay Rama, jay jay Rama Om

Veja a letra completa da música Shri Rama


25. Tu és Minha Vida

Tú és minha vida, és meu amor, és a doçura que eu quero achar; Tú és minha vida, és meu amor, és a doçura que eu quero achar; Em pensamento provei teu nome; Em pensamento provei teu nome; Senti quão d...

Veja a letra completa da música Tu és Minha Vida


Amazon Music Unlimited