Artista: Harumi Miyako

Letra da Música Namida No Renrakusen de Harumi Miyako

< Harumi Miyako

itsumo muretobu kamomesae
touni wasureta koinanoni
konyamo kitekiga kitekiga kitekiga...
hitoripochide naiteiru
wasurerarenai watashiga bakane
renrakusen no tsukuminato

kitto kuruyono kiyasumewa
tabi no okatano kuchiguseka
konyamo kitekiga kitekiga kitekiga...
kazeno tayoriwo matetoiu
tatta hitoyono omoidenanoni
renrakusenno tsukuminato

funewa itsukawa kaerukedo
matedo modoranu hitomo aro
konyamo kitekiga kitekiga kitekiga...
kurainamimade nakijakuru
nakeba chiruchiru namidano tsubuga
renrakusenno tsukuminato

Ficha Técnica da Música Namida No Renrakusen

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Namida No Renrakusen de Harumi Miyako.

Número de Palavras 39
Número de Letras 535
Intérprete Harumi Miyako

Análises de Significado da Letra da Música Namida No Renrakusen

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.