Happysad

Happysad - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "h"

Conheça as 30 letras de músicas de Happysad cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. 30 Raz

Odchodzisz ju¿ trzydziesty raz; Trzydziesty raz zabierasz psa; W kuchni nie pachnie ju¿ sma¿onym jajkiem; Chyba naprawdê ma³o ciê znam; Na szafce tu obok przy drzwiach; Niedokoñczona paczka fajek; Nas...

Veja a letra completa da música 30 Raz


2. £ydka

Nie puszczê ciê; Nigdzie sama st¹d nie pójdziesz; Zostaniesz tu; Ja bêdê czeka³ a¿ uœniesz; Ale to nie wszystko; Wyspowiadasz siê; Jeszcze przed snem chce ciê mieæ czyst¹; Ale to nie wszystko; Wydrylu...

Veja a letra completa da música £ydka


3. Bakteryja

potargany przez czas i przez miejsce; spoza brudnych szyb paskudny jest œwiat; matka boska na szczêœcie; numer boczny dwa siedem siedem dwa; brudnymi ulicami œródmieœcia; policjanci dziwki i blady str...

Veja a letra completa da música Bakteryja


4. Czarownicy Pies

Wszystko ucieka gdzies; Wszystko krazy gdzies i zanika; Zwykle gubiac swoj sens; Zwykle z tego nic nie wynika; A ja to wszystko mam gdzies; Poki to jakos mnie nie dotyka; Poki nie polyka mnie; Poki na...

Veja a letra completa da música Czarownicy Pies


5. Czysty Jak Lza

Niech konczy sie swiat; Pojutrze czy dzis niewazne; Niech rozpadnie sie na pol; Albo niech coc zgniecie go na miazge; Obojetne |; Tak czy siak |; Niewazne i tak ja |; Jestem czysty jak lza |x2; Hej ma...

Veja a letra completa da música Czysty Jak Lza


6. Drzefko

Jestem drzewem kochaj¹ mnie dzieci; Jestem drzewem kochaj¹ samobójcy i psy; Jestem szczêœliwy i wiejê na zachód; I choæ niewiele mówiê; Mam wielu przyjació³; Jest jak jest po co zmieniaæ wszystko; Jes...

Veja a letra completa da música Drzefko


7. Dwie Polowy

Tak jak kazde z nas; Dwie polowy masz; Jedna twoja - druga to ja; Nie jest wazne czy mniejsza czy wieksza; Nie jest wazne; Moze bardziej halasliwa; Nieznosniejsza; Moze bardziej dokuczliwa; I sprosnie...

Veja a letra completa da música Dwie Polowy


8. Hymn 78

swiat nie konczy sie na ich slowach; nie konczy sie na ich gestach; nie widzisz gdy nie chcesz; nie smiejesz sie prosto w twarz; Zrozum to wreszcie; ze swiat nie konczy sie na ich gestach; nie konczy ...

Veja a letra completa da música Hymn 78


9. Ja do Ciebie

Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy; ktore malo nas obchodza; Chyba wiecej szczescia maja; nie co ci sie rodza; a ci co umieraja; Tamci wynalezli bomby; Ci niezrozumiale akty prawne; Trudno to...

Veja a letra completa da música Ja do Ciebie


10. Jesli Nie Rozjada Nas Czolgi

Jesli nie rozjada nas czolgi; Jesli nie zestrzela samoloty; Jesli nie pousychamy z tesknoty; Jesli nie choroba dziedziczna; Zadna bron biologiczno - chemiczna; Zadne bomby, zadne prady, niezawisle sad...

Veja a letra completa da música Jesli Nie Rozjada Nas Czolgi


11. Jeszcze, Jeszcze

Dzien ktory zaczal sie marnie; I marnie skonczy sie; Moze strulem sie jablkiem; Nie wyspalem; Moze siedzi we mnie wczorajsze; A jesli nie; Moze ktos zapewni; Jest dobrze jest dobrze jest; A moze sama ...

Veja a letra completa da música Jeszcze, Jeszcze


12. Krakofsky

przera¿eni turyœci uciekaj¹ w poœpiechu; jakiœ kamieñ z Barbakanu stoczy³ siê po piachu; na kogo na kogo na mnie czy te¿ na ciebie; przera¿eni turyœci uciekaj¹ galopem; Dzwon Zygmunta zatoczy³ ko³o ru...

Veja a letra completa da música Krakofsky


13. Manewry Szczescia

Tak pomiêdzy wierszami powiem ci; ¿e gdybyœmy mieli zbawiaæ œwiat; pewnie zostalibyœmy sami; tak sam na sami; A tak; ¿e nie chodzi nam o nic; mo¿e tylko o ciep³e strumienie powietrza; przekazywane z u...

Veja a letra completa da música Manewry Szczescia


14. Marihuana

I niewa¿ne, ¿e œwiat, na którym przysz³o ci ¿yæ; Lepszym wydawa³ siê byæ; Niewa¿ne, niewa¿ne; ¯e wszyscy na górze gryz¹ siê; A ty nigdy nie korzystasz tam, gdzie dwóch bije siê; Niewa¿ne, niewa¿ne; ¯e...

Veja a letra completa da música Marihuana


15. Noc

Noc jak ka¿da inna noc, jak ka¿da inna noc; Przychodzisz do mnie; I siadasz pod oknem; Oddychasz spokojnie; I zdejmujesz spodnie; ; Noc jak ka¿da inna noc, jak ka¿da inna noc; Podnosisz rêkê; Palcem d...

Veja a letra completa da música Noc


16. Nostress

Jak min¹³ dzieñ nie pytam; I tak widzimy siê rzadko; To ju¿ chyba rok; Odk¹d na ciebie nie patrzê; Raczej nie podajemy sobie r¹k; Raczej nie pokazujemy palcem; Raczej ma³o obchodzimy siê; nawzajem; My...

Veja a letra completa da música Nostress


17. Od Kiedy Ropa

od kiedy rop¹ goj¹ siê rany; od kiedy na polany zielone wysz³y barany; motyle trotylem pachn¹ jak nigdy; od kiedy niebiosa na czubku nosa mamy; czy nie czujesz ¿e; jakoœ tak; do siebie bli¿ej nam; od ...

Veja a letra completa da música Od Kiedy Ropa


18. Odpocznijmy

powoli przyzwyczajam siê; do swej nieobecnoœci; powoli przyzwyczajam siê; do swej obojêtnoœci i tak; czasem sobie myœlê ¿e; lepiej by³oby gdyby nie by³o mnie; a mo¿e nie; a mo¿e w³aœnie mylê siê; i ta...

Veja a letra completa da música Odpocznijmy


19. Ostatni Blok W Miescie

Przechodzisz jak co dzieñ na drug¹ stronê miasta; Nie oddychasz, by nie zbudziæ czarta; On raczej nie œpi tu w noc; Ma parê r¹k do pomocy; Ale krok za krokiem; krok za krokiem; krok za krokiem; Niesie...

Veja a letra completa da música Ostatni Blok W Miescie


20. Partyzant K

Tych kilka nocy tych parê dni; kiedy wszystko by³o tak; Ty by³aœ rzeŸb¹ a ja partyzantem; i wiem; ¿e Ty i ja - dalibyœmy siê wych³ostaæ; aby mog³o tak pozostaæ; Nie to miejsce nie ten czas; To nie tak...

Veja a letra completa da música Partyzant K


21. Psychologa

Kogo niosa na swych rekach; Czyje wykrzykuja imie; Czy to jakas nowa rewolucja; Na kogo czesc i w imie czyje; Czy to bohater pozytywny; Czy to bohater negatywny; Kogo niosa na swych rekach; Po co ta u...

Veja a letra completa da música Psychologa


22. Sa Takie Chwile

S¹ takie chwile jak sztylety; Rozrywaj¹ duszê w kilka sekund ..o nieee; Obrazy w mojej g³owie , nigdy o nich Ci nie powiem; To co ,to co w pot³uczonym szkle .. le nie wiem ile jeszcze; Kto traci odde...

Veja a letra completa da música Sa Takie Chwile


23. Slonce

i nie chodzi mi o wojnê; nie to ¿e bucha ogieñ a ty spisz spokojnie; nie to ¿e nie rusza ciê deszcz gumowych kul; ni spacer drog¹ poœród minowych pól; ale kiedy mówisz do mnie s³oñce; traktujê to co n...

Veja a letra completa da música Slonce


24. Tak Mija Czas

Tamten znow cos zlamal tego pozszywali znow; Tamta znow uciekla ta znow urodzila; Znowu cos umarlo znowu cos sie snilo; Znowu oszukali nas; Znowu sie cos popierdzielilo; Tak wlasnie mija nas czas; Tak...

Veja a letra completa da música Tak Mija Czas


25. To Koniec

Zabierz mnie na drug¹ stronê; Zabierz mnie gdzie wszystko ma swój sens; Gdzie wszystko u³o¿one; Jak policyjny pies; To koniec zabiliœmy w sobie wszystko; To koniec mogliœmy wiêcej; Przykro; Pchnij mni...

Veja a letra completa da música To Koniec


26. To Miejsce Na Mapie

znasz to z opowieœci mych; te stare bramy w które nie w³azi nikt; miejsca na których œwiat zdaje siê oszczêdzaæ; te same zbrodni motywy trochê ró¿ne narzêdzia; tu strach bokiem przemyka; miedzy chwil¹...

Veja a letra completa da música To Miejsce Na Mapie


27. Wrocimy Tu Jeszcze

o jak ja kocham to miejsce; tu jest tyle policji; czuje siê bezpiecznie; Kochanie czemu szepczesz; mo¿emy byæ spokojni opuœæmy rêce; Czego chcieæ wiecej prócz tego co mam; prócz tego za czym stojê w k...

Veja a letra completa da música Wrocimy Tu Jeszcze


28. Wszystko Jedno

Ostatni raz widzialem Cie; Zaraz przypomne sobie gdzie; To bylo chyba na miescie; Chwalilas siê biletem do Szwecji; To ze stalem z boku juz nie liczylo sie; A mialo byc tak pieknie; Mialo nie wiac w o...

Veja a letra completa da música Wszystko Jedno


29. Z Pamietnika Mlodej Zielarki

próbujê otworzyæ oczy huk rozlepianych powiek wiruje mi w g³owie; powietrze jakieœ takie ciê¿sze ch³epcê je ch³epcê powoli na zewn¹trz i do œrodka; chyba ju¿ pójdê ty³ek przymarz³ mi do schodka; pierw...

Veja a letra completa da música Z Pamietnika Mlodej Zielarki


30. Zanim Pojde

Ile jestem ci winien; Ile policzylas mi za sw¹ przyjazn; Ale kiedy wszystko juz oddam czy; Bedziesz szczesliwa i wolna ty; Ale zanim pojde chcialbym powiedziec ci ze; Milosc to nie pluszowy mis ani kw...

Veja a letra completa da música Zanim Pojde


Amazon Music Unlimited