Folkcorn

Folkcorn - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "f"

Conheça as 34 letras de músicas de Folkcorn cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Boerinneke Van Buiten

Boerinneke van buiten, en koopt gij geenen visch? Bah, neen m'n lieve zusterken; 'k en weet niet wat dat is. ; 'T is haring, 't is paling, 't is verse kabeljauw-jauw-jauw, ; 't is haring, 't is paling...

Veja a letra completa da música Boerinneke Van Buiten


2. De Bedelaer / Den Krepelaer Ging Wandelen

Den krepelaer ging wandelen, en hy nam er Ballotje mee;; hy kochter a pond amandelen, en hy deelde Ballotje mee. ; Ballotje van de bale, Ballotje van de schale, Ballotje van de stee, bombard dee, en z...

Veja a letra completa da música De Bedelaer / Den Krepelaer Ging Wandelen


3. De Koopmanszoon

Myn moeder en myn vader, zy en onderhielden my niet. Zy sloten my tsnachts op de strate, vandaar kwam ik gegaan, nog en was ik niet kwalyk beraân. Wat vond ik op myne wegen? Drie heeren zoo ryke van g...

Veja a letra completa da música De Koopmanszoon


4. De Zeemanspree

We varen voor een zeemanspree; over de zoute zee; Al gaan er nooit geen vrouwen mee; over de zoute pekelzee, over de zoute zee; En zijn we goed of slecht gezind, we worden gedreven door de wind; We vr...

Veja a letra completa da música De Zeemanspree


5. Den Droogen Haring

Al van den droogen haring willen wy zingen;; ter eere van zyn kopje zullen wy springen. 't Is van zyn kop, springt er maer op:; 't is van den droogen haring. Al van den droogen haring zullen wy zingen...

Veja a letra completa da música Den Droogen Haring


6. Des Hadde Een Swave Een Dochterlijn

Des hadde een Swave een dochterlijn, si en woude niet langher dienen;; rock ende mantel woude si haen, twee schoenen met smale riemen. Ja, schoon isser mijn Elsselijn. ; Des wildy rock ende mantel hae...

Veja a letra completa da música Des Hadde Een Swave Een Dochterlijn


7. Doen Hanselijn Over de Heyde Reed

Doen hanselijn over de heyde reed, hoe haestig werd hy gevangen, hy wierd al op eenen toren geleyt, geboeyt wel alsoo strange. Dat verhoorde een meysjen jongh, een meysjen van seventhien jaren'; sy gi...

Veja a letra completa da música Doen Hanselijn Over de Heyde Reed


8. Ghy Sotten Ende Sottinnekens

Ghy sotten ende sottinnekens, ghy meyskens also net, al sydi sot van sinnekens, ghy hoort doch altemet;; wat dinghe dat u let?, ghy clappaerts ende clappeyen, die haren clepel breyen en die den sotten...

Veja a letra completa da música Ghy Sotten Ende Sottinnekens


9. Hansje Knecht

Hansje knecht wat wil je doen, wil je verdienen je oude loon, en je leven lang nog zwoegen, 'k zal je geven nieuwe schoenen, en laat de boer maar ploegen. ; Hansje zwoer een dure eed, al deed't mijn v...

Veja a letra completa da música Hansje Knecht


10. Haring Is Zo Bon

Haring is zo bon, bon, bon, om eens op te drinken. Sa, ontsteek de ton, ton, ton. Laat de bekers klinken. Daar, daar heb je van het nat, drinkt vrij, er is nog meer in 't vat! Maatje, dat geldt jou, j...

Veja a letra completa da música Haring Is Zo Bon


11. Hennen Blyff-t'huys

Wee my ick heb een vrouw, het wordt u geclaeght, de broek sy draeght, en met geweld houdt sy het veldt. Sy clapt, sy snapt, myn hersenen stelt se in pyn, en ick moet wiegen na, na, na, ....., het kind...

Veja a letra completa da música Hennen Blyff-t'huys


12. Het Beste Van de Wijne

Het beste van de wijne dat is er voor mijne mond. Al lag ik ziek te bedde, dan werd ik weer gezond. Al lag ik ziek te bedde, gekweld door menig venijn, de wijn geneest de pijne, o wijn, weest wellekom...

Veja a letra completa da música Het Beste Van de Wijne


13. Het Voer Een Cuyper Cuypen

Het voer een cuyper cuypen; so ver in Duytschelant. Hy quam voor een taverne, van hey so hey, daer hy te cuypen vant.

Veja a letra completa da música Het Voer Een Cuyper Cuypen


14. Hier Komt Onze Fiere Pinksterblom

Hier komt onze fiere pinksterblom; en die komt van't lange jaar niet meer wederom. Haar voetjes treden voort, zij was welgemoed; en droeg er een rozenkrans al om haar hoed. Zij had haar vaders' staf i...

Veja a letra completa da música Hier Komt Onze Fiere Pinksterblom


15. Hout U Canneken Vaste

Het soude een meysken gaen om wijn, - hout u canneken vaste -; des avonds in de maneschijn, by nachte. Hout u canneken proper, Dianneken, hout u canneken vaste! Wat vant 's in haeren wegen staen, - ho...

Veja a letra completa da música Hout U Canneken Vaste


16. Ik Zou Er Van Deze Avond

Ik zou er van deze avond nog eens uit vrijen gaan. Ik vrijde zo de gehele nacht, tot de schoonlichte dag brak aan. Mijn moeder begon er te kijven dat ik er zo laat kwam thuis. Ik zijde: "Ach moederlie...

Veja a letra completa da música Ik Zou Er Van Deze Avond


17. Isabelle, Mijn Dochterken

"Isabelle, mijn dochterken, waer hebde gy leeren naijen?"; Te Gent al by mijn moeije. Hoe leed, hoe leed, hoe leider is 't my!"; "Isabelle, mijn dochterken, wat hebde gy daer g'eten?"; "Visch meê gelu...

Veja a letra completa da música Isabelle, Mijn Dochterken


18. Jan Broeder Vrijt Een Meisje Zoet

Jan broeder vrijt een meisje zoet, een meisje boven mate; en als haar vader niet thuis en is, hij gaat er al wat bij praten. Hopsasa, ribedoebeda, hij gaat er al wat bij praten. Fa, la, la. ; Het werd...

Veja a letra completa da música Jan Broeder Vrijt Een Meisje Zoet


19. Jan de Mulder

Jan de mulder en zijne kulder; en zijn leren broeksken aan, zoude zo geerne onder de lanteerne, zoude zo geerne uit vrijen gaan. Hier is het vlees en daar is de vis; en daar heb je 't manneke pis. Vle...

Veja a letra completa da música Jan de Mulder


20. Konst Zoekt Jonst (apollo Schoon)

Apollo schoon, der musen croon, prins van den snaeren clanck, gheeft ons ghehoor door uwen choor, den musicalen sanck. Door wiens groote deugdt; Parnassus leeft in vreugdt; en al het wildt ghediert; a...

Veja a letra completa da música Konst Zoekt Jonst (apollo Schoon)


21. Laet Ons Den Landtman Loven

Laet ons den landtman loven met sanghe ende vruecht, want hi gaet al te boven om sijn loyale duecht;; landouwen, sloten, steden daghelijcx spijst ende voet; met sijn sweetighe leden den edelen landtma...

Veja a letra completa da música Laet Ons Den Landtman Loven


22. Luy Lecker Landt

Niemandt kan geraecken, En de vreugden smaecken, Van't luyleckerlandt, Oft hy moet syn getandt, Want eerst in Hongery', Moet hy den bergh van boeckweybry, Doorbyten met geweldt, Dan comt hy in het vel...

Veja a letra completa da música Luy Lecker Landt


23. Plompaart En Zijn Wijveke

Plompaart en zijn wijveke, ze zijn te merkt gegaan, drie uren voor de dage, ze zijn te merkt gegaan. Als zij te Burburg kwamen, te Burburg op de merkt, daar braken ze alle eieren; en de boter viel in ...

Veja a letra completa da música Plompaart En Zijn Wijveke


24. Reuzendans

Als de grote klokke luidt, de klokke luidt, de reuze komt uit. Kere weerom reuze, reuze, kere weerom reuzegom. Moeder hangt de pot op 't vier, de reuze komt hier. Moeder snijdt een boterham, de reuze ...

Veja a letra completa da música Reuzendans


25. Sa Boer, Gaet Naer Den Dans

Sa boer, zit op uw stoel! Sa boer, zit op uw stoel! Zit al op uw kermisstoel, kermis, kerremis, kermisstoel, zit al op uw stoel! Sa boer, kies nu uw wuf! Sa boer, kies nu uw wuf! Kies nu al uw kermisw...

Veja a letra completa da música Sa Boer, Gaet Naer Den Dans


26. Sanck En Wyn

Met musieck uytghelesen; den wyn moet syn ghepresen. Laet ons trachten te achten syn crachten, daghen en nachten. ; Melancolycke pynen; doet hy terstondt verdwynen. hy doet vluchten de suchten. Syn vr...

Veja a letra completa da música Sanck En Wyn


27. Springt Op En Toont Uw Schoen

Springt op en toon je schoen, 't is om te zien wat dat de oude mannen al doen. De oude mannen hebben verstand, 't is al om hun pijpje te roken, de ganse dag. Springt op en toon je schoen, t' is om te ...

Veja a letra completa da música Springt Op En Toont Uw Schoen


28. Stort Tranen Uyt

Stort tranen uyt, schreyt luyde, weent en treurt! Och, 't dunkt my dat myn herte barst en en scheurt. O dag, o dag, o donker droeve dag! Wat isser al gehuyl en groot geklag. O Nederlant, u vorst u pri...

Veja a letra completa da música Stort Tranen Uyt


29. Te Haerlem In Den Houte

Te Haerlem in den Houte -keert de molenaer om-, daer woont een meysken stoute. Om en om en wederom en keert de molenaer om. Dat hoorde ener knape -keert de molenaer om-, die woud by 't meysken slapen....

Veja a letra completa da música Te Haerlem In Den Houte


30. Thijske Van Der Schilde

Het is goet peis, goet vrede in alle duitsche landen; sonder Thijske van der Schilde; hij leit te Delder ghevanghen. Hij leit ghevanghen so swaerlijc op sijn lijf. Dat vrouwken van den Schilde en woud...

Veja a letra completa da música Thijske Van Der Schilde


31. Van Wear Compt Ons Den Coelen Wijn

Van waer compt ons den coelen wyn? Hy compt van Ceulen op den Ryn. Hoe compt die meyt al aen den wyn? Die meyt die coopt den wyn met ghelt. Hoe compt die meyt al aen dat ghelt? Die vrouw die gheeft de...

Veja a letra completa da música Van Wear Compt Ons Den Coelen Wijn


32. Waer Van Gaan de Boeren Zo Mooi?

Waarvan gaan er de boeren, de boeren, Waarvan gaan er de boeren zoo mooi? Zij dorschen het koorn en verkoopen het strooi. Daarvan gaan er de boeren, de boeren, Daarvan gaan er de boeren zoo mooi. ; Wa...

Veja a letra completa da música Waer Van Gaan de Boeren Zo Mooi?


33. Warme Garnars

Moeder, ik wil hebben een man; (warme garnars, smorie), die mij de kost verdienen kan; (warme garnars, smorie). Neen mijn kind, gij zijt te jong, gij moet nog wachten één jaar rond. Moeder, ik ben oud...

Veja a letra completa da música Warme Garnars


34. Wij Zijn Gebroeders

Wij zijn gebroeders, zoals gij ziet. En wanneer zullen w' elkander nog eens zien; en wanneer zullen w' elkander nog eens wederzien? Op zondag, drinkdag-zondag, 'k wou dat het altijd drinkdag-zondag wi...

Veja a letra completa da música Wij Zijn Gebroeders


Folkcorn Amazon Music Unlimited