Sebnem Ferah

Sebnem Ferah - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "f"

Conheça as 56 letras de músicas de Sebnem Ferah cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. ?yi Gün Dostlar?m

Hangi gün hangi an üzülsem ağlasam; Halime güldünüz; Ne yapsam ne etsem olmadı anlayan; Aşkı çok gördünüz; Çekilin yanımdan gelmeyin üstüme; İyi gün dostlarım tutmayın elimden; Hangi gün hangi an bir ...

Veja a letra completa da música ?yi Gün Dostlar?m


2. Ýyi Gün Dostlarým

hangi gün hangi an üzülsem aðlasam; halime güldünüz; ne yapsam ne etsem olmadý anlayan; aþký çok gördünüz; çekilin yanýmdan gelmeyin üstüme; iyi gün dostlarým tutmayýn elimden; hangi gün hangi an bir ...

Veja a letra completa da música Ýyi Gün Dostlarým


3. Ýyi Kötü (dans Pisti)

biriyle fena halde konuþmaya ihtiyacým var; biriyle fena halde dertleþmeye; evimde ne sýcak bir tabak yemeðim var; ne de televizyonun sesinden baþka ses; ama içimde bi' yerlerde sabýr taþý gizli sanki...

Veja a letra completa da música Ýyi Kötü (dans Pisti)


4. Akck

Akck; Sizi bilmem ama ben karar verdim su gibi duru olup hep akmaya; Başka sular tanıyıp çoğalmaya dalgalanmaya taşmaya; Son günlerde çok düşünür oldum; Zor zamanları çabuk atlatır oldum; Yalnız mıyım...

Veja a letra completa da música Akck


5. Artýk Kýsa Cümleler Kuruyorum

Sizi bilmem, ama ben karar verdim. Su gibi duru olup hep akmaya, Baþka sular tanýyýp, çoðalmaya, Dalgalanmaya, taþmaya... ; Son günlerde çok düþünür oldum, Zor zamanlarý çabuk atlatýr oldum. ; Yalnýz ...

Veja a letra completa da música Artýk Kýsa Cümleler Kuruyorum


6. Ay

Ay ýþýðýna vuruldum ben; Çok uzaklarda olsada; Sonumuzu bile bile seviþtim ben; Artýk gece hiç olmasada... ; Ay ýþýðýna vuruldum ben; Baþka dünyaya yansada; Çok zor geçen günün ardýndan uyurken ben; O...

Veja a letra completa da música Ay


7. Ay Iþýðýnda Saklýdýr

Ay ýþýðýndan; Kalbimde bir gece ve yalnýzlýk. Iþýðý gizler karanlýk; Yok olmaz gölgeler; Ay ýþýðýnda saklýdýr; Ay ýþýðýnda saklýdýr; Yüzünde son defa bir öfke; Sonsuz bir bekleyiþ son bulmuþ. Yaþ deni...

Veja a letra completa da música Ay Iþýðýnda Saklýdýr


8. B?rak Kad?n?n Olay?m

Bırak Kadının Olayım; Bu şarkı bir haykırış bir öpücük sıcak bir kış; Bir demet gül bir dokunuş; Bu şarkı bir yalvarış bitmesin sürsün bu düş; Sen de düşün sen de konuş; Nereye gider bu aşk; Nereye du...

Veja a letra completa da música B?rak Kad?n?n Olay?m


9. Babam Oðlum

Bu akþam sanki hiç ayrýlmamýþýz gibi; Hissetmek istedim; En sevdiðin kot pantolonumla; En sevdiðin lacivert tiþörtümü giydim; Güzel bir akþam yemeði hazýrladým; Beraber aldýðýmýz mumlarý yaktým; Þarap...

Veja a letra completa da música Babam Oðlum


10. Ben Bir Mülteciyim (güç)

ben bir mülteciyim; ben bir mülteciyim; kendi yüreðimden baþka; sýðýnacak yerim yok yurdum yok; ben bir mülteciyim; yüreðime sýðýndým; burda savaþ çýksa bile ölen yok; tüm hayallerin sonsuzluða; ve so...

Veja a letra completa da música Ben Bir Mülteciyim (güç)


11. Ben Þarkýmý Söylerken

Ýçimde bir ateþ yanýyor; Benenim dar gelir oldu; Ateþime ister körüklerle gel, ister suyla; Ýstediðin kadar konuþ benimle; Ýstediðin kadar yalan söyle; Beni ben yapan içimdeki sesleri susturamazsýn; Ý...

Veja a letra completa da música Ben Þarkýmý Söylerken


12. Bir Kalp Kýrýldýðýnda

bir oyun oynayalým mý; herkes açsýn kalbini; oyun oynayalým mý; bir oyun oynayalým mý; herkes söylesin adýný; oyun oynayalým mý; her kalp bir büyük dünya; ve bir kalp kýrýldýðýnda; hayata dair ne vars...

Veja a letra completa da música Bir Kalp Kýrýldýðýnda


13. Bu Aºk Fazla Sana

Denize açıldım sevmeye, sevilmeye, Anladım sevmek gibisi yok. Yağmura soyundum yavaº yavaº yağar diye; Damlalarda yüzmek gibisi yok. ; Yokluğum varlığım bir, Dünüm yok, yarınım sır; Nasıl inanırım san...

Veja a letra completa da música Bu Aºk Fazla Sana


14. Bugün

Bugün resmine dokundum ben , Öptüm yine yine. Zaman aðýr ol henüz erken, Demek için güle gülee. Sesini özledim , Özledim çok. Haberim yok , Durmuþ dünya niye; Seninle birlikte kaybolanlarý, Arýyorum b...

Veja a letra completa da música Bugün


15. Buradan Göçerken

bu beden bu yüz yaºarken; dün bugünle buluºurken; bu deniz bu mavi varken; nerdeyiz niye neden; nerde hani yalanlar; nerde boºa giden kan; buradan göçerken buradan göçerken; bir sevgi var kalan bir dü...

Veja a letra completa da música Buradan Göçerken


16. Býrak Kadýnýn Olayým

Bu þarký bir haykýrýþ; Bir öpücük, sýcak bir kýþ; Bir demet gül; Bir dokunuþ; Bu þarký bir yalvarýþ; Bitmesin sürsün bu düþ; Sende düþün sende konuþ; Nereye.. Gider bu aþk; Nereye.. Dur gitme; Býrak k...

Veja a letra completa da música Býrak Kadýnýn Olayým


17. Çakýl Taþlarý

benim çakýl taþlarým var irili ufaklý; kaybolduðumda yere yayýp yol yaptýðým; çakýl taþlarým var her yerden topladýðým; boþluða düþtüðümde oyunlar yaratýp oynadýðým; benim bir sözlüðüm var unutulmuþ b...

Veja a letra completa da música Çakýl Taþlarý


18. Can Kýrýklarý

bu kalabalýðýn içinde; yapayalnýz hissetmektense; dünyanýn bir ucunda; tek baþýmayým; kir göstermeyen renkleriniz; sizin olsun korkmaktansa; bulanýklýðýn tam içinde; bir baþýmayým; benim belki de; giz...

Veja a letra completa da música Can Kýrýklarý


19. Çocukken Sahip Olduðum Kýrmýzý Rugan Ayakkabýlar

öyle þeyler söyleyebilmek isterdim ki anlatabilmek; her kelimesi seni çeksin saklasýn bir yerlerde; derin of; öyle þeyler gösterebilmek isterdim ki resmedebilmek; rüzgar olmak isterdim ki eseyim etraf...

Veja a letra completa da música Çocukken Sahip Olduðum Kýrmýzý Rugan Ayakkabýlar


20. Daha Ýyi Olmaz Mýydý

ben otuz yaþýnda; hayatýn ortasýnda; küçücük þeylerle mutlu olmanýn peþinde; bazen bir þarkýda; bazende sokaklarda; hayat bulan genç bir kadýným; sen erkektin bende kadýn; gittiðinde yarým kaldým sand...

Veja a letra completa da música Daha Ýyi Olmaz Mýydý


21. Delgeç

Gel bir parçam ol kanımdan canımdan; Gel bir parça al ekmeğimden suyumdan; Ben zaten düşmüşüm kaldırımlar yatağım olmuş; Gel bir de sen vur hadi gel bir de sen vur; Ben zaten düşmüşüm içim dışım korku...

Veja a letra completa da música Delgeç


22. Deli KýZýM Uyan

Gece geçmez gündüz olmaz; Can bu dünyaya dayanmaz neden; Haykýrdým daðlara duymaz; Bekledim günlerce yok ki gelen; Karlý daðlarýn ardýnda biri yaþarmýþ; Bulut olur yaðmur olur bize bakarmýþ; Hem yakýn...

Veja a letra completa da música Deli KýZýM Uyan


23. Deðirmenler

Zaman düþer ellerimden yere; Oradan tahtaboþa; Saatler çalýþýr izinsiz hep bir sonraya, Resimler sarý güneþsizlikten, duygular deðiþir; Dostlar daðýlýr dört bir yana, kendi yollarýna; Ve sen ben, deði...

Veja a letra completa da música Deðirmenler


24. Durma

Biz yollarda yalnýz kaldýk masallarla sevgi verilmez; Biz yýllarca korku dolduk rüzgara yön sorduk bilinmez; Hangi el güçlü bu ellerden; Yiðit yüreklerden; Baþlasak yeniden yeniden yeniden; Hayýr sen ...

Veja a letra completa da música Durma


25. FýRtýNa

Niye bana her þey korku her þey tasa; Ne gece ne gündüz kaygýsýz; Neden bütün yollar karanlýða; Gecelerim uzun ýþýksýz; Aþk yarý yolda kaldý neyleyim; Korkmuyorum ben buyum böyleyim; Yarýnlar kadar ya...

Veja a letra completa da música FýRtýNa


26. Gel Ey Seher

(Þebnem); o gözler gibi her taraf kara; bu yollar seni götürür nere; (Polad); yena bu seher güneþ nur yera eyler; bir teze naðýl baþlar dünya; oyan ey güneþ oyan; al elvan boya yoxsa bu deniz uçar; bi...

Veja a letra completa da música Gel Ey Seher


27. Gözlerimin Etrafýndaki Çizgiler

Gözlerimin etrafýndaki çizgiler; Artýk belli oluyor; Bütün o çizgiler son bir yýlda oldu; Sana, bana, bize aðlarken; Ben leyla olmuþum kimin umrunda; Mecnun çoktan gitmiþken; Bu ne garip bir yangýndý ...

Veja a letra completa da música Gözlerimin Etrafýndaki Çizgiler


28. Gözyaþlarýmýzýn Tadý Ayný

gördüðüm rüyanýn etkesenden olsa gerek; garip bir hisle uyandým bu sabah; ya bugün o günse hayatýn son günüyse; içimi kordu sardý bu sabah; sevdigim þeyleri düþündüm sevdiðimi insanlarý; gördüðüm ve g...

Veja a letra completa da música Gözyaþlarýmýzýn Tadý Ayný


29. Günaydýn Sevgilim

Günaydýn sevgilim... Keþke hayat hergün böyle; Senle dolu aþkýnla dolu olsa; Keþke hayat hergün böyle; Senle baþlasa sürpriz dolu olsa; Hep böyle cömert kibar davransa; Bizi üzmeden baþbaþa býraksa; G...

Veja a letra completa da música Günaydýn Sevgilim


30. Her Þey Ýnsanlar Ýçin

çok parçalandým... parçalandýkça çoðaldým diye inanmazsam; nasýl yaþarým, nasýl yaþarým; bir gün daha bitti... ama yarýn yeni birgün diye inanmazsam, nasýl yaþarým, nasýl yaþarým; bu da gelir geçer di...

Veja a letra completa da música Her Þey Ýnsanlar Ýçin


31. Herkes Bilsin Istedim

Herkes bilsin istedim; Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben; Herkes duysun istedim neye direndim ben; Neler gördü gözlerim neler duydum dinledim; Aşk böyleyse sevmeyin sevmeyin beni; Zaman dursun is...

Veja a letra completa da música Herkes Bilsin Istedim


32. Herkes Bilsin Ýstedim

herkes bilsin istedim nasýl sevdim ben; herkes duysun istedim neye direndim ben; neler gördü gözlerim neler duydum dinledim; aþk böyleyse sevmeyin sevmeyin beni off beni.... zaman dursun istedim bugün...

Veja a letra completa da música Herkes Bilsin Ýstedim


33. Hoºçakal

seni ararken kendimi kaybetmekten yoruldum; buldugumu zannettigimde kendimden ayri düstüm; bu garip bir veda olacak cünkü aslinda hep icimdesin; ne kadar uzaga gitsem de gittigim her yerde benimlesin;...

Veja a letra completa da música Hoºçakal


34. Kalbim

Siyah beyaz bir film gibiydin; Herkes uyurken izlediðim; Sevgilim benim çok özledim; Her zaman gitmek istediðim; Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarýnda; Hiç gidemediðim; Bu bir masal baþý iyi mutsu...

Veja a letra completa da música Kalbim


35. Korkarak Yaþýyorsan

Öyle bir hayat yaþadým ki; Cenneti de gördüm Cehennemide; Öyle bir aþk yaþadým ki; Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de; Bazýlarý seyrederken hayatý en önden; Kendime bir sahne buldum oynadým; Öyle bir rol...

Veja a letra completa da música Korkarak Yaþýyorsan


36. Masal Prensesi

Coþkularla taþan; Ümitlerle dalgalanan; Hayeller masallar; Hep güzeldir; Boþ umutlarla; Yalan duygularla; Doðrular gerçekler; Hep acý gelir; Tüm aþklar onun hayellerinde gizli; Bak geldi masal prenses...

Veja a letra completa da música Masal Prensesi


37. Mayýn Tarlasý

Mayýn tarlasýnda dolaþýp durmuþum aþk sanýp da; Herkes arkamdan baðýrmýþ kimseyi duymamýþým; Savaþ filmlerinde olurya yaralý yaralý devam etmiþim; Sonuna kadar aþk ya yanýmdasýn sanmýþým; Mayýn tarlas...

Veja a letra completa da música Mayýn Tarlasý


38. Nefessiz Kaldým

Eðer beni duyuyorsan uyan hiç geçmiyorsam aklýndan; Uyu uyu uyu hiç korkma utanýr isteyemem; Bilirsin yardým dilemem; Yalnýz sesimi duy bazen bir resmime bakýyorsan gülen; Islanmýyorsa gözlerin iyi iy...

Veja a letra completa da música Nefessiz Kaldým


39. Nereye Kadar

Hiç olmaz sandýðým herþey birden bire oldu; Daha ne oluyor derken benide hayat her yerimden vurdu; Hiç susmaz sandýðým kalpler birden bire sustu; Daha ne oluyor derken benide hayat bir kez daha vurdu;...

Veja a letra completa da música Nereye Kadar


40. Okyanus

Önümde agir bir kapi; Ardinda okyanus var; Ben zaten suda dogmusum; Kapiyi açmam gerek; Iste o an biri geliyor, Tutuyor kulagimdan, Gözü anahtar deliginde; "Bak" diyor sadece burdan, "Birak" diyorum o...

Veja a letra completa da música Okyanus


41. Oyun

Yüreksiz gözlerin olduðu bu yerde; Herkes gibi benim de yerim var; Yüzümden gitmeyen acý gülüþte; Hiç sönmeyen yangýnlarýn izi var; Yýktým duvarlarý yaramý sardým; Yalnýzca bildiðim bir þarký var; Ne ...

Veja a letra completa da música Oyun


42. Oyunlar

Yüreksiz gözlerin olduðu bu yerde; herkes gibi benimde yarim var; Yüzümden gitmeyen acý gülüþte; hiç sönmeyen yangýnlarýn izi var; Yýktým duvarlarý yaramý sardým yalnýzca bildiðim bir þarký var; Ne iz...

Veja a letra completa da música Oyunlar


43. Oyunun Sonu

Hangi acýlar hangi anýlar eskimez zamanla; Hangi kalp temiz hangi gerçek iz aþýnmaz yaðmurda; Herþeyi görüp bilenler anlatýn neden dönmezler gidenler; Giden gelmiyor geri dönmüyor oyunun sonunda sonun...

Veja a letra completa da música Oyunun Sonu


44. Perdeler

Bir Yanýmda Dopdolu Yaþanmýþ Sayfalar; Bir yanýmda üst üste okunmamýþ kitaplar; Dünüm Yarýným Hep Burda Küçücük Adamda; Susadým Yoruldum Ama Aklým Hayatta; Bir Yanda Yorgun Düþmüþ Yaþlanmýþ Ýnsanlar; ...

Veja a letra completa da música Perdeler


45. Saatim Çalmadan

Saatim çalmadan uyandým bugün; Dünkü fýrtýna çoktan dinmiþ; Yaðmur yaðmýþ heryer yýkanmýþ; Vakit kaybetmeden yazmaya baþladým; Bir aðacým ormanda; Dallý budaklý; Baharý bekler dururum; Gövdemde adýn y...

Veja a letra completa da música Saatim Çalmadan


46. Sana Bilmediðin Bir Þey Söyleyemem

Suyun derinliði aynýydý; Ama senin beline benimse omuzlarýma geliyordu; Bütün yapraklar sararýp düþecekti; Ama ilk ben düþtüm kalanlar arkamdan korkuyla baktý; Bütün aþklar çok büyük olacaktý; Ama en ...

Veja a letra completa da música Sana Bilmediðin Bir Þey Söyleyemem


47. Sigara

aslýnda ben de isterim emeklemeden koþmayý; güzel elbiselerle makyaj yapýp dolaþmayý; aslýnda ben de isterim düþünmeden konuþmayý; küçük bir oyun içinde önemli kiþi olmayý; aklýmdan geçen sözler kalib...

Veja a letra completa da música Sigara


48. Sil Bastan

gücün var mý sevgilim; derin sularda inci tanesi aramaya; cesaretin kaldýysa; hala benle aþktan konuþmaya; söyle caným sevgilim; hayat bize oyun oynuyor olabilir mi; yorgun gibi bir halim var; duygula...

Veja a letra completa da música Sil Bastan


49. Sil BaþTan

gücün varmý sevgilim; derin sularda inci tanesi aramaya; cesaretin kaldýysa; hala benle aþktan konuþmaya; söyle caným,sevgilim; hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? yorgun gibi bir halin var; duygular...

Veja a letra completa da música Sil BaþTan


50. Üvey

Biraz sarhoþ biraz aþýðým ben uyurken siz umudu ararým; Yok ellerimde aþkým yok ne üzgün ne kýrgýným; Üvey çocuk olmadým üvey anne olmadým üvey insanlýkmý alýn yazým; Aþkýna doyamadým karardý aydýnlýð...

Veja a letra completa da música Üvey


51. VazgeçTim DüNyadan

Nerde sözler of nerde yüreðim? Bende sevdim of sevmedi bilenim; Ver elini sonsuza; Al beni dünyadan of kalmadý sevenim; Yürekler alýnmaz pulla, parayla; Kim yenmiþ kaderi duayla? Gelinlik giymeden, ýþ...

Veja a letra completa da música VazgeçTim DüNyadan


52. Yagmurlar

Sokaklar sakin geceler karabasan; ellerim titrer kim bu ben kim bu susan; ne soran var ne bilen sebebim yok bana kiyan; erkegim sendin vazgectim ruyalardan; Chorus; beni sevmezsen yagmurlari sev; bulu...

Veja a letra completa da música Yagmurlar


53. Yeniden Do?up Gelsem

Al beni istersen sevgin içimde; Gökyüzüm masmavi çığlıklar gökyüzümde; Al beni yanına dünyadan koru; Yeniden öğret dünyadaki yolu tanrım; Hayalim var ümidim çok; Sebebim var dönüşüm yok; Yeniden doğup...

Veja a letra completa da música Yeniden Do?up Gelsem


54. Yeniden Doðup Gelsem

al beni istersen sevgim içimde; gökyüzüm masmavi çýðlýklar gökyüzümde; al beni yanýna dünyadan koru; yeniden öðret dünyadaki yolu tanrým; hayalim var ümidim çok; sebebim var dönüþüm yok; yeniden doðup...

Veja a letra completa da música Yeniden Doðup Gelsem


55. Yorgun

Yorgun; Yorgun geldim bu dünyaya kimse bilmez sonsuzluk benim olsa; Fayda etmez öyle bir derde düştüm ki hiç sorma; Katlanmak zor gücün yoksa; Çaresizlik gözlerinde can verirken; Ellerimde sustun artı...

Veja a letra completa da música Yorgun


56. Zaman Geçip Gidiyor

bilgi sahibi olmadan; fikirlerle dolmuþuz; bir yerlerde bir çift elin tuttuðu; silahta kurþun olmuþuz; kalem sahibi olmadan; kýlýçlar kuþanmýþýz; yaþanýp yaþatmak dururken; hem ölmüþ hem katil olmuþuz...

Veja a letra completa da música Zaman Geçip Gidiyor


Sebnem Ferah Amazon Music Unlimited