Çelik

Çelik - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "c"

Conheça as 97 letras de músicas de Çelik cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Ýçým Sizliyor

Beslemek mi özlemek mi sevmek mi bu sizi; Hem bendesin hem sensizim; Ah yine içim sýzlýyor; Ah yine içim sýzlýyor içim kanýyor; Ah yine içim yanýyor; Ah yine içim kanýyor yine içim yanýyor; Ah yine iç...

Veja a letra completa da música Ýçým Sizliyor


2. Ýký Satir

Arada bir yazar mýsýn; Ýki satýr bile olsa; Hasret çok zor yazmak çile; Desen bile iki satýr yazar mýsýn; Ben yazmazsam ne olur sen yaz; Ýki satýr bile olsa da yaz; Ayrýlýða yüreðim dayanmaz; Hasret y...

Veja a letra completa da música Ýký Satir


3. Ýncý

Sýradan salý günü, seni görünce oldu hesaplaþma günü; Aþk baltalarý çýktý yine yerinden; Ýki çocuk anasý olmuþtu ama hala güzeldi inci; Hemen gittim "Ne haber" dedim; Bir çay içtik, dertleþtik, konuþt...

Veja a letra completa da música Ýncý


4. Ýstanbul

Görmedim ki senin gibi; Çok gezdim ama görmedim; Ne paris'de ne madrid'de görmedim ki; Yemeðini, nefesini kokladým o; Deðildin; Geceni, gündüzünü inan ki çok özledim; Ah Ýstanbul neredesin; Özledim ço...

Veja a letra completa da música Ýstanbul


5. Afedersýn

Her gün, yeni birþeylerden vazgeçiyorum; Dün de canýmdan vazgeçtim, sonuna kadar; Deðersin, her bir saat yeniden ölsem de; Kaldý ký, ben kimim ki ölmüþüm kalmýþým; Afedersin halime itiraz etsem de; Ca...

Veja a letra completa da música Afedersýn


6. Affet

Gitmek mi zor kalmak mý zor; Bir yol bulamadým; Yemin ettim yemin bozdum; Bir kalbi yaraladým; Affet artýk ne olur affet; Büyük ceza bana hasret; Çekti vurdu beni adalet; Bir yol bulamadým; Haklýsýn s...

Veja a letra completa da música Affet


7. Ah Yar

Nasýl yapsam nasýl etsem; Size nasýl söylesem aþýk oldum size yar; Caným desem aþkým desem size nasýl söylesem; Hiç görmedim ki böyle yar; Kýrýldý kolum kanadým kalmadý dizde derman; Kime diyeyim hali...

Veja a letra completa da música Ah Yar


8. Al Baþini Gýt

Evini kaybettin, yuvaný kaybettin git sen; Þaka mý zannettin; Ýnadý býrak sen, kafamý bozma istersen; Bir sigara yak sen; Ya da çek git hadi çek git buradan; Al baþýný git bu evden ,görmesin gözüm; Us...

Veja a letra completa da música Al Baþini Gýt


9. Arasanda Aramasanda

Evet üzüldüm, çok sıkıldım, Canım acıdı canım, Bir ara, bir sor , Ne olur anlasan, ; Arasan da aramasan da, Sevsen de sevmesen de, Sevgide öksüz, aşk da yetim, Kalsam da kalmasam da, Arasan da aramasa...

Veja a letra completa da música Arasanda Aramasanda


10. Atam

Parlayan bir sabah yine baþlýyor; Günümüz aydýn olsun, þenliðimiz var; Masmavi gözleri bize gülüyor; Yüceler yücesi önderimiz var; Biz sana doymayýz, ömürlerce sevsek de; Hayran olsak sana, her gün çi...

Veja a letra completa da música Atam


11. Ateþteyým

Gitme gelme yapma etme derken; Bir sýkýmlýk aþkýmýz da bitti; Gönlüm þimdi yeni bir kýzda; Kurban olmalý mý yeni aþka; Gitsem gidemem kalsam kalamam; Sevsem sevemem þaþtým bu iþe; Hayýr mý þer mi bilm...

Veja a letra completa da música Ateþteyým


12. Ayrilik

Ýki damla yaþ aksa gözünden; Ayrýlýk yüzünden; Beni anlarsýn; Düþenin halinden düþen anlar; Düþmek deðil ete kalkmak zor; Sen de anlarsýn; Ayrýlýp gittin senin vebali; Deðdi mi bari; Ýnan çok aðlattýn...

Veja a letra completa da música Ayrilik


13. Ayrýlýk Deme Bana

Ben seni haberini ellerden; Dillerden duymak için sevmedim. Ya canýmý al ya beni nasýl olacak. ; Ayrýlýk deme bana ne olur; Ne olur damarýma basma; Ya canýmý al ha he de bu adama; Çünkü o artýk sensiz...

Veja a letra completa da música Ayrýlýk Deme Bana


14. Aþk-i Ferman

Aþk - ý Ferman; Yalan, yalan her sözün gibi bu da yalan; Yalan, yalan herþeyin gibi bu da yalan; Sevap mý bilmem sevdik yeminler ettik; Dönen dönsün dönmem yeminimden; Günah mý bilmem sevdik yeminler ...

Veja a letra completa da música Aþk-i Ferman


15. Baþkasýný Sevemem

Üstüme gelme; Sebebi yok ki; Ölesiye sen dediler de; Sevdim delice; Halime bir bak; Üstüme gelme; Kafamý bozma ne olur; Ýçip içip þiþeleri vurmadým ki taþa; Böylesi gelir mi baþa; Çekip çekip derin si...

Veja a letra completa da música Baþkasýný Sevemem


16. Bende Yüksek Gerilim Var

Ben de yüksek gerilim var, Aşk da kötü sicilim var, Anlatsam roman olur, Halimiz duman olur, ; Şimdi yan yan yan, Şimdi yan, Şimdi yan yan yan, Şimdi yan; Ateşte yan, yan yan; Şimdi yan

Veja a letra completa da música Bende Yüksek Gerilim Var


17. Benýmle Evlenýr Mýsýn?

Karmakarýþýðým, hatta yarý ölü sayýlýrým, Hoþ biraz da sarhoþum, inan ki dahasý var, Aþk sarhoþuyum, sarhoþa ne yazar, ; Bir sen yazarsýn sen, yazarsan sen yaz sen; Ne yazarsan yaz sen, ; Ýster öyle, ...

Veja a letra completa da música Benýmle Evlenýr Mýsýn?


18. Boþver

Kimisi acuze kimisi çýðýrtkan; Sen haline yan e biraz da dayan ya; Biraz joking yap azýcýk atýþtýr; Hatta maça git bi küfür patlat ya; Sonunda bunlardan yorulup; Ben bile kendimden usandým; Nasýl yaps...

Veja a letra completa da música Boþver


19. Bu Kalp Sený Unutur Mu?

Yýllar geçse de üstünden; Bu kalp seni unutur mu; Kader gibi istemeden; Bu kalp seni unutur mu; Bir hasretlik yüzün vardi; Ýçimde bir hüzün vardi. Söyleyecek sözüm vardi. Bu kalp seni unutur mu. Bu ka...

Veja a letra completa da música Bu Kalp Sený Unutur Mu?


20. Bu Mevsim

Bu mevsim yorgun yüreðim yanýyor; Hiç durmadan kavuran bir ateþ var; Biraz bulut biraz umut arýyor; Ne bir gölge ne koruyan dalým var; Aþk makamýndan gelen emirdir bu; Ektiðini biçtiðin demirdir bu; S...

Veja a letra completa da música Bu Mevsim


21. Bu Þehýrde

Bu þehrin ýþýklarý bir yanar bir de söner; Gece sisi gündüz dumaný tüter; Bir kalbim var hiç ona benzemez; Yanar sönmeyen ateþ ama tütemez; Bilir misin bu þehirde sana aþýk biri var biri var; Gözünde ...

Veja a letra completa da música Bu Þehýrde


22. Býr Defa

Ýnsan bir defa sever; Ýnsan, bir defa göze alýr herþeyi, Býr defa sever. Bir defa katlanýr edalara, Bir defa tapar. Bir defa feda eder her varýný yoluna, Evreni sallar, bin ömre bedel 0 bakýþ uðruna. ...

Veja a letra completa da música Býr Defa


23. Býr Güzellýk Yap

Aramýz mý yok yoksa bana dargýn mýsýn ? Ayrý mý düþtük yoksa sen piþman mýsýn; Arayýp sormamak için bir sebebin mi var; Ah kafam ah yine yine yanlýþým mý var; Hem aklýmý baþtan al hem arayýp sorma; Ki...

Veja a letra completa da música Býr Güzellýk Yap


24. Býr Tuhafim Bu Akþam

Kýrýk kalpler sokaðýnda oturmaktan çok yoruldum; Taþýnmak vakti geldi de geçti çoktan; Bir tuhafým bu akþam; Kýrýlmaktan çok yoruldum kalp ten kalbe taþýnmaktan; Ýçimde bir þeyler eksik bilmem nasýl a...

Veja a letra completa da música Býr Tuhafim Bu Akþam


25. Býrakta Git

Sýcak yatak soðuk kadýn; Derdin ne anlamadým; Býktýrdýn usandýrdýn; Býrakta git; Ayrýlýk bize yakýn; Derdin ne anlamadým; Ne olur biraz sus kadýn; Býrakta git; Býrakta git ne olur; Yetmedi mi hala; Ol...

Veja a letra completa da música Býrakta Git


26. Cezalisin

Aldatýrken onun da teni; Benim kadar güzel miydi; Öptün dokundun mu; Utanmadan seviþtin mi; Dibe vurdum dibe; Hem de ta.. dibine; Ben çektim sen de çek; En az benim çektiðim kadar; Cezalardan ceza beð...

Veja a letra completa da música Cezalisin


27. Çok Güzelsýn

Her halin baþka bir alem; Her halin baþka bir güzel; Ne sevdiðin belli ne sevmediðin; Çok güzelsin çok güzel; Canýmsýn caným be güzelim; Kanýmsýn kaným be güzelim; Çünkü çok güzelsin çok güzel; Çok gü...

Veja a letra completa da música Çok Güzelsýn


28. Çok Ýyý

Ne sen aðla ne de ben; Ne sen git ne de ben iþte bu çok iyi; Öyle bir sev öyle bir sev öyle bir sev ki beni; Öyle bir sar öyle bir sar öyle bir sar ki beni; Hiç kimse böyle birþey yaþamamýþ olsun; Öyl...

Veja a letra completa da música Çok Ýyý


29. Cýcý Kiz

Ah cici kýz, cicili bicili giyinince; Sen kendini bir þey mi sandýn; Tutmadým hesabýný saçma sorularý, kaç oldu; Tutmadým ki, bir düþündüm de þöyle; Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu; Ah cici...

Veja a letra completa da música Cýcý Kiz


30. Cýcý Kiz Alemde

Vah cici kýz, cicili bicili giyinince; Sosyeteye gircen mi sandýn; Kesmedi di mi memur maaþý seni; Alamadýn yine cici elbiseleri; Gidemedin koleje, öðrenemedin ingilizce; Yapamadýn kariyer, bulamadýn ...

Veja a letra completa da música Cýcý Kiz Alemde


31. Dayan Yüreðým

Yanlýzlýk, bir kor gibi, Yakýyor yüreðimi, ateþ gibi; Yine de sen bilirsin; Dayan yüreðim dayan, dayan acýlara; Bu kaçýncý deme, Ve sakýn terketme...

Veja a letra completa da música Dayan Yüreðým


32. Dayanamam

Düþününce derin derin; Kalbinde var mý hala yerim; Ne olur bir þey söyleyin; Yoksa ölürüm dayanamam; Sabah kalkar mahmur; Bakar þöyle yakar; Bazen olur yaðmur; Yaðar gönlüme yaðar; Çeker göze sürme; N...

Veja a letra completa da música Dayanamam


33. Dert Yakamdan Düþmüyor

Kimin ahýný aldým bilmem; Dert yakamdan düþmüyor; Kader bir fýrsat daha ver ne olur; Bana güzel haber ver; Þöyle güzelce olsun; Aþk evliliðini ararken; Bir bakýþa razýyým artýk; Her ayrýlýk bir hicran...

Veja a letra completa da música Dert Yakamdan Düþmüyor


34. Dilberim

Sar beni, ben sana kendimi feda etmişim; Sev beni, bu canı uğruna heba etmişim; Sevgilim, her şeyim, gönlüme taht kuran; Dilberim; Sevdalar, aşka doymak için; Vuslatlar, sana kanmak için; Denedim yetm...

Veja a letra completa da música Dilberim


35. Dongi Dongi

Ne olur bir þey sorma anne; "Ne oldu?" diye bana sorma; Öyle birini sevdim ki; Kalbimi yaktý geçti; Öyle bir sevmiþim ki; Ne olur bir þey sorma anne; Sakýn babama söyleme; Bilirsin babam hep kýzar; "E...

Veja a letra completa da música Dongi Dongi


36. Dopdoluyum Dost

Gözüm açýldý kulaðým duydu; Gönlüm neþelendi; Dilim söyledi; Söyledi sevgiliden; Gökte ararken içimdeymiþsin; Seni araken karþýmdaymýþsýn; Seninle dopdolu dopdoluyum dost; Ben beni senle buldum; Yaþad...

Veja a letra completa da música Dopdoluyum Dost


37. Doyamadim Gözlerýne

Yok mu seven yok mu; Yok mu yalan mý yalan mý söyle; Aþklar mý böyle zaman mý böyle; Doyamadým gözlerine; Koyamadým birini yerine; Canýmý yaktý yalan mý söyle; Bir daha dünyaya gelirsek; Sevmek eðlenm...

Veja a letra completa da música Doyamadim Gözlerýne


38. Dýlberým

Sar beni, ben sana kendimi feda etmiþim; Sev beni, bu caný uðruna heba etmiþim; Sevgilim, her þeyim, gönlüme taht kuran; Dilberim; Sevdalar, aþka doymak için; Vuslatlar, sana kanmak için; Denedim yetm...

Veja a letra completa da música Dýlberým


39. Efkarl?y?m

Garip kaldım bir başıma, Geldik 45 yaşına, Tuz koyan yok ki aşıma, Yalnızım yalnız, yalnız başıma, ; Kış gününde ekmek versem aç kuşa, Dönüp bakmaz delireceğim be kardeşim, Felek vurmuş bizim gibi şaş...

Veja a letra completa da música Efkarl?y?m


40. Elveda Dýyemem

Gecelerce öpüþtük usulca seninle; Unutamadým; Büyülendim; Akan gözyaþým oldun gözümde; Aðlayamadým; Gidiyorum hoþçakal deyince; Aþkýmýz bir yalanmýþ deyince; Elveda sana elveda deyince; Þimdi sana hiç...

Veja a letra completa da música Elveda Dýyemem


41. En Sevdýðým Olur Musun

Ah Çelik ah! býrak bu deli gururu; Ah gönlüm ah! istiyorsun sen de onu; Ben çok güzel aþýk olurum; Bazen bir hoþ bazen sarhoþ olurum; Bazen kolay birazda zor olurum; Ama istersem bir de istersem; Sen ...

Veja a letra completa da música En Sevdýðým Olur Musun


42. Garýban

Çok zorsun çok zor; Ne ara ne de sor ne olur; Ne ara ne de sor; Ne gel ne de git ne olur; Her zaman haklýsýn; Dur biraz dur ne olur; Hep mi sen haklýsýn; Sus biraz sus ne olur; Al aþkýný baþýna çal; Ç...

Veja a letra completa da música Garýban


43. Gece Sevme

Sevdim iþte, onu sevdim, deli gibi; Kim derdi ki "bu aþk tek gecelikti"; Þehrin en hýzlý kadýnýymýþ çekti gitti; Halime bak; Sevmek haram bize gece; Yalan dünya yalan; olan oldu olan, gerisi boþ; Çok ...

Veja a letra completa da música Gece Sevme


44. Geçmem Senden

Sen sevmesen de, ben seviyorum; Sen gelmesen de, ben bekliyorum; Sen bilmesen de, ben istiyorum; Vazgeç derler, senden nasýl geçerim? Sen bakmasan da, ben görüyorum; Sen duymasan da, ben söylüyorum; S...

Veja a letra completa da música Geçmem Senden


45. Gözlerýn

Günler bir bir geçti gitti; Bir tek þey kaldý aklýmda; Ne modasý geçmiþ sevdalar; Ne uykusuz geceler; Bir tek þey kaldý aklýmda; Gözlerin ah o güzel gözlerin; Gözlerin o gözlerin gözlerin kaldý aklýmd...

Veja a letra completa da música Gözlerýn


46. Güle Güle

Bu aþka paydos þunu bil bitti; Sýkýldým peþinde koþmaktan; Bir gün hasret bir gün nefret; Çýkamadým bu iþin içinden; Sevgimi verdim bile bile; Gönlümü verdim seve seve; Sen aþkýný al git; Bak vakti ge...

Veja a letra completa da música Güle Güle


47. Gýdýþýn Olmasa

Akþam olur perdelerim kapanýr; Aklým kaçar sabýrlarým tükenir; Seni bekler yüreciðim sýzlanýr; Ne güzeldir geliþin gidiþin olmasa; Yar uðruna binbir kere ölünür; Kara sevdam gözlerimden görünür; Huzur...

Veja a letra completa da música Gýdýþýn Olmasa


48. Hani

Hani yer oynamayacaktý yerinden; Hani gözün vurmayacaktý derinden; Hani varýna tiryaki olmayacaktým; Hani sevdan belimden bükmeyecekti; Tükenmeden ümitlerim gel yeter; Yaþým baþým geçmemiþken al yeter...

Veja a letra completa da música Hani


49. Hasret

Kokun tüter burnumda; Buram buram bilesin; Derde deva gibisin; Hem avcý, hem kurþun; Hem baðrýmda nazlý yara; Hem her derde deva; Beraberken çabuk geçen; Zamanýn bir hilesi var; Seyran zamanlarý çabuk...

Veja a letra completa da música Hasret


50. Hayra Yormak Zor

Senden sonra sevmek çok zor; Ayrýlýnca her rüyayý hayra yormak zor; Git, ne olursun git; Her dönüþte canýmý yakýp da gitme; Canýmý alma ne olursun; Düþ, düþ yakamdan düþ; Her dönüþte canýmý alýp da gi...

Veja a letra completa da música Hayra Yormak Zor


51. Hercaý

Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu, kederdeyim; Bilemezsin kaç gece `gelir` diye bekledim; Gelmeyince derdime, yenileri ekledim; Gel yarim ol, sevdalým ol, Sultaným ol, fermaným ol, De...

Veja a letra completa da música Hercaý


52. Kanim Kaynadi

Nereden çýktýn karþýma bilmem; Tutuldum gözlerine; Kapýldým gittim sanki, seyrine doyamadým; Kendimi alamadým, gözlerimi alamadým; Dönüpte gidemedim, koþupta öpemedim; `Seninim` diyemedim; Ne olur bir...

Veja a letra completa da música Kanim Kaynadi


53. Kendim Ettim Kendim Buldum [eyvah]

Karadýr bu bahtým kara; Sözüm kar etmiyor yare; Yüreðimi yaktý yar ey; Eyvah, eyvah, eyvah; Kendim ettim kendim buldum; Gül gibi sararýp soldum; Eyvah, eyvah, eyvah; Bilmez yar gönülden bilmez; Akar g...

Veja a letra completa da música Kendim Ettim Kendim Buldum [eyvah]


54. Kendýmý Alamiyorum

Kendimi alamýyorum; Çiçekleri koparmazdým saçýna iliþtirene kadar; Çýmenlere de basmazdým seninle yuvarlanana kadar; Hiç þarký söylemezdim ben, gözlerine vurulana kadar; Sevda neymiþ bilmezdim, sen gö...

Veja a letra completa da música Kendýmý Alamiyorum


55. Kiskaniyorum

Yaðmurlarda ýslanma güneþe yanma; Rüzgarlarda savrulma kara tutulma; El ele tutuþmuþ geziniyorken; Bahçendeki kediyi tutma okþama; Gülistanda dolaþma çimene yatma; Bülbüllere seslenme yanýp vurulma; D...

Veja a letra completa da música Kiskaniyorum


56. Kiyamam

Kýyamam tutmalara, solarsýn diye; Kýyamam bakmalara,yanarsýn diye; Yüreðim ateþinin pervanesidir; Korkarým gün gelir sönersin diye; Dilemem gidiþini, gelmezsin diye; Dilemem doyuþunu,sevmezsindiye; Gö...

Veja a letra completa da música Kiyamam


57. Kizimiz Olacakti

Aðlarsan kýyamam kýyamam ki küçüðüm; Gözlerine bakýp da sana yalan diyemem; Söylesene diyorsun söylemek zor küçüðüm; Baþkasý var gönlümde san yalan diyemem; Deyip de çektin gittin; Yalancýsýn sen yala...

Veja a letra completa da música Kizimiz Olacakti


58. Komþu Kizi

Komþu kýzý, gönlün var mý; Bana varmaya, benim olmaya; Aþka,sevdaya,anlarsýn ya... ; Komþu kýzý,bana naz yapma; Kaþ,göz yapma,gönlün var mý? Aþka,sevdaya, anlarsýn ya... ; Benzemez camdan bakmaya; Hop...

Veja a letra completa da música Komþu Kizi


59. Kutlamam Laz?m

Ben kaç kere söyledim durdum, Anla beni n’olur, dinle beni n’olur; Söndür beni, at yere n’olur, bendeki alevden aşk çıkartmak zordur.. ; Çoktan anladım bunu, Bizde yok o duygu, Anlaman lazım, kutlaman...

Veja a letra completa da música Kutlamam Laz?m


60. Kým Daha Çok Sevýyor

Kim her sabah bir karanfil; Koyar gider baþ ucuna; Kim okþar gözlerini; Sana her bakýþýnda; Kim tapar giyindiðin; Bir sýradan kazaða; Söyle yarim; Kim daha çok seviyor; Sen yalnýzca naz yapmayý bilirs...

Veja a letra completa da música Kým Daha Çok Sevýyor


61. Mesaj

Derdim var dermaným yok; Devasýzým sýzým sýzlar içim; Senin için vefasýz diyor içim; Duymaya yok inan cesaretim; Çok kadýným oldu çok ahlar aldým; Deli gönlüm hep hoþtu ama boþtu; Çok sevenim oldu çok...

Veja a letra completa da música Mesaj


62. Meyhanecý

Meyhaneci sarhoþum bu gece; Aþýðým aþýk, çal bu gece; Tak etti canýma yalnýz her gece; Ýçiyoruz yine bu gece; Ýçiyorum her gece; Her gece baþka bir eðlence; Ýçiyorum gönlümce; Hayat güzel sevince; Pat...

Veja a letra completa da música Meyhanecý


63. Nazina Ölüyorum

Kal gitme kal; O gidiþin kor bana; Bak halime, ver elini; Ver bana, gel yanýma; Sarýl yeniden, ne çok özledim seni ben; Tükenen ümitlerimi, yeniden taþýr yeniden; Yana yana buralarý dolaþýyorum; Yapa ...

Veja a letra completa da música Nazina Ölüyorum


64. Ne Olacak Halim

Ne olacak halim; Hiçbir þey söyleyemem; Ah ne yaptým ne yaptým; Bir özür bile dileyemem; Koyamadan baþýmý göðsüne, Tutamadan ellerini; Ölsem ne farkeder ölmesemde; Aðladým için için; Sadece senin için...

Veja a letra completa da música Ne Olacak Halim


65. Olmaz Mý?

Aþký çalan sazým var; Bir ufacýk nazým var; Keyfe keder diyemem, baðrý yanýk sözüm var; Beni bu diyarda soran olmaz mý; Yaralý kalbimi saran olmaz mý; Uzatsam elimi kimse tutmaz mý; Yalvarsam yakarsam...

Veja a letra completa da música Olmaz Mý?


66. Onu Düþünürken

Onu düþünürken, gecelerim gündüz olur; Onu düþünürken, vücudumu sarar tatlý bir haz; Onu düþünürken ben ben deðilim ki; Onu düþünürken, her yerden görünüyor; Onu düþünürken, hoþ bir haldeyim; Öyle bir...

Veja a letra completa da música Onu Düþünürken


67. Otobüs

Nereye kadar? Nereye kadar gider böyle bu? Yaptýðýn az mý? Ýçin acýmaz mý? Sabaha kadar düþündüm; Aramasam hiç aramaz mý? Hiç düþünmez mi? Yalnýz hiç üþümez mi? Sen anla artýk, sen anla; Birimiz fazla...

Veja a letra completa da música Otobüs


68. Öyle Býr Geçer

Öyle bir geçer zaman ki dediðim ayný ile vaki; Öyle bir geçer zaman ki dediðim ayný ile vaki; Birden dursun istersin seneler olunca mazi; Öyle bir geçer zaman ki; Günlere bakarsýn katý katý üzerine çe...

Veja a letra completa da música Öyle Býr Geçer


69. Paþam

Ay-yýldýza misal göz üstte kaþ, Dalgalanmaz konulmadan yoluna baþ; Kim koymamýþ taþ üstüne taþ ? Nerde kaldý söz söylesin emanetine atam; Paþam neler diyorlar yüreðim yaralý; Güneþ bulut ardýndaysa ba...

Veja a letra completa da música Paþam


70. Ruhsuz

Bir ruhsuzu çok sevdim; Ne arar ne de sorar; Caným yanar içim geçer; Ama onu çok sevdim; Bir ruhsuzu çok sevdim; Keþke sevmez olaydým; Yalancýnýn biriydi; Keþke görmez olaydým; Bir ruhsuzu sevdim; Kal...

Veja a letra completa da música Ruhsuz


71. Selam Söyle

Sevgimden usanmýþ mý o kýza selam söyle; Neyi var neyi yoksa alsýn gitsin; Sözünü unutmuþ mu hani çok seviyordu; Neyi var neyi yoksa alsýn gitsin; Elimi sallasam ellisi; Biri gider gelir birisi; Ne sa...

Veja a letra completa da música Selam Söyle


72. Sen Yoluna Ben Yoluma

[Ebru]; Aaaa aaaa aaaa; [Koro]; O nayno nayno nayno nay.... ; [Ebru Arkaplan]; Aaaa aaaa aaaa; [Çelik]; Þu aþkýn hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Þu aþkýn hiç adaleti yok mu? Gö...

Veja a letra completa da música Sen Yoluna Ben Yoluma


73. Senden Haber Yok

Kaç gece kaç gece geçti; Dinmedi gönlümün ateþi; Tükendi tükendi içimde; Hasretinin ateþi; Sensiz geceler; Uykusuz gözlerime arkadaþ oldu; Güller bile açtý; Senden haber yok; Güzel gözlerin; Sanki bir...

Veja a letra completa da música Senden Haber Yok


74. Sevda Nöbeti

Sevda nöbetinde; Aþk eri idim sanki; Beklerken kapýnda; Sever gibi idin sanki; Sevda nöbetinde; Aþk eri idim sanki; Bir selam çaktým; Yaktýn tezkeremi; Aldým selamý; Baþým gözüm üstüne; Tam oldu üstüm...

Veja a letra completa da música Sevda Nöbeti


75. Sevdali Çýçek

Sevdalý gönüller karalar baðladý; Sözleri zehirdir, yürekler daðladý; Aydýn günleri karanlýk bastý; Ne kadar hazindir, kainat aðladý; Sevdaya çiçek, sevdasý çiçek; Sevdali çiçek, sevda çiçeði; Sevdalý...

Veja a letra completa da música Sevdali Çýçek


76. Sevdan Gözümün Bebeðý

Bitmedi mi kavuran hasret bitmedi mi; Bu ayrýlýk acýsý canýma yetmedi mi söyle; Sar dedim dilersen vur dedim; Yüzün ne yapsan gözümden gitmedi; Bitmeyecek gibi ya canýmý al ya beni; Yankýlanýp durdu k...

Veja a letra completa da música Sevdan Gözümün Bebeðý


77. Sevemem

Deli mi divane miyim, bilemem; Deli mi desem, hoþ mu desem. Birini sevdim, birisini; Kaþý mý desem, gözümü desem; Sevemem, sevemem, sevemem, baskasýna hiç göz süzemem; Yalvarýrým, uzak durma ne olur, ...

Veja a letra completa da música Sevemem


78. Sevenler Anlar

Nasıl sevdim seni, sevenler anlar, Severken ayrılan, çekenler anlar, ; Halimi bir türlü anlatamadım, İçim ezildi içim, çare bulamadım, Aradım olmadı, sordum olmadı, Severken ayrılan, çekenler anlar, ;...

Veja a letra completa da música Sevenler Anlar


79. Silinmeyen Hatýralar

Silinmiyor gözlerimden o hatýralar; Uzadý geçmiyor bu aylar, yýllar; Öldür beni, yaþamayý istemiyorum; Senden ayrý bu çileyi çekemiyorum; Þimdi benim tek tesellim bir yudum þarap; Bunca yýldýr bekliyo...

Veja a letra completa da música Silinmeyen Hatýralar


80. Sorma

Ne olur sorma; Sorma halim yok; Kolum kanadým kýrýk; Ýçim yýkýk dökük; Hiç halim yok; Sorma halim yok; Kolum kanadým kýrýk; Ýçim yýkýk dökük; Sussan olmaz, söylesen olmaz; Gönülde çare yok; Arasan olm...

Veja a letra completa da música Sorma


81. Takilmiþ Plak Gýbýsýn

Yalnýzým; Üst kattayým; Anlamýný bilmediðim bir hattayým; Yaþamak denirse buna. Hayattayým; Sense:; Takýlmýþ plak gibisin

Veja a letra completa da música Takilmiþ Plak Gýbýsýn


82. Töre

"Unut" deme bana unutamam; Sevemem kolay kolay da unutamam; "Söz" dedi bana unutamam; Kalamam yalnýz yalnýz da uyuyamam; Nereden bileyim çekip gideceðini; Ellerin olup bana göz süzeceðini; Töremiz bu ...

Veja a letra completa da música Töre


83. Unutamam

Caným caným sen olacaksýn; Her duyduðun kokuyu inan ben sanacaksýn; Son piþmanlýk fayda etmez bunu göreceksin; Çünkü kolay kolay unutamam kolay kolay unutamam; Del dia que te vi yo te reconoci; Te qui...

Veja a letra completa da música Unutamam


84. Var Mi Be

Güzelsin çok güzelsin, güzelsin niye üzersin, Bir oe gözlerini süzersin, yine de seni seveceðým, ; Var mý var mý var mý sevmek gibisi; Yanýmda sen gibisi, gerisi boþ gerisi; Güzelsin hoþ; býrisin, ger...

Veja a letra completa da música Var Mi Be


85. Veda Etmem

Veda etmem ben bu aþka; Gözüm yok ki senden baþka; Sen benim anam babam iki gözüm herþeyuimsin; Veda etmem ben bu aþka; Sensiz aþk öle yazar; Çaresizlik yollarý baðlar; Yolumda ölürmüsün desen hergün ...

Veja a letra completa da música Veda Etmem


86. Yalnizlar Rihtimi

Bir ben miyim periþan gecenin karanlýðýnda; Yosun tuttu gözlerim yalnýzlar rýhtýmýnda; Bütün gece aðladým dalgalar kucaðýnda; Yosun tuttu gözlerin yalnýzlar rýhtýmýnda; Bir beni mi unuttular uçup gitt...

Veja a letra completa da música Yalnizlar Rihtimi


87. Yaman Sevda

Gün senin günün kapýna geldim; Bir demet gülü yoluna serdim; Ah þu kalbimin külünü verdim; Gel yapma gel, sende sevdin; Ah sevda ah sevda, böyle yaman sevda; Ah o gülüþün, e bana dönüþün; Döner durur ...

Veja a letra completa da música Yaman Sevda


88. Yana Yana

Kick You Out; I am what I am; in the back and beyond; A man with a fork in the world of soup; maybe all this time you've take me for a fool; But now I know what I have to do; Gonna kick you out and le...

Veja a letra completa da música Yana Yana


89. Yanmaya Devam Et

Yar dudaklarda yanan kor gibi; Yar yanaklarda akan yaþ gibi; Yar gönüllerde ince bir sýzý; Bahtýmýn yegane parlayan yýldýzý; Yandý gönül yanmaya devam et; Soldu yüzüm solmaya devam et; Sen baharý böyl...

Veja a letra completa da música Yanmaya Devam Et


90. Yapma

Kolay lokma sanma; Görünüþe aldanma; Ne olur geçmiþe bakma; Ne olur of bunu bana yapma; Seviþmeyi býrak; Yüreðime iyice bak; Beni ta derinlerden yak; Ben senin bildiðin; Erkeklerden deðilim; Ne olur b...

Veja a letra completa da música Yapma


91. Yapmazsin

Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanýmazsýn; Kimsenin ismini bilmezsin hiç bilmezsin; Kimseye bakmazsýn ama, gözlerime bir kez baktýn; Onda da aþýk oldum zaten; Bir daha baksan; Anlayacaksýn ama...

Veja a letra completa da música Yapmazsin


92. Yaziklar Olsun

Ýnanmam, inanmam, yalvarma inanmam sana; Ýnanmam yalvarsan yakarsan ölsen yoluma; Haydi git iþine git ne olur burada býrak; yalvarma; Vedasýz gidiþini unutmam unutamam yalvarma; Ýster yalvar ister diz...

Veja a letra completa da música Yaziklar Olsun


93. Yaþ 35 Oldu

Yaþ 35 oldu, Yaþ 35 oldu, Kah orda, kah burda geçti,, Yirmisiydi sana düþtü gönlüm, Geçti ömrüm, Sevenin ahý tutarmýþ derler, Ama benim hakkým yok, Sevemedim onun gibi, Ýnan bana yatacak yerim yok, Ya...

Veja a letra completa da música Yaþ 35 Oldu


94. Yok

Gözümü diktim yola, gelen yok giden yok; Yok iþte yok; Ýnan ki baþkasýnda gözüm yok; Benim için çözüm yok; Yok iþte yok; Ah bu kaçýncý yemini diyeceksin ama; Son bir kez bakarsan caným feda sana; Çeki...

Veja a letra completa da música Yok


95. Yol

Aþk gönülden bir ýrmak; Akar, sonu dosta varmak; Bir yemin bu, bir ümit; Ta gönülden; Gel gönlümün þahý, yari; Al artýk þu karalý hali; Çaresi yok bunun; Senden baþka; Kalpten kalbe bir yoldur bu; Çar...

Veja a letra completa da música Yol


96. Yüce Ata'm

Nerede üstüne titrenen emanetin, Reva mý özünden gördüðün hýyanetin, Görmez gözler görsün artýk. Hissiz vicdan uyansýn artýk; Fikrini atmak deðil her yöne dikmek gerek; Bin türlü yemek deðil, aþkla bü...

Veja a letra completa da música Yüce Ata'm


97. Yüce Atatürk

Gönlü düþmüþ bu vatanýn topraðýna taþýna; Taç eylemiþ bahtýmýzý kederlenmiþ baþýna; Filiz vermiþ hayalinde kurtuluþu ulusun; Ulaþmýþtýr ömürlere sýðmayacak yaþýna; Þimdi bakar o tepeden þekli uzak ols...

Veja a letra completa da música Yüce Atatürk