Artista: Candy Mafia

Letra da Música What a Friend Can't Say de Candy Mafia

< Candy Mafia

uu... ooh
uu yeah

Tee mai pen meuan derm tee mai pen meuan koey
Tee peuan tur kon nee doo plaek pai
Tur mai dtaung huang chun mai dai groht
Kaup koon tee tur yung tahm tai

Ying tur mah son jai ying tur mah tahm gun
Mun ying tum hai chun mun wun wai
Poot mai dai rauk poot mai koy auk
Yah loey yah tahm gun dai mai

Yahk rabai took reuang hai tur dai roo
Dtae peuan gun gor mee reuang neung tee bauk tur mai dai

(Nett Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Tah mai chai peuan tur tah mai pen peuan gun
Chun gor kong bauk dai took took yahng
Glua wah poot pai laeo dtaung sia jai
Tah tur mai meuan derm gup chun

Yahk rabai took reuang hai tur dai roo
Dtae peuan gun gor mee reuang neung tee bauk tur mai dai no oh

(Nett Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Close your eyes close your ears boy
Cause you don't wanna hear Tur tum hai jai chun plia
Tur tum hai chun mai clear Tur tum hai chun nun fear
tee ja sia tur pai Oh baby I swear
Oh boy cause you don't wanna hear it
Tur tum hai chun roo seuk pit kit dai gup peuan tee sanit
Kit pai gor kong mai mee sit kae kor raung tur yah jum pit
Lae laung gep pai kit doo pror jai (Garn Nune) chun kit arai gup tur

(Nett Bam Bam) Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
(Nett Bam Bam) Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Yah mah tahm loey chun lumbahk jai
(Garn Bam Bam) Tur mai dtaung roo mun rauk na (chun glua wah rao ja mai meuan koey)
(Garn Bam Bam) Kor tur na (mai dtaung gahn hai tur roo loey)
Wah peuan tee tur koey wai jai mun kit arai gup tur

Ja hai chun poot yahng rai (meua peuan kon neung tee tur koon koey)
Tum yahng rai (nai wun nee mun mai meuan derm)
Tur mai dtaung roo mun rauk na
chun glua wah rao tai

Ficha Técnica da Música What a Friend Can't Say

Na tabela abaixo você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música What a Friend Can't Say de Candy Mafia.

Número de Palavras 463
Número de Letras 2093
Intérprete Candy Mafia

Análises de Significado da Letra da Música What a Friend Can't Say

Nenhuma análise de significado de letra publicada para esta música.